Fiscale aangiftes en advies voor de zorgbranche

Fiscale aangiftes

Graag denken wij zo goed mogelijk mee met het nemen van fiscaal verstandige beslissingen. Belasting besparen en de fiscale wetgeving zo goed mogelijk benutten zijn hierbij ons doel. Onze medewerkers en fiscale adviseurs werken met veel kennis en expertise aan het behalen van zo veel mogelijk voordeel voor u met een minimale kans op naheffingen achteraf.

Omzetbelasting

De BTW-aangifte doen wij desgewenst per maand/kwartaal of per jaar. De frequentie hangt samen met de hoogte van de af te dragen BTW. Wij houden de termijn voor u in het oog zodat uw aangifte tijdig plaatsvindt. Ook voor BTW-plichtigen zijn er voordelen te behalen. De kleine ondernemersregeling geeft u belastingkorting als u slechts een minimale BTW-verplichting heeft. N.B. Huisartsen zijn niet BTW-plichtig. Lees meer over fiscaal en financieel advies op onze adviespagina. 

inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting verrichten wij zodra de jaarrekening afgerond is. Doorgaans vragen wij voorafgaand uitstel aan voor de IB zodat wij, bij correcties op uw jaarrekening, uw IB-aangifte te allen tijde toch op tijd indienen. Voor het benutten van fiscaal voordeel bij een kostenmaatschap dienen wij inzage te hebben in een aantal kostenposten die wij in de jaarrekening opvoeren. Zie 'fiscaal voordeel kostenmaatschap' hieronder.

Fiscaal voordeel kostenmaatschap

Regelmatig nemen wij de diverse opgevoerde praktijkkosten onder de loep. Dit in verband met fiscale aftrekbaarheid en dus mogelijk fiscaal voordeel voor u. Voorbeelden hiervan zijn internetabonnementen, fietsen, auto's en andere uitgaven met een privé/zakelijk karakter. Onderdelen van deze controle zijn:

  • Welke kosten voert u op in de maatschap

  • Welke kosten voert u op in de praktijk

  • Arbeidsbeloning partner of omzetten naar maatschap

  • Maatschapscontract

  • Pensioen

  • Wel/niet auto/motor op de zaak

  • Uitgaven met een privé/zakelijk karakter

  • Bedrijfsstructuur

Loonbelasting

Elke werknemer die loont ontvangt draagt een inkomensafhankelijke premie af gebaseerd op het brutoloon. De werknemer hoeft hier niets aan te doen, de werkgever regelt dit doorgaans met een administrateur. Bij Alexandré is onze salarisspecialist Dorine Oosterwijk hiervoor verantwoordelijk. Zij verricht binnen de loonadministratie alle aangiftes inclusief afdracht van de sociale premies. De loonbelasting is eigenlijk een voorheffing op de inkomstenbelasting (IB).

De belastingdienst schaart naast het salaris ook de 13e maand, het vakantiegeld, een auto van de zaak en overwerk onder loon. Dit betekent dat de werknemer ook hierover sociale lasten afdraagt. Een werkgever mag sommige verkapte ‘inkomsten’ voor de werknemer onbelast vergoeden. Hieronder vallen lunches, studiekosten, sportabonnementen, reiskosten en kerstpakketten. Deze onbelaste vergoedingsregeling valt onder de WKR; de werkkostenregeling. 

Werkkostenregeling

In 2022 geldt binnen de werkkostenregeling een vrije ruimte van 1,7% over een loonsom tot € 400.000 (in 2021 was dit nog 3%.)  Over de resterende loonsom (boven de € 400.000) is de vrije ruimte 1,18%.   

De werkkostenregeling betreft fiscale wetgeving omtrent vergoedingen/extraatjes van werkgever aan werknemer zoals kerstpakketten, bedrijfsfeestjes,  cadeaubonnen, bloemetjes bij verhuizing of ziekte. De werkgever mag deze vergoedingen onbelast uitkeren mits ze voldoen aan de maximaal ingestelde loonsom. Dit maximum betreft twee schijven. Onbelaste uitkering tot 1,7% over een brutoloonsom tot € 400.000 en 1,18% over de resterende loonsom boven € 400.000.  De ruimte binnen de belastingschijven betreft de zogenaamde 'vrije ruimte'. 

Rekensom 2022: Stel uw loonsom bedraagt € 500.000 dan kunt u € 6.800 + € 1.180 onbelast vergoeden (verdeeld over het gehele personeelsbestand). Alle vergoedingen hoger dan de vrije ruimte belast de overheid voor 80 %.

Dividendbelasting

Elke B.V. dient bij winstuitkering (dividend) aan de aandeelhouders belasting te betalen; de zogenaamde dividendbelasting. Deze belasting bedraagt 15 %. Aandeelhouders kunnen deze heffing later verrekenen in de aangifte Inkomstenbelasting (indien u als particulier belasting betaalt) over Vennootschapsbelasting (indien u als bedrijf belasting betaalt).

We merken regelmatig dat zorgaanbieders werkzaam zijn binnen een ondernemingsvorm die voor hen niet (meer) het meest gunstig is. Hierdoor lopen ze financiële en fiscale voordelen mis.

Cynthia Kiewiet Controller bij Alexandré Finance

Cynthia Kiewiet

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg.

Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst.

Hoe kunnen wij u helpen?