Financiële administratie voor de zorgbranche

Financiële administratie

Alexandré Finance is sinds 1996 expert op het gebied van de financiële zorgadministratie. Onder andere de boekhouding, salarisadministratie, debiteurenbeheer en jaarrekening zijn werkzaamheden die wij uitvoeren,  zodat u de focus kunt houden op uw dagelijkse werkzaamheden en het belang van uw patiënten.

Digitalisering administratie

Alexandré richt zich op het digitaliseren van de zorgadministratie. Een goed voorbeeld hiervan zijn onze boekhoudkoppelingen tussen Medicom / Pharmacom en Exact, Twinfield en AFAS. Met deze koppelingen boekt u alle declaraties automatisch in de administratie. Hierdoor kunt u efficiënter werken met kostenbesparing tot gevolg. Een ander voorbeeld van onze digitalisering is de samenwerking met DizzyData. Dit pakket is een cloudoplossing voor automatische factuurherkenning en verwerking van inkoopfacturen. DizzyData heeft koppelingen met nagenoeg alle boekhoudpakketten. Zelf werken wij veelal samen met Exact Online. Een ideale omgeving voor de uitvoering van uw administratie en de opmaak van rapportages. Ook de app biedt vele mogelijkheden waaronder een 'financiële cockpit' met volledig financieel overzicht. 

Voor de salarisadministratie voor onze klanten werken wij met Nmbrs. Ook een cloudoplossing maar dan voor salarissen en HRM. Een veilige en efficiënte digitale omgeving waarin wij uw administratie voeren en waar u en uw medewerkers zelf interactief toegang hebben. Fiscale aangiftes verwerken wij via Nextens. Online software, gekoppeld aan de boekhouding. Deze koppeling zorgt voor versnelling van het gehele fiscale aangifteproces.

Tussentijds staan wij in contact met leveranciers en programmeurs om de digitale diensten zo goed mogelijk op onze klanten af te stemmen. Digitalisering is geen doel op zich, maar een manier om uw administratie zo efficiënt mogelijk in te richten en uit te voeren met een snelle oplevering van uw jaarcijfers, voorzien van een belasting- of praktijkadvies.

In- en verkoopadministratie

Uw inkoop – en verkoopadministratie oftewel uw crediteuren- en debiteurenadministratie zijn naast de jaarrekening en de balans (overzicht van bezittingen en vermogen) onderdeel van uw boekhouding. Samen geven zij inzicht in uw financiële positie. Voor onze administratieve werkzaamheden maken wij over het algemeen gebruik van Exact Online, afhankelijk van uw wensen in combinatie met een of meerdere partners.

Voor uw inkoopadministratie gebruiken wij o.a. DizzyData.  Een pakket voor automatische factuurherkenning en verwerking van inkoopfacturen. In het geval van DizzyData betekent dit dat u uw inkoopfacturen mailt naar een emailadres en wij van daaruit de inkoopboeking verwerken. Als wij uw in- en verkoop doen, heeft u zelf ook altijd toegang tot uw Exact Online administratie (en mogelijk een eigen account bij een van onze partners zoals DizzyData). Hierdoor heeft u altijd inzage. De gescande inkoopfacturen blijven gekoppeld aan de inkoopboekingen en tot op detail kunt u de gegevens achterhalen.

Indien u Medicom of Pharmacom heeft, kunt u gebruik maken van onze automatische boekhoudkoppeling. Hiermee zetten wij al uw verkoopdeclaraties automatisch in Exact Online of  Twinfield.  Besteedt u als huisarts veel tijd aan het verwerken van retourinformatie en het herdeclareren? Wij werken samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van uw Medicom administratie waarbij wij inzetten op controle op COV, ION en verrichtingen om herdeclaratie zo veel mogelijk te voorkomen. 

Declareren en herdeclareren

Huisartsen hebben veel werk aan het oplossen van afgekeurde declaraties en het herdeclareren. Het gebeurt eigenlijk zelden dat een praktijk helemaal geen afkeuringen heeft. Dat is bijna niet mogelijk. Neem als voorbeeld een pasgeboren baby die nog niet bij de verzekering bekend is.  Of van een patiënt waarbij er op de peildatum een overlap is van zorgaanbieder. Maar het aantal afkeuringen beperken is zeker mogelijk. Dat begint bij een goede voorbereiding zoals de de ION controle (Inschrijvingen Op Naam) en de COV check (Controle op verzekeringsgegevens).  Ondanks dat u deze voorbereiding goed uitvoert blijven er uitzonderingen en modules die u achteraf pas kunt factureren waardoor de kans op afkeuring groot is.  Kennis van deze valkuilen,  extra modules en het toekennen van prestatiecodes zijn noodzakelijk om uw declaratieproces optimaal in te richten en uit te voeren. Wij helpen u daar graag  bij.  In onze whitepaper vindt u een uitgebreide omschrijving van het voorkomen en oplossen van afkeuringen. 

Whitepaper Declareren

BTW aangiftes

Wij richten uw administratie zo in dat wij van daar uit de BTW aangiftes voor u verzorgen. U hoeft ons alleen per maand of kwartaal een uitdraai vanuit de boekhouding aan te leveren waarop wij uw aangifte omzetbelasting uitvoeren. Mochten wij uw administratie voeren in bijvoorbeeld Exact Online, dan hebben wij al toegang tot de juiste gegevens en kunnen we de aangifte voor u uitvoeren zonder dat u iets extra's hoeft te doen. Meer weten over BTW aangiftes? Ga naar onze pagina fiscale aangiftes en lees alles over welke aangiftes voor u noodzakelijk zijn. 

Benieuwd naar BTW vrijstelling? Als 'kleine' ondernemer maakt u binnen de KOR regeling (kleine ondernemersregeling) kans op BTW vrijstelling. Lees ons blog eens over de voordelen en voorwaarden van de KOR. 

Jaarrekening

Eén van onze kerntaken is het maken van jaarrekeningen met de daarbij behorende fiscale aangiftes. Een jaarrekening is het financiële verslag van uw praktijk of apotheek per 31/12 inclusief de balans, winst- en verliesrekening en toelichting. Dit verslag geeft uw financiële situatie weer over het desbetreffende jaar en is de basis voor de fiscale aangiften van de vennootschapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting (IB).

Wij stemmen de inrichting van uw administratie af op de jaarrekening, waarbij we rekening houden met uw specifieke branche en wensen. Dit werkt efficiënter, bespaart tijd en dus kosten. Met een goed uitgesplitste administratie kunt u bovendien een beter (financieel) beleid voeren.  Indien gewenst bespreken we de jaarrekening ook met u. Hierbij kunnen we u met onze branchekennis en financiële expertise een beter inzicht geven in het financiële reilen en zielen van uw praktijk/apotheek.

De jaarrekening ligt ook ten grondslag aan het zo goed mogelijk benutten van fiscaal voordeel. Voert u bijvoorbeeld de juiste posten op die later aftrekbaar zijn? Hiervoor is het belangrijk dat wij regelmatig met u kijken naar de diverse praktijk/apotheekkosten die u opvoert in verband met deze fiscale aftrekbaarheid. Hierbij valt te denken aan arbeidsbeloning van een partner, het omzetten naar een maatschap of B.V., auto van de zaak etc. U kunt bij ons naar eigen wens kiezen voor een extra uitgebreide jaarrapportage. Hierin zit naast de gebruikelijke balans en winst- en verliesrekening ook het debiteuren/crediteurenoverzicht en het kasstroomoverzicht. Afhankelijk van de informatiewens kunt u ook kiezen voor een meer eenvoudige jaarrekening.

Controlling en rapportage

Met een goede planning en controlcyclus en tussentijdse rapportages stuurt u uw financiële organisatie goed aan. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van uw huidige situatie, weet u of uw bedrijf financieel gezond is en kunt u tijdig bijsturen. Bijvoorbeeld als de cijfers even wat minder zijn. Wij richten deze cyclus voor u in en voeren deze ook uit. Dat betreft de operationele plannen, periodieke rapportages, begroting, budgettering en een analyse van de resultaten. Ons deskundige advies geeft rust en inzicht en biedt handvatten om controle te houden of te krijgen over uw financiën. 

Salarisadministratie

De gehele salarisadministratie zetten wij voor u op en voeren wij uit. Wij gebruiken hiervoor het salarispakket Nmbrs (lees Numbers). Deze salarissoftware zit in de ‘cloud’ en biedt een interactieve oplossing voor onze salarisklanten. Zo hebben uw werknemers altijd toegang tot hun eigen salarisstrook. Tevens heeft Nmbrs een volledige digitale HRM oplossing voor dossiervorming van personeelsdocumenten, actiepunten en meldingen. Papieren documenten zijn vanaf nu overbodig. Lees alles over onze salariswerkzaamheden op de pagina salarisadministratie & HR. 

 

Fiscale aangiftes

Gericht fiscaal advies betekent vaak dat u meer kunt besparen op uw aangifte dan u dacht.  Onze fiscaal adviseur informeert u zeer goed over het zo optimaal mogelijk benutten van de fiscale wet- en regelgeving. U kunt hierbij denken aan onder andere de beslissing om uw auto zakelijk/privé te boeken, hoe een maatschap te vormen met een ander en hoe een waarnemer of een andere zorgverlener te belonen. Lees ook eens het interview met onze fiscaal adviseur. Of bezoek onze pagina fiscale aangiftes. Hier vindt u informatie over alle, voor u, voorkomende aangiftes. Op onze pagina financieel advies leest u meer over fiscale adviezen en de voordelen die deze op kunnen leveren. 

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen in de zorgbranche. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg.

Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst. Dit doen wij voor Huisartsen, Tandartsen, Apotheken, Apotheekhoudende huisartsen en Medische centra.

Wilt u gebruik maken van onze dienst Financiele administratie of één van onze andere diensten? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden.