Overzicht van de fiscale/financiële regelingen in verband met het Coronavirus

Noodpakket coronavirus

Op welke regeling uit het corona noodpakket kunt u aanspraak maken en welke voorwaarden zijn er?  Op onze pagina leest u er meer over. laatste update:  02-03-2021 . 

NOW regeling 3.3

 • Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid
 • De regeling is bedoeld voor werkgevers die minimaal 20% omzetverlies hebben. 
 • Betreft maanden april, mei en juli 2021.  
 • Aanvragen kan van 17 mei tot en met 13 juni 2021.
 • Maximale vergoeding bedraagt 85% van de loonsom (als 100 % van de omzet wegvalt).
 • Vergoeding is 42,5% van de loonsom als omzet voor 50% wegvalt.
 • Vergoeding is 21,25% van de loonsom als 25% van de omzet wegvalt.
 • Overheid stelt als eis dat werkgevers hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te volgen met als doel  mee te bewegen met de nieuwe economische situatie.
 • Werkgevers  dienen het loon aan werknemers voor 100 % door te betalen, als zij gebruik maken van de NOW regeling. 
 • Werkgevers mogen wel de loonsom 10% laten dalen t.o.v. loonsom juni 2020 zonder dat de NOW subsidie in gevaar komt. 
 • NOW aanvraag loopt via het UWV.
 • Op de website van de rijksoverheid leest u over alle voorwaarden. 

NOW regeling 3.2

 • Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid
 • De regeling is bedoeld voor werkgevers die minimaal 20% omzetverlies hebben. 
 • Betreft maanden januari, februari en maart 2021.
 • Aanvragen kan van 15 februari tot en met 14 maart 2021.
 • Maximale vergoeding bedraagt 85% van de loonsom (als omzet voor 100% wegvalt).
 • Vergoeding is 42,5% van de loonsom als omzet voor 50% wegvalt.
 • Vergoeding is 21,25% van de loonsom als 25% van de omzet wegvalt.
 • Overheid stelt als eis dat werkgevers hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te volgen met als doel  mee te bewegen met de nieuwe economische situatie. 
 • Werkgevers  dienen het loon aan werknemers voor 100 % door te betalen, als zij gebruik maken van de NOW regeling. 
 • Werkgevers mogen wel de loonsom 10% laten dalen t.o.v. loonsom juni 2020 zonder dat de NOW subsidie in gevaar komt. 
 • NOW aanvraag loopt via het UWV
 • Op de website van de rijksoverheid leest u over alle voorwaarden. 

NOW regeling 3.1

 • Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid.
 • De regeling is bedoeld voor werkgevers die minimaal 20% omzetverlies hebben. 
 • Betreft maanden oktober, november en december 2020.
 • Overheid stelt als eis dat werkgevers hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te volgen met als doel  mee te bewegen met de nieuwe economische situatie.
 • Werkgevers  dienen het loon aan werknemers voor 100 % door te betalen, als zij gebruik maken van de NOW regeling. 
 • Werkgevers mogen wel de loonsom 10% laten dalen t.o.v. loonsom juni 2020 zonder dat de NOW subsidie in gevaar komt. 
 • NOW aanvraag loopt via het UWV.
 • Op de website van de rijksoverheid leest u over alle voorwaarden. 

Tozo regeling 4.0

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. 
 • Loopt van 1 april tot 30 juni 2021
 • Na 30 juni blijft er een vangnet voor zelfstandig ondernemers vanuit de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Deze bijstand biedt zelfstandigen ondersteuning voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal (ook bedoeld voor ondernemers die hun zaak willen beëindigen).
 • Aanvragen voor de Tozo kunt u  indienen bij uw woongemeente. Houd hiervoor de website van uw gemeente in de gaten. 
 • Voor elke periode moet u een nieuwe aanvraag indienen. De tegemoetkomingen lopen niet automatisch door.
 • Op de website van de rijksoverheid leest u over alle voorwaarden. 

Tozo regeling 3.0

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. 
 • Loopt van 1 oktober tot 31 maart 2021
 • Aanvragen voor de Tozo kunt u  indienen bij uw woongemeente. Houd hiervoor de website van uw gemeente in de gaten. 
 • Voor elke periode moet u een nieuwe aanvraag indienen. De tegemoetkomingen lopen niet automatisch door.
 • In tegenstelling tot Tozo 1 en 2 kunt u regeling 3 niet over de gehele aanvraagperiode, met terugwerkende kracht, aanvragen.
 • Tozo 3 aanvragen in oktober en november kunt u tot 1 oktober met terugwerkende kracht indienen. 
 • Tozo 3 aanvragen na 1 december kunt u met terugwerkende kracht indienen tot het begin van de maand van uw aanvraag. 
 • Overige wijzigingen in Tozo 3.0 t.o.v. regeling 2.0.
 • Op de website van de rijksoverheid leest u over alle voorwaarden.

TVL regeling Q1 en Q2 - 2021

 • Tegemoetkoming vaste lasten voor bedrijven en ZZP-ers met omzetdaling van minimaal 30% per kwartaal waardoor deze problemen krijgen met betaling van vaste lasten.  
 • Q1 - van 1 januari t/m 31 maart 2021 en aanvragen kan nog t/m 30 april 2021.
 • Q2 - van 1 april t/m 30 juni 2021 en aanvragen kan vanaf mei 2021.
 • Om uit te rekenen of u in aanmerking komt voor de TVL tegemoetkoming dient u minimaal  € 1.500 aan vaste lasten te hebben. Dit is niet gelijk aan uw werkelijke vaste lasten. Het is gebaseerd op een berekening: uw kwartaalomzet x het toegekende SBI % . Indien deze berekening de € 1.500 overstijgt dan komt u in aanmerking voor de TVL tegemoetkoming. 
 • Om te kijken hoe hoog de tegemoetkoming exact is maakt u gebruik van een berekening. 
 • De subsidie is minimaal € 1.500 per kwartaal en maximaal € 550.000 voor MKB en € 600.000 voor niet MKB, per kwartaal.
 • Voor elke periode moet u een nieuwe aanvraag doen.
 • Bekijk hier alle voorwaarden en de actuele informatie van de rijksoverheid.

Versoepeling uitstel van belastingbetaling (Bijzonder uitstel van betaling)

 • Uitstel van betaling aanvragen is makkelijker, er wordt direct gestopt met invorderen. Dit heet Bijzonder uitstel van betaling.
 • Dit geldt voor de Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Loonheffing (LH) en Omzetbelasting (BTW).
 • Uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat er een aanslag is. In het geval van de Loonheffing en BTW lijkt de gedane aangifte op dit moment voldoende.
 • Bewijsmateriaal (hoe erg het bedrijf geraakt is door de coronacrisis) hoeft niet meer meegestuurd of nagestuurd te worden. Enkel het indienen van het verzoek is voldoende.
 • Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
 • Bijzonder uitstel van belasting betaling kunt u nog aanvragen tot  en met 30 juni 2021. 
 • Heeft u al uitstel van betaling? Dan kunt u deze verlengen tot en met 30 juni 2021.  
 • Aanvragers van het uitstel  krijgen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024 de tijd om de belastingschuld af te lossen die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel.
 • Lees meer over belastingmaatregelen voor ondernemers op de website van de Belastingdienst

Neem contact op

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

 • Voor ondernemingen die getroffen zijn door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor 6 maanden en de rente wordt verlaagd naar 2%.
 • De regeling loopt via het ministerie van EZK.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

 • Het kabinet (ministerie van LNV) staat borg voor de kredieten (het werkkapitaal) van agrarische ondernemers.

Toeristenbelasting en cultuursector

 • Het kabinet gaat in overleg met de VNG om lokale aanslagen door de gemeentes aan ondernemers stop te zetten en reeds opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. De precieze uitwerking is nog onbekend.

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers kunnen met werknemers een vaste onbelaste vergoeding afspreken voor het woon-werkverkeer. Werkgevers kunnen deze nog tot 1 april 2021 onbelast uitkeren. Door de corona maatregelen werken veel werknemers thuis en is het woon-werkverkeer minimaal. In normale omstandigheden zou het veranderde reispatroon betekenen dat de werkgever de vaste vergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon zou moeten rekenen. Opname in het loon zorgt ervoor dat de doorgaans onbelaste vergoeding, fiscaal belast wordt. Dit vindt de overheid in deze periode ongewenst. Middels een beleidsbesluit is de regel ingevoerd dat de werkgever, in de periode van de coronamaatregelen, uit mag gaan van het reispatroon waar de onbelaste vergoeding op gebaseerd was. Dit besluit werkt terug t/m 12 maart 2020. 

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Ook in 2021 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling tijdelijk verhoogd van 1,7 % naar 3 %. Deze 3 % berekening betreft de eerste 400.000 euro van de loonsom per werkgever. Voor de loonsom daarboven mag een werkgever tot 1,2 % onbelast uitkeren. 

De vrije ruimte is een fiscale regeling voor het onbelast uitkeren van vergoedingen van werkgever aan werknemer. Hier vallen onder meer kerstpakketten, cadeaubonnen, bloemetjes en bedrijfsuitjes onder. Lees meer over de werkkostenregeling op onze fiscale pagina.

Extra aanvullende maatregelen


Verlaging gebruikelijk loon DGA  

Als u als DGA ten gevolge van de coronacrisis een omzetdaling heeft, dan mag u, zonder  dat daar toestemming van de fiscus voor nodig is, voor de aangiften loonheffingen over 2021 en 2020 het gebruikelijk loon lager vaststellen. Klik hier voor  de voorwaarden. 

Versoepeling vereisten zelfstandigenaftrek - minder aantal vereiste uren

Zelfstandig ondernemers kunnen bij de aangifte inkomstenbelasting diverse fiscaal voordelige posten opvoeren. Eén hiervan is de zelfstandigenaftrek waarbij het doorgaans de regel is dat de ondernemer jaarlijks minimaal 1.225 uur in eigen onderneming steekt. Nu veel bedrijfsactiviteiten stil liggen zouden deze zelfstandigen gedupeerd zijn door dit vereiste aantal uren. De fiscus biedt deze ondernemers, ondanks het verminderde aantal uren, toch de mogelijkheid tot zelfstandigenaftrek door er van uit te gaan dat er minimaal 24 uur per week gewerkt is, ook als dat in de werkelijkheid niet zo is. Deze regeling geldt van de periode 1  januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en is ook van toepassing op seizoensarbeid waaronder horeca valt.  

Coronareserve opvoeren als verliespost - fiscaal voordeel VPB aangifte 2019

Ondernemingen die een VPB aangifte doen mogen al over het boekjaar 2019 een te verwachten verliespost 'coronareserve' opvoeren. Ze hoeven hiermee niet te wachten tot het huidige boekjaar waardoor ze reeds dit jaar al een  fiscaal voordeel tegemoet kunnen zien. De reserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019. 

Wetsuitstel excessief lenen bij eigen B.V.  - een jaar extra om af te lossen zonder naheffing

Het indammen van excessief lenen bij de eigen B.V. middels het wetsvoorstel bekend onder de DGA taks wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. In dit wetsvoorstel wordt een DGA fiscaal belast bij schulden in eigen B.V. als deze hoger zijn dan 500.000 euro. Schulden m.b.t. eigen woning tellen hierbij niet mee. Met de uitstelregeling krijgen DGA's er nog een jaar bij om zonder extra heffing de schulden boven de 500.000 euro in eigen BV af te lossen. 

Hypotheekrenteaftrek blijft - ook als er tijdelijk geen aflossing plaats vindt

Banken bieden huizenbezitters in financiële nood betalingsregelingen aan voor de hypotheek. Sinds 2013 geldt er echter een aflossingsverplichting om in aanmerking te komen voor hypotheekrente aftrek. Met de fiscale versoepelingsregeling van de overheid komt deze aftrek niet in gevaar als er tijdelijk niet afgelost kan worden.   

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen in de zorgbranche. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg.

Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst van Huisartsen, Tandartsen, Apotheken, Apotheekhoudende huisartsen en Medische centra.

Maak een afspraak