Gezondheidscentra

Alexandré Finance ondersteunt u bij opzetten van een digitale administratie, het opstellen van de jaarrekening en het leveren van fiscaal advies. Bent u van plan uw praktijk over te dragen of wilt u juist een praktijk overnemen? Wij zijn u graag van dienst.


Van (salaris) administratie tot jaarrekening

Alexandré Finance is sinds 1996 expert op het gebied van huisarts administratie. Onder andere de boekhouding, salarisadministratie, debiteurenbeheer en jaarrekening zijn werkzaamheden die wij uitvoeren. Ook (her)declaraties via Vecozo kunnen volledig overgenomen worden, zodat u de focus kunt houden op uw dagelijkse werkzaamheden en het belang van uw patiënten.

(Her)declaratie, debiteurenbeheer en wegwerken van openstaande debiteuren

Vanwege de vaak hoge werkdruk binnen de apothekersbranche bestaat de mogelijkheid van achterstand van het debiteurenbeheer. U kunt het wegwerken hiervan en het debiteurenbeheer aan ons uit handen geven.

Wij verzorgen de (her)declaratie met het downloaden van de retourinformatie uit Vecozo en lezen deze in, in uw Pharmacom administratie. De herdeclaraties boeken wij af van de openstaande factuur, zodat de omzet niet dubbel in de administratie terecht komt. Wij maken hierbij gebruik van een externe Pharmacom werkplek. Wij kunnen u ten allen tijde de volledigheid van de opbrengsten laten controleren. Wij helpen u met het wegwerken van de achterstand van de openstaande debiteurenposten en doen ook facturatie en herinneringen (+ aanmaningen via Flanderijn Gerechtsdeurwaarders).

Benchmark

Wilt u weten hoe uw praktijkresultaten zich verhouden tot die van andere praktijken? Met een benchmark vergelijken wij uw financiële resultaat met dat van andere (vergelijkbare) huisartsen op het gebied van opbrengstgroepen, personeels- en overheadkosten. De analyse van deze cijfers geeft weer hoe uw positie zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde en geeft u inzicht waar u bij kunt sturen.

Fiscale aangiftes met advies

Goed fiscaal advies kan u een behoorlijke besparing opleveren. Wij gaan in samenspraak met u op zoek naar de meest gunstige fiscale- en financiële mogelijkheden. Hierbij maken wij optimaal gebruik van de mogelijkheden die de fiscale wet- en regelgeving biedt. U kunt hierbij denken aan onder andere de beslissing om uw auto zakelijk/privé te boeken, hoe een maatschap te vormen met een ander en hoe een waarnemer of een andere zorgverlener te belonen.

Controlling en rapportage

Door een goede planning en control krijgt u tijdig inzicht in uw (financiële) gegevens. Hierdoor kunt u eerder bijsturen. Alexandré richt deze planning & control cyclus voor u in en voert deze uit. Hieronder vallen ook de operationele planning, de begroting, de budgettering en de analyse van de resultaten. Tevens stellen wij specifieke periodieke rapportages op inclusief analyse.

Boekhoudkoppelingen zorgen voor een kostenbesparing

Wij koppelen HIS systemen als Medicom aan boekhoudpakketten als Exact en Twinfield. Hierdoor komen alle boekingen op de juiste plaats in uw administratie. Dit levert aanzienlijke tijdsbesparing op bij het opstellen van de jaarrekening, waardoor wij deze een stuk goedkoper kunnen opstellen. Efficiëntie en tijdsbesparing zijn ons ultieme doel.

Lees meer over onze boekhoudkoppelingen >>


Jarenlange ervaring met diverse HIS en AIS systemen

De jarenlange ervaring met en kennis van HIS en AIS systemen als Medicom en Pharmacom maakt ons als dienstverlener uniek. U kunt bij ons terecht met allerhande vragen die betrekking hebben op beide systemen. Dat is onze kracht. Ook onze samenwerking met meerdere partijen en leveranciers zorgt ervoor dat wij op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen. Hier spelen wij dan ook op in met o.a. onze Converter software die als app is opgenomen op de websites van Exact en Twinfield.

Waardebepaling en praktijkoverdracht

Bij een overdracht van een huisartsenpraktijk vindt er een financiële waardering plaats. Deze waardering baseren wij op cijferonderzoek en toekomstprognoses van o.a. de jaarrekening, het bedrijfseconomisch overzicht en het personeelsoverzicht. Daarnaast nemen wij de waarde van het bedrijfspand en de inventaris mee en toekomstprognoses.

Tevens begeleiden wij u in het volledige proces van een praktijkovername zowel aankopend als verkopend. Van het vinden van een overnamekandidaat tot het vinden van een geschikte praktijk. U ontvangt van ons financieel en fiscaal (pensioen) advies en wij berekenen voor u de meest gunstige manier van overname.