Fiscale aangiftes en advies voor de zorgbranche

Graag denken wij zo goed mogelijk mee met het nemen van fiscaal verstandige beslissingen. Belasting besparen en de fiscale wetgeving zo goed mogelijk benutten zijn hierbij ons doel. Onze medewerkers en fiscale adviseurs werken met veel kennis en expertise aan het behalen van zo veel mogelijk voordeel voor u met een minimale kans op naheffingen achteraf.

Fiscale zaken door Alexandré: 

fiscale aangiftes

 • Omzetbelasting / BTW
 • Inkomstenbelasting / IB
 • Vennootschapsbelasting / VPB
 • Loonbelasting / LB
 • Dividendbelasting
 • Fiscaal advies

Maak een afspraak

Omzetbelasting

De BTW-aangifte doen wij desgewenst per maand/kwartaal of per jaar. De frequentie hangt samen met de hoogte van de af te dragen BTW. Wij houden de termijn voor u in het oog zodat uw aangifte tijdig plaatsvindt. Ook voor BTW-plichtigen zijn er voordelen te behalen. De kleine ondernemersregeling geeft u belastingkorting als u slechts een minimale BTW-verplichting heeft. N.B. Huisartsen zijn niet BTW-plichtig.

Lees meer over fiscaal en financieel advies op onze adviespagina. 

inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting verrichten wij zodra de jaarrekening afgerond is. Doorgaans vragen wij voorafgaand uitstel aan voor de IB zodat wij, bij correcties op uw jaarrekening, uw IB-aangifte te allen tijde toch op tijd indienen. Voor het benutten van fiscaal voordeel bij een kostenmaatschap dienen wij inzage te hebben in een aantal kostenposten die wij in de jaarrekening opvoeren. Zie 'fiscaal voordeel kostenmaatschap' hieronder.

Fiscaal voordeel kostenmaatschap

Regelmatig nemen wij de diverse opgevoerde praktijkkosten onder de loep. Dit in verband met fiscale aftrekbaarheid en dus mogelijk fiscaal voordeel voor u. Voorbeelden hiervan zijn internetabonnementen, fietsen, auto's en andere uitgaven met een privé/zakelijk karakter. Onderdelen van deze controle zijn:

 • Welke kosten voert u op in de maatschap

 • Welke kosten voert u op in de praktijk

 • Arbeidsbeloning partner of omzetten naar maatschap

 • Maatschapscontract

 • Pensioen

 • Wel/niet auto/motor op de zaak

 • Uitgaven met een privé/zakelijk karakter

 • Bedrijfsstructuur

 

Vennootschapsbelasting

De VPB is een belastingheffing over de winst van ondernemingen (o.a. BV.’s, NV’s of coöperaties). Het verschil tussen de IB en de VPB is dat de IB een inkomensheffing is over de inkomsten van natuurlijke personen (bijvoorbeeld ZZP’ers). De VPB betreft alleen rechtspersonen.

Loonbelasting

Elke werknemer die loont ontvangt draagt een inkomensafhankelijke premie af gebaseerd op het brutoloon. De werknemer hoeft hier niets aan te doen, de werkgever regelt dit doorgaans met een administrateur. Bij Alexandré is onze salarisspecialist Dorine Oosterwijk hiervoor verantwoordelijk. Zij verricht binnen de loonadministratie alle aangiftes inclusief afdracht van de sociale premies. De loonbelasting is eigenlijk een voorheffing op de inkomstenbelasting (IB).

De belastingdienst schaart naast het salaris ook de 13e maand, het vakantiegeld, een auto van de zaak en overwerk onder loon. Dit betekent dat de werknemer ook hierover sociale lasten afdraagt. Een werkgever mag sommige verkapte ‘inkomsten’ voor de werknemer onbelast vergoeden. Hieronder vallen lunches, studiekosten, sportabonnementen, reiskosten en kerstpakketten. Deze onbelaste vergoedingsregeling valt onder de WKR; de werkkostenregeling.  

Werkkostenregeling

Een werkgever kan werknemers binnen de werkkostenregeling een onbelaste vergoeding uitkeren, mits het totaalbedrag aan vergoedingen binnen de financiële ruimte van 1,2 % van het totale brutoloon ligt. Dit is de zogenaamde vrije ruimte. Stel uw loonsom bedraagt € 500.000 dan kunt u € 6.000 onbelast vergoeden (verdeeld over het gehele personeelsbestand). Alle vergoedingen hoger dan de vrije ruimte belast de overheid voor 80 %.

vanaf 2020 meer vrije ruimte binnen de WKR

Blijft het totaal aan vergoedingen onder de 1,7 % van de eerste € 400.000 dan kunt u dat percentage onbelast vergoeden. Bedraagt de loonsom meer dan € 400.000 dan geldt de regel van de 1,2 % onbelaste vergoeding.Maak een afspraak

Dividendbelasting

Elke B.V. dient bij winstuitkering (dividend) aan de aandeelhouders belasting te betalen; de zogenaamde dividendbelasting. Deze belasting bedraagt 15 %. Aandeelhouders kunnen deze heffing later verrekenen in de aangifte Inkomstenbelasting (indien u als particulier belasting betaalt) over Vennootschapsbelasting (indien u als bedrijf belasting betaalt).

Fiscaal advies

Goed fiscaal advies kan u een behoorlijke besparing opleveren. Wij gaan in samenspraak met u op zoek naar de meest gunstige fiscale- en financiële mogelijkheden. Hierbij maken wij optimaal gebruik van de mogelijkheden die de fiscale wet- en regelgeving biedt. We helpen bij vragen als: ‘Boek ik mijn auto zakelijk of privé?’, ‘Hoe vorm ik een maatschap?’, ‘Hoe beloon ik een waarnemer of een andere zorgverlener?’ en ‘Welke ondernemingsvorm is voor mij fiscaal het meest gunstig?’. 

Wij weten wat er speelt op fiscaal gebied in de zorgbranche, adviseren u daarbij en voeren fiscale checks uit. Denk hierbij aan zaken als de fiscale positie van de aandelen in de groothandel. Of de afweging hoe fiscaal verstandig het is een samenwerking aan te gaan (als BV/Holding/Maatschap) met een andere zorgverlener of apotheker. Denkt u er aan om meerdere vestigingen te openen?  Dan is het verstandig om na te denken over de BV-structuur. Allerlei zaken die langs komen in een fiscale check. Wij geven uiteraard ook advies over meer alledaagse zaken, zoals de beslissing om uw auto zakelijk dan wel privé te boeken. Lees ook eens het interview met onze fiscaal adviseur voor de zorgbranche of ons blog over de keus voor de fiscaal meest voordelige ondernemingsvorm. 

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg.

Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst.

Wilt u meer informatie over onze diensten? Klik hier voor het contactformulier.