Financiële automatisering, advies en innovatieve administratievoering voor de zorg.

Support - Administratieve regelgeving

Hieronder staan een aantal algemene zaken die u kunt hebben met betrekking tot uw administratie:

1. De verplichte werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015
De per 1 januari 2015 verplichte werkkostenregeling voor elke werkgever die onkostenvergoedingen verschaft aan personeel in loondienst. Lees meer.

2. Wijzigingen in het aanmaningstraject
Hoe zit het met de wijzigingen in het aanmaningstraject? We geven u hier uitleg.

3. Waarnemend huisarts kan fiscaal aangemerkt worden als ondernemer
De vrijeberoepsbeoefenaar die de praktijk van een beroepsgenoot waarneemt, kan in zijn of haar hoedanigheid van waarnemer worden aangemerkt als ondernemer. Daarvoor is nodig dat hij of zij voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van de opdrachtgever, naar continuïteit streeft door het verkrijgen van verschillende opdrachten en ondernemersrisico loopt. Een en ander moet mede worden beoordeeld aan de hand van de situatie in voorgaande jaren. De zelfstandigheid moet in het perspectief van de andere omstandigheden worden geplaatst. Zo kan aan de omstandigheid dat de waarnemer gegevens verwerkt in de administratie van de opdrachtgever, niet de conclusie worden verbonden dat de vereiste zelfstandigheid ontbreekt (BNB 2003/313).
Het gaat er met name om dat er minimaal 3 opdrachtgevers zijn. Daarnaast moet het waarnemen als zelfstandige uitgeoefend worden (dus dat komt erop neer dat de zelfstandige geen ‘bevelen opvolgt’, maar zelfstandig de waarneming inplant en uitvoert). Wij adviseren u graag over hoe u dit fiscaal aantrekkelijk organiseert.
Kort gezegd betekent het in de praktijk:
- Geen loonbelasting (voor de praktijk)
- Hogere winstvrijstellingen (voor de waarnemer)

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Aarzel niet en stel hiernaast uw vraag. Wij komen wij zo snel mogelijk bij u terug met een reactie!

Stel hier uw vraag!