Fiscaal advies voor de zorgbranche

Belastingadvies

Goed fiscaal advies kan u een behoorlijke belastingbesparing opleveren. Wij gaan in samenspraak met u op zoek naar de meest gunstige fiscale- en financiële mogelijkheden. We helpen bij vragen als: ‘Wat boek ik zakelijk en wat boek ik privé?’, ‘Waar moet ik op letten bij het vormen van een maatschap?’, ‘Hoe beloon ik een waarnemer of een andere zorgverlener?’,  'Hoe regel ik een meewerkaftrek?' en ‘Welke ondernemingsvorm is voor mij fiscaal het meest gunstig?’. 

fiscaal voordeel benutten

Wij weten wat er op fiscaal gebied speelt in de zorgbranche, adviseren u daarbij en voeren fiscale checks uit. Denk hierbij aan zaken als de fiscale positie van de aandelen in de groothandel. Of de afweging hoe fiscaal verstandig het is een samenwerking aan te gaan (als BV/Holding/Maatschap) met een andere zorgverlener of apotheker of als ZZP in de zorg actief te zijn.. Denkt u er aan om meerdere vestigingen te openen?  Dan is het verstandig om na te denken over de BV-structuur. Of wilt u advies over hoe u een eigen woning het beste kunt financieren? Allerlei zaken die langs komen in een fiscale check. Wij geven uiteraard ook advies over meer alledaagse zaken, zoals de beslissing om uw auto zakelijk dan wel privé te boeken. Lees ook eens het interview met onze fiscaal adviseur voor de zorgbranche.

Aftrekposten

Regelmatig nemen wij de diverse opgevoerde praktijkkosten onder de loep. Dit in verband met fiscale aftrekbaarheid en dus mogelijk fiscaal voordeel voor u. Voorbeelden hiervan zijn internetabonnementen, fietsen, auto's en andere uitgaven met een privé/zakelijk karakter. Onderdelen van deze controle zijn o.a.:

  • Welke kosten voert u op in de maatschap

  • Welke kosten voert u op in de praktijk

  • Arbeidsbeloning partner of omzetten naar maatschap

  • Maatschapscontract

  • Pensioen

  • Wel/niet auto/motor op de zaak

  • Uitgaven met een privé/zakelijk karakter

  • Investeringsaftrek
  • Bedrijfsstructuur
  • Giften

Ook een meewerkend partner kan fiscaal aantrekkelijk zijn door een meewerkvergoeding toe te kennen of een aftrekpost te claimen.

Cynthia Kiewiet Alexandré Finance

Foto Cynthia Wietsma-1

Bijtelling auto

Heeft u een auto van de zaak? En bent u in loondienst bij een bedrijf of uw eigen bv? Rijdt u, met uw auto niet alleen zakelijk maar ook privé? Dan rekent de belastingdienst een bijtelling bovenop uw brutoloon. Deze bijtelling geldt alleen als u meer dan 500 privé km’s per jaar maakt. Het maakt hierbij niet uit of u nu 600 km of 6.000 km privé rijdt, de bijtelling is hetzelfde. De belastingdienst ziet de auto als een soort verkapt loon waarover u belasting dient af te dragen. Bent u een ondernemer met een éénmanszaak, VOF of maatschap? Dan vindt de uiteindelijke verrekening van de bijtelling plaats in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor ondernemers in een BV of werknemers in loondienst is de verrekening al in het salaris verwerkt.  Lees hier meer over de fiscale regeling 'auto van de zaak'. 

Advies over ondernemingsvormen

Het afstemmen van uw ondernemingsvorm op de meest gunstige fiscale regelgeving is onderdeel van een fiscale check. Afhankelijk van uw wensen onderzoeken wij voor u welke situatie het meest optimaal is. Een B.V. heeft als voordeel dat er door verkoop van aandelen vermogen vrij komt dat u kunt gebruiken voor financiering van andere doeleinden. Bent u eigenaar van een B.V. dan dient u een verplicht gestelde vergoeding af te dragen. Over dit inkomen draagt u inkomstenbelasting af, maar tegelijk kunt u uw vergoeding opvoeren als kostenpost met minder winst en een lagere VPB aangifte. 

Veelal werken huisartsen in een maatschapsverband. Hierin heeft iedere ‘maat’ een evenredige inbreng in de onderneming op het gebied van financiering en arbeid. Maatschappen hebben net als ZZP-ers in de zorg het fiscale voordeel van zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Fiscale voordelen die u niet binnen een B.V. op kunt voeren.

Binnen de regeling van de zelfstandigenaftrek kunt u als ondernemer een bedrag op uw winst in mindering brengen. Voorwaarde is wel dat u aan de normering van gewerkte uren voldoet. De meewerkaftrek stelt u in staat een bepaald percentage van door uw partner meegewerkte uren op uw winst in mindering te brengen. Uw partner betaalt over deze regeling geen inkomstenbelasting want het is geen officieel loon, maar uw partner kan hierdoor ook geen aanspraak maken op arbeidskorting (arbeidskorting is de fiscale aftrekpost die elke werknemer in de aangifte inkomstenbelasting kan opvoeren). Lees ook eens onze blog over hoe de juiste ondernemingsvorm fiscaal voordeel kan opleveren. 

Middeling bij sterk wisselend inkomen

De belastingdienst heeft een fiscaal gunstige regeling voor mensen van wie het inkomen over sommige jaren aanzienlijk uiteenloopt: Middeling. Het biedt de mogelijkheid om uw inkomen uit de inkomstenbelasting box 1 (werk en woning) evenrediger over een tijdsbestek van 3 jaar uit te smeren oftewel een gemiddelde te berekenen.  Zonder gebruik van deze regeling betaalt u in sommige jaren het hoogste belastingtarief om vervolgens in andere jaren weer in een lagere belastingschaal te vallen. Een grote kans dat u dan onevenredig veel belasting betaalt. Denk bijvoorbeeld eens aan de opbrengsten van een praktijk- of apotheekoverdracht waarbij u in één jaar een veel hoger inkomen heeft dan in een ander jaar.  Lees  meer over deze fiscaal gunstige regeling in ons blog.