Blueprint benchmark huisartsenpraktijk

Uw praktijk vergeleken met andere praktijken

U wilt weten hoe uw praktijk het doet ten opzichte van andere praktijken. Een benchmark is daarvoor de geschikte onderzoeksvorm. Alexandré voert regelmatig vergelijkende onderzoeken uit voor huisartsprakijken. Een benchmark helpt u om waardevolle inzichten te verkrijgen, zodat u de visie van uw praktijk kunt aanscherpen, nieuwe doelen op kunt stellen en waar nodig bij kunt sturen.

Bent u benieuwd naar zo'n benchmark? Om u te laten zien wat een benchmark voor u kan betekenen, hebben we een fictief rapport opgesteld met huisartspraktijk ABC als voorbeeld.

Hierin wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • De reikwijdte van de benchmark;
  • Demografie;
  • Normpraktijk;
  • Omzetanalyse;
  • Kostenanalyse.

Vul het formulier hiernaast in om het fictieve benchmarkrapport te downloaden!

Download nu!