Overzicht van noodpakket coronacrisis voor zorgverleners

Noodpakket coronavirus zorgverleners

Nu de overheid gedupeerde sectoren diverse financiële regelingen aanbiedt om de omzetderving door de coronacrisis op te vangen, rijst de vraag 'wat betekent dit voor mij als zorgverlener? Waar kan ik aanspraak op maken? 

Met een uitleg op deze pagina over de diverse mogelijkheden voor zorgverleners (tandartsen, huisartsen en apotheken) willen wij u wegwijs bieden in het noodpakket van de overheid en zorgverzekeraars. Laatste update: 2-3-2021

Regelingen tandartsen


Welke financiële regelingen zijn van toepassing op tandartsen? 

 • NOW regeling 
 • TVL regeling
 • TOZO regeling 
 • GO regeling - verruiming
 • Uitstel belasting betaling

Voor  uitwerking van de regelingen scroll naar beneden.   

Regelingen apothekers


Welke financiële regelingen zijn van toepassing op apothekers? 

Voor uitwerking van de regelingen scroll naar beneden. 

Regelingen huisartsen


Welke financiële regelingen zijn van toepassing op huisartsen? 

 • Uitstel belasting betaling
 • Tegemoetkoming zorgverzekeraars:
  • Extra éénmalige toelage per patiënt van 10 euro
  • Hogere vergoeding per huisbezoek aan (mogelijke) coronapatiënt
  • Opslag van 15 euro per uur voor huisartsen bij extra ingeroosterde diensten i.v.m. coronavirus bij huisartsenposten. 
 • Wijziging premiebetalingstermijn of uitstel van premiebetaling van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit zou een optie kunnen zijn voor waarnemers om eventueel financiële problemen te voorkomen. Overleg met uw verzekeraar over de mogelijkheden. 
 • Specialisten en profielartsen houden hun registratie in het register (RGS). Voor de artsen die zich dienen te herregistreren tussen 1 maart en 1 januari geldt een 10% tegemoetkoming in de herregistratie eisen. Op de website van de LHV vindt u meer informatie.
 • Bonus uitzonderlijke prestaties zorgaanbieders.

Voor uitwerking van de regelingen scroll naar beneden. 

NOW regeling

 • Noodmaatregel voor Overbrugging Werkgelegenheid
 • Loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. 
 • Steun vindt plaats in 3 tijdvakken van elk 3 maanden met toekenning per tijdvak.
 • Steun voor tijdvak 1, van 1 oktober t/m 31 december, vindt plaats bij een omzetdaling van minimaal 20%.
 • Steun voor tijdvak 2 en 3, van 1 januari t/m 30 juni, vindt plaats bij omzetdaling van minimaal 30%. 
 • Overige wijzigingen in Now 3.0 t.o.v. regeling 2.0. 

TVL regeling

 • Tegemoetkoming Vaste lasten MKB (eerder bekend als TOGS regeling)
 • Deze regeling is bedoeld voor o.a. tandartsen.
 • Klik hier voor aanvraag van de regeling.
 • Loopt van 1 oktober tot 1 juli 2021
 • De hoogte van de belastingvrije tegemoetkoming is max. € 90.000 over 3 maanden tijd en is afhankelijk van de mate van het omzetverlies en een percentage van de vaste lasten. Dit percentage is per SBI code bepaald door het min. EZK. Compensatie na deze berekening bedraagt 50% van de vaste lasten. 
 • Tegemoetkoming vindt plaats in 3 tijdvakken van elk 3 maanden met toekenning per tijdvak.
 • Voor elke periode moet u een nieuwe aanvraag doen.
 • Steun voor tijdvak 1, van 1 oktober t/m 31 december, vindt plaats bij een omzetdaling van minimaal 30%.
 • Steun voor tijdvak 2, van 1 januari t/m 31 maart, vindt plaats bij omzetdaling van minimaal 40%. 
 • Steun voor tijdvak 3, van 1 april t/m 30 juni, vindt plaats bij omzetdaling van minimaal 45%.
 • Verschil t.o.v. regeling 2 is o.a. de voorwaarde van minimaal € 4.000  aan vaste lasten over een periode van 3 maanden tijd. In regeling 2 betrof deze voorwaarde 4 maanden. 
 • Bekijk hier alle voorwaarden en de wijze van berekening.
 • Klik hier om te zien hoe u uw aanvraag indient.
 • Overige wijzigingen TVL 3.0 t.o.v. regeling 2.0.

TOZO regeling

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. 
 • De TOZO regeling is bedoeld als extra compensatie voor zelfstandig ondernemers.  Tandartsen ontvangen die compensatie van zorgverzekeraars. 
 • Mochten zelfstandige tandartsen, met de reeds toegekende ondersteuning door zorgverzekeraars, onvoldoende inkomsten hebben, dan zouden ze eventueel kunnen voldoen aan de voorwaarden van de TOZO regeling.
 • De aanvraag voor ondersteuning middels de TOZO regeling loopt via de website van de woongemeente.
 • Loopt van 1 oktober tot 1 juli 2021
 • Na 30 juni blijft er een vangnet voor zelfstandig ondernemers vanuit de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Deze bijstand biedt zelfstandigen ondersteuning voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal (ook bedoeld voor ondernemers die hun zaak willen beëindigen).
 • Aanvragen voor de Tozo kunt u  indienen bij uw woongemeente. Houd hiervoor de website van uw gemeente in de gaten. 
 • Voor elke periode moet u een nieuwe aanvraag indienen. De tegemoetkomingen lopen niet automatisch door.
 • In tegenstelling tot Tozo 1 en 2 kunt u regeling 3 niet over de gehele aanvraagperiode, met terugwerkende kracht, aanvragen.
 • Tozo 3 aanvragen in oktober en november kunt u tot 1 oktober met terugwerkende kracht indienen. 
 • Tozo 3 aanvragen na 1 december kunt u met terugwerkende kracht indienen tot het begin van de maand van uw aanvraag. 
 • Overige wijzigingen in Tozo 3.0 t.o.v. regeling 2.0.

Versoepeling uitstel van belastingbetaling en verlaging boetes

 • Uitstel van betaling aanvragen is makkelijker, er wordt direct gestopt met invorderen. Dit heet Bijzonder uitstel van betaling.
 • Dit geldt voor de Inkomstenbelasting (IB), Vennootschapsbelasting (VPB), Loonheffing (LH) en Omzetbelasting (BTW).
 • Uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat er een aanslag is. In het geval van de Loonheffing en BTW lijkt de gedane aangifte op dit moment voldoende.
 • Bewijsmateriaal (hoe erg het bedrijf geraakt is door de coronacrisis) hoeft niet meer meegestuurd of nagestuurd te worden. Enkel het indienen van het verzoek is voldoende.
 • De belastingrente wordt op 0,01% gezet. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald.
 • Voorlopige Aanslagen (2020) mogen worden verlaagd als de verwachting is dat de winst minder wordt dan in de huidige VA wordt gesteld.
 • Lees meer over belastingmaatregelen voor ondernemers op de website van de Belastingdienst

Neem contact op

Bonus uitzonderlijke prestaties zorgaanbieders

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen in de zorgbranche. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg.

Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst van Huisartsen, Tandartsen, Apotheken, Apotheekhoudende huisartsen en Medische centra.

Maak een afspraak