Fiscaal advies voor de zorgbranche

Belastingadvies

Goed fiscaal advies kan u een behoorlijke belastingbesparing opleveren. Wij gaan graag samen met u op zoek naar de meest gunstige fiscale- en financiële mogelijkheden. We helpen bij vragen als: ‘Wat boek ik zakelijk en wat boek ik privé?’, ‘Waar moet ik op letten bij het vormen van een maatschap?’, ‘Hoe beloon ik een waarnemer of een andere zorgverlener?’,  'Hoe regel ik een meewerkaftrek?' en ‘Welke ondernemingsvorm is voor mij fiscaal het meest gunstig?’. 

Werken lapop mobiel-1

fiscaal voordeel benutten

Wij weten wat er speelt op fiscaal gebied speelt in de zorgbranche. Wij adviseren proactief en voeren met regelmaat fiscale checks uit. Denk hierbij aan zaken als de fiscale positie van uw aandelen in de groothandel. Of de afweging hoe fiscaal verstandig het is een samenwerking aan te gaan (als bv/Holding/Maatschap) met een andere zorgverlener. Of als zzp’er in de zorg actief te zijn.

Denkt u eraan om meerdere vestigingen te openen?  Dan kan het verstandig zijn om na te denken over de bv-structuur. Of wilt u advies over hoe u een eigen woning het beste kunt financieren? Allerlei zaken die langskomen in een fiscale check. Wij geven uiteraard ook advies over meer alledaagse zaken, zoals de beslissing om uw auto zakelijk dan wel privé te boeken. 

Aftrekposten

Regelmatig nemen wij de diverse opgevoerde praktijkkosten onder de loep. Dit in verband met fiscale aftrekbaarheid en dus mogelijk fiscaal voordeel voor u. Voorbeelden hiervan zijn internetabonnementen, fietsen, auto's en andere uitgaven met een privé/zakelijk karakter. Onderdelen van deze controle zijn o.a.: 

Ook een meewerkend partner kan fiscaal aantrekkelijk zijn door een meewerkvergoeding toe te kennen of een aftrekpost te claimen.

Cynthia Kiewiet Alexandré Finance

Cynthia test

Bijtelling auto

Heeft u een auto van de zaak? En bent u in loondienst bij een bedrijf of uw eigen bv? Rijdt u, met uw auto niet alleen zakelijk maar ook privé? Dan rekent de belastingdienst een bijtelling boven op uw brutoloon. Deze bijtelling geldt alleen als u meer dan 500 privé km’s per jaar maakt. Het maakt hierbij niet uit of u nu 600 km of 6.000 km privé rijdt, de bijtelling is hetzelfde.

Verkapt loon

De belastingdienst ziet de auto als verkapt loon waarover u belasting dient af te dragen. Bent u een ondernemer met een éénmanszaak, VOF of maatschap? Dan vindt de uiteindelijke verrekening van de bijtelling plaats in uw aangifte inkomstenbelasting. Voor ondernemers in een bv of werknemers in loondienst is de verrekening al in het salaris verwerkt.  Lees hier meer over de fiscale regeling 'auto van de zaak'.  

Lees ook de blog: Fiets van de zaak. De vier populaire mogelijkheden.

Advies over ondernemingsvormen

Het afstemmen van uw ondernemingsvorm op de meest gunstige fiscale regelgeving is onderdeel van een fiscale check. Afhankelijk van uw wensen onderzoeken wij voor u welke situatie het meest optimaal is. Een bv heeft als voordeel dat er door verkoop van aandelen vermogen vrij komt dat u kunt gebruiken voor financiering van andere doeleinden. Bent u eigenaar van een bv dan dient u een verplicht gestelde vergoeding af te dragen. Over dit inkomen draagt u inkomstenbelasting af, maar tegelijk kunt u uw vergoeding opvoeren als kostenpost met minder winst en een lagere VPB aangifte.  

 Maatschap

Veelal werken huisartsen in een maatschapsverband. Hierin heeft iedere ‘maat’ een evenredige inbreng in de onderneming op het gebied van financiering en arbeid. In een maatschap kan zowel een maat met een eenmanszaak zitten of met een bv. Eenmanszaken en vennoten onder firma’s (VOF) hebben het fiscale voordeel van zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Fiscale voordelen die u niet binnen een bv  op kunt voeren. 

Fiscale voordelen bij een eenmanszaak en VOF

Door gebruik van de zelfstandigenaftrek kunt u als ondernemer een bedrag op uw winst in mindering brengen, mits u aan de urennorm voldoet. De urennorm houdt in dat u per jaar minimaal 1225 uren aan uw onderneming besteed.  

Meewerkaftrek

Met de meewerkaftrek kan u afhankelijk van de duur uw partner meegewerkte uren een bepaald percentage aftrekken van de door u behaalde winst. Uw partner betaalt hierover geen inkomstenbelasting want het is geen loon, maar uw partner kan hierdoor, als deze verder niet werkt, ook geen aanspraak maken op onder andere de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Dit zijn fiscale aftrekposten die de te betalen inkomstenbelasting verlagen. De meewerkaftrek heeft indirect ook dit gevolg. 

Weten wat het beste bij uw situatie past? We rekenen het graag voor u uit!     Ja, ik wil graag fiscaal advies

MKB-winstvrijstelling

Een aftrek waar u als ondernemer in de inkomstenbelasting, altijd gebruik van kunt maken is de MKB-winstvrijstelling. Dit is een aftrek van 14% van de winst na ondernemersaftrek (o.a. de zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek). 

Middeling bij sterk wisselend inkomen

De belastingdienst heeft een fiscaal gunstige regeling voor mensen van wie het inkomen over sommige jaren aanzienlijk uiteenloopt: Middeling. Het biedt de mogelijkheid om uw inkomen uit de inkomstenbelasting box 1 (werk en woning) evenrediger over een tijdsbestek van 3 jaar uit te smeren oftewel een gemiddelde te berekenen.  Zonder gebruik van deze regeling betaalt u in sommige jaren het hoogste belastingtarief om vervolgens in andere jaren weer in een lagere belastingschaal te vallen. Een grote kans dat u dan naar verhouding onevenredig veel belasting heeft betaald. Denk bijvoorbeeld eens aan de opbrengsten van een praktijk- of apotheekoverdracht waarbij u in één jaar een veel hoger inkomen heeft dan in een ander jaar. 

Let op! Deze regeling gaat verdwijnen, het laatste aaneengesloten tijdvak waarover gemiddeld kan worden is de IB aangiften 2022-2024  

Pensioenen

Een onderwerp wat iedereen liever ontwijkt, maar wel belangrijk om het een en ander van te weten! Globaal gezien, ziet ons pensioenstelsel er als volgt uit:

Afbeelding pensioenstelsel

Elke inwoner in Nederland bouwt pensioen op in de eerste pijler, dit is namelijk de AOW. 

Pensioenstelsel

De 2e pijler is niet verplicht, maar is in veel zorgsectoren wel vastgelegd. Stel u bent huisarts en heeft personeel in dienst, dan zijn uw medewerkers verplicht aangesloten bij het pensioenstelsel PFZW. De premie hiervoor wordt deels door de werkgever en deels door de werknemer bepaalt. Hoe de verhouding is ligt vaak vast in een CAO.  

Pensioengat

Ben je een zzp’er of ondernemer? Dan is de 3e pijler voor jou erg belangrijk is. Je hebt sowieso recht op een AOW, maar vaak krijg je als ondernemer toch met een pensioengat te maken. Het inkomen dat je tijdens je werkzame leven geniet is een stuk hoger, dan alleen de AOW. Daarom is het belangrijk om al op tijd geld in te leggen voor je pensioen, bijvoorbeeld via een pensioenverzekering.  Vaak kan dit fiscaal voordelig. Betaalde premies voor een pensioenverzekering zijn aftrekbaar, (hoeveel is afhankelijk van je inkomen) en verlagen direct je belastbaar inkomen.

Het belastbaar inkomen, is het inkomen waarover belasting wordt berekend

Verplichte pensioenregeling

Voor sommigen zorgprofessionals is er een verplichte pensioenregeling. Dit noemen we een beroepspensioenfonds, voorbeelden hiervan zijn de SPH voor huisartsen en de SPOA voor de apothekers. Bij de SPH wordt voor de premieberekening gekeken naar uw winst uit onderneming van 3 jaar geleden. Hierdoor kan een eventuele winstdaling dus pas later doorwerken in uw te betalen premie en vice versa.  Weet u niet welk bedrag u precies moet vermelden? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs! 

Ja, ik wil graag fiscaal advies