Fiscale aangiftes en advies voor de zorgbranche

Fiscale aangiftes

Wij denken graag met u mee zodat u de meest optimale fiscale beslissingen neemt. Ons doel is om bij uw belastingaangifte de ruimte binnen de fiscale wetgeving zo goed mogelijk te benutten. Onze medewerkers en fiscale adviseurs werken met veel kennis en expertise. Wij behalen graag zo veel mogelijk voordeel voor u, met een minimale kans op naheffingen achteraf. 

_DSC1534-3

Omzetbelasting

De Btw-aangifte doen wij voor u per maand/kwartaal of per jaar *. De frequentie maand of kwartaal hangt voor een deel af van de hoogte van de af te dragen BTW, maar ook van uw eigen voorkeur. Wilt u bijvoorbeeld per maand weten wat u ongeveer moet betalen of kan u het te betalen bedrag in één keer per kwartaal missen, u kunt daarin zelf kiezen. Wij houden de termijn voor u in het oog zodat uw aangifte op tijd gebeurt.

Belastingvoordeel

Ook voor Btw-plichtige zijn er voordelen te behalen. De kleine ondernemersregeling (KOR) kan u belastingvoordeel opleveren als u maar een minimale Btw-verplichting heeft, het levert u vooral een administratieve lastenverlichting op. Werkt u in de zorg als huisarts, tandarts of bijvoorbeeld een zorghuis dan bent u niet BTW plichtig (let op, check altijd of uw diensten onder de vrijstelling vallen). N.B. Huisartsen zijn niet Btw-plichtig. Lees meer over fiscaal en financieel advies op onze adviespagina.  

* Voor een btw aangifte per jaar, gelden aanvullende voorwaarden.

inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting doen wij zodra de jaarrekening afgerond is. Wij vragen standaard uitstel aan voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) zodat wij, samen met u voldoende tijd hebben om een goed verzorgde aangifte in te dienen.  Om de gegevens op de goede manier te verwerken  bij een kostenmaatschap hebben wij inzage nodig in een aantal kostenposten die wij in de jaarrekening opvoeren. Daarnaast kunnen wij dan voor u ook optimaal gebruik maken van fiscale voordelen.

💡 Wij bespreken jaarlijks graag met u uw aangifte inkomstenbelasting zodat u snapt wat erin staat. Het komt immers ieder jaar terug.  

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (VPB) is een belastingheffing over de winst van ondernemingen (o.a. Bv's, Nv’s of coöperaties). Het verschil tussen de IB en de VPB is dat de IB een inkomensheffing is over de inkomsten van natuurlijke personen zoals eenmanszaken en vennootschappen onder firma. De VPB betreft alleen rechtspersonen. Ook werkt de vennootschapsbelasting niet met een boxenstelsel en wordt hier alleen de winst belast. 

Uitstel

Voor het juist verzorgen van uw aangifte vennootschapsbelasting vragen wij standaard een jaar uitstel aan. Wij kunnen uw aangifte zowel geconsolideerd (in het geval van een fiscale eenheid) als enkelvoudig verwerken. 

Werkkostenregeling

Voor 2023 geldt binnen de werkkostenregeling een vrije ruimte van 3% over een loonsom tot € 400.000 (%). Onder loonsom verstaan we het totaal van alle lonen en sociale premies in een jaar. Dus al het loon van iedere werknemer bij elkaar opgeteld. Over de resterende loonsom (boven de € 400.000) is de vrije ruimte 1,18%.     

Extra's voor werknemers

De werkkostenregeling is fiscale wetgeving dat gaat over vergoedingen/extraatjes van werkgever aan werknemer zoals kerstpakketten, bedrijfsfeestjes, cadeaubonnen, bloemetjes bij verhuizing of ziekte. De werkgever mag deze vergoedingen onbelast uitkeren mits ze voldoen aan de maximaal ingestelde loonsom. Dit maximum betreft twee schijven. Onbelaste uitkering tot 3% over een brutoloonsom tot € 400.000 en 1,18% over de resterende loonsom boven € 400.000.  De ruimte binnen de belastingschijven betreft de zogenaamde 'vrije ruimte'.   

WKR rekensom

Rekensom 2023: Stel uw loonsom bedraagt € 500.000 dan kunt u € 12000 + € 1.180 onbelast vergoeden (verdeeld over het gehele personeelsbestand). Alle vergoedingen hoger dan de vrije ruimte zijn belast tegen een tarief van 80 %. De belasting over de vrije ruimte mag niet worden ingehouden bij de werknemers. De werkgever dient de kosten zelf te dragen. 

Lees ook de blog: Werkkostenregeling maak er optimaal gebruik van

 

Dividendbelasting

Elke bv die een winstuitkering (dividend) aan de aandeelhouders doet, moet hierover een aangifte dividendbelasting doen.  Deze belasting bedraagt 15% over het uitgekeerde dividend. De dividendbelasting kan zowel door de uitkerende bv voor rekening worden genomen als door de ontvanger.   Aandeelhouders kunnen de betaalde belasting verrekenen in de aangifte Inkomstenbelasting (indien u als particulier het dividend ontvangt) of met de Vennootschapsbelasting (indien u als bedrijf het dividend ontvangt). 

Schenk en Erfbelasting

Wij kunnen voor u ook uw aangifte schenkbelasting verwerken. Ook denken wij graag met u mee, hoe u kan voorkomen dat u (te veel) schenkbelasting moet betalen. Een aangifte waarvan u waarschijnlijk niet hoopt dat u hem hoeft in te vullen is de aangifte erfbelasting. Dit kan best een ingewikkelde aangifte zijn om in te vullen. Ook hierbij kunnen wij u ondersteunen en ontzorgen.

Zzp en belasting

Ben je zzp’er in de zorg? Dan is het van belang om te weten in welke ondernemingsvorm je dit doet. Ben je zzp’er in een eenmanszaak? Dan hoef je alleen de aangifte inkomstenbelasting en afhankelijk van het type zorg dat je levert een aangifte omzetbelasting te doen. Ben je zzp’er in de vorm van een bv? Dan moet je naast de aangifte inkomstenbelasting en de omzetbelasting ook een aangifte vennootschapsbelasting doen.

Globaal overzicht belasting ZZP’er  

Type belasting Eenmanszaak BV
Loonheffing Nee Ja, je moet jezelf een gebruikelijk loon geven waar ook loonheffing over ingehouden wordt.
Omzetbelasting Afhankelijk van type zorg Afhankelijk van type zorg
Vennootschapsbelasting Nee Ja
Inkomstenbelasting Ja Ja
Dividendbelasting Nee Alleen als je (verkapt) dividend uitkeert

Wil je als zzp'er uitleg krijgen over hoe je je belastingaangifte foutloos zelf kunt doen? Vraag dan bij ons de spoedcursus belastingaangifte doen aan.

Ja, ik wil graag fiscaal advies