Medicom/Pharmacom, Twinfield en AFAS, boekhoudkoppelingen met Exact Online

Boekhoudkoppelingen

Het digitaliseren van uw administratie door middel van boekhoudkoppelingen bespaart u veel kostbare tijd. Niet alleen bij de maandelijkse verwerking van uw administratie, maar ook bij het opstellen van uw jaarrekening. Minder handmatig werk zorgt voor een flinke besparing op uw administratie- en accountskosten. Voor huisartsen en apotheken met Medicom en/of Pharmacom  leggen wij  boekhoudkoppelingen aan met Exact,  Twinfield en AFAS. 

Digitale zorgadministratie

Alexandré heeft jarenlange ervaring in het digitaliseren van de administratie in de zorgbranche en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hierbij maken we gebruik van onze eigen boekhoudkoppelingen met diverse HIS- en AIS-systemen. Denk aan integraties tussen Pharmacom en Medicom met boekhoudpakketten zoals Exact Online, Exact Globe, Twinfield en AFAS. De boekhoudkoppeling leggen we éénmalig aan waardoor gegevens uit uw HIS of AIS uitwisselbaar zijn met uw boekhouding. Na de aanleg van de koppeling zet u vervolgens maandelijks (of vaker) direct vanuit uw HIS of AIS de declaraties over met onze Converter. Dankzij de koppeling en Converter worden alle bankontvangsten en declaraties (particulieren, kas en zorgverzekeraars) automatisch ingelezen, verwerkt en afgeletterd. U krijgt volledig inzicht in uw opbrengsten en de debiteurenstand.

Onze samenwerking met Alexandré vloeit voort uit een duidelijke behoefte van onze gebruikers 

Martin Lassooij Dataspecialist huisartsenzorg bij Pharmapartners

2022-tandarts

Voordelen boekhoudkoppeling

  • Declaraties automatisch in boekhouding
  • Automatisch afletteren factuurregels
  • Volledige en juiste declaratiegegevens
  • Geen handmatige boekingen meer (incl. kas & particulieren)
  • Omzetsplitsing
  • Geen dubbele nota’s in administratie

Op onze referentiepagina leest u meer over de ervaringen van onze koppelingsklanten.

Medicom / Pharmacom - Exact / Twinfield / AFAS

Met onze boekhoudkoppeling linken we de opbrengstgroepen uit Medicom / Pharmacom aan het grootboek in uw Exact Online, Twinfield of AFAS administratie. Hierdoor komen maandelijks de bestanden met NAW-gegevens (DEBTR) en facturatiegegevens (FMUTA-formaat) in de boekhouding. Na de koppeling tussen de verdiensten uit Medicom / Pharmacom en het grootboek kunt u op opbrengstniveau specificeren. Hierdoor kunt u specifiek zien hoeveel u op welke opbrengstgroep verdient en kunt u uw financiële organisatie beter sturen.

Declaraties voor bijvoorbeeld de M&I-verrichtingen in Medicom kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks boeken op de grootboekrekening M&I-verrichtingen, maar eventueel ook per verrichting op een aparte grootboekrekening. Ook is het mogelijk om de verschillende Pharmacom-opbrengstgroepen op te splitsen in inkoopwaarde, marges en claw-back.

Kijk ook eens op het app center van Exact voor onze koppelingen met Medicom en Pharmacom

Aan de slag met één van onze boekhoudkoppelingen

Doe direct een aanvraag

Omzetsplitsing

Een belangrijk voordeel van de koppeling is de mogelijkheid van specificatie op opbrengstniveau. Wij koppelen namelijk de verdiensten uit Medicom/Pharmacom aan de grootboekrekeningen in de boekhouding. Hierdoor kunt u specifiek zien op welke handelingen, middelen en uitgiftes u verdient en kunt u uw financiële organisatie beter sturen. U kunt bijvoorbeeld  de inschrijvingen en verrichtingen specificeren op opbrengstniveau. Als wij deze verdiensten in Medicom / Pharmacom afzonderlijk koppelen aan de grootboekrekeningen in uw boekhouding kunt u  specifiek zien welke handelingen welke opbrengst hebben. Zo zijn uit Medicom bijvoorbeeld inschrijvingen onder te verdelen in o.a. 65-75 jr, 75-85, 85+ en overige modules.

Opbrengstgroepen uit Medicom koppelen wij rechtstreeks aan de gespecificeerde grootboekrekening in de boekhouding. De declaraties voor de controle op COPD kunt u bijvoorbeeld rechtstreeks boeken op grootboekrekening ‘controle COPD’, mits deze vooraf vanuit Medicom gekoppeld is aan de grootboekrekening in Twinfield. Tegelijk kunt u de vergoedingen die direct per bank binnen komen zonder dat er een Medicom factuur voor is verstuurd (verrichtingen zoals huisartsenpost, M&I verrichtingen, uitstrijkjes) boeken op de grootboekrekeningen. De Pharmacom opbrengstgroepen waar u ook inzage in heeft na de koppeling zijn: WMG, NWMG, hulpmiddelen en handverkoop. Deze groepen kunt u ook in uw boekhouding weer, mits van toepassing, uitsplitsen in inkoopwaarde, marges en claw-back.

Ervaringen van onze klanten

De heer Hollemans van huisartsenpraktijk Hollemans is zeer tevreden met de boekhoudkoppeling en support van Alexandré. “Het geeft een goed vertrouwen voor de toekomst dat onze administratie helemaal op orde is en goed in de gaten gehouden wordt door de medewerkers van Alexandré. We krijgen zo nu en dan tips of voorstellen om iets anders aan te pakken. De financiën van de praktijk zijn natuurlijk erg belangrijk, en daarom is het zo prettig dat we ons eigenlijk geen zorgen hoeven te maken over of de administratie op orde is!" Lees meer ervaringen van onze koppelingsklanten op onze referentiepagina

“Het geeft een goed vertrouwen voor de toekomst dat onze administratie helemaal op orde is!”

 

Prijzen

Het opzetten van een beveiligde integratie tussen Medicom/Pharmacom en uw boekhoudpakket kost eenmalig € 250. Daarnaast betaalt u maandelijks € 35 voor het overzetten en € 15 voor elke extra Medicom/Pharmacom aansluiting. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg. Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies in de zorg. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst.