Een praktijk overnemen of juist overdragen? Alexandré begeleidt u graag!

Praktijkovername

Bent u op zoek naar een praktijk ter overname of wilt u juist uw praktijk overdragen? Wij begeleiden u graag tijdens het gehele traject bij het zoeken naar een geschikte praktijk of opvolger, de waardebepaling, onderhandelingen en het opstellen van (intentie)overeenkomsten inclusief financiering en fiscaal advies. 

Whitepaper praktijkovernames

Ervaring praktijkoverdracht

Dhr. F. Klompmaker, voormalig huisarts in Rosmalen, werd begeleid door Alexandré Finance. "Na 32 jaar als huisarts te hebben gewerkt ben ik tijdens de beëindiging van mijn praktijk begeleid door Alexandré Finance. Het was een langdurig traject waarbij alle aspecten van de praktijkvoering zorgvuldig besproken werden. Altijd was er uitgebreid tijd om te overleggen, het was absoluut geen haastwerk en uiteindelijk bereikten we een duidelijk en compact resultaat."

Ervaringen praktijkovername >>

'Iedere praktijk is anders georganiseerd en heeft een eigen gevoel. Het is belangrijk dat je bij elkaar past.'

Ferry Klompmaker Voormalig huisarts bij praktijk Van Gastel en Klompmaker

Ferry Klompmaker-840716-edited

Zoeken naar een praktijk of opvolging

Regelmatig vernemen wij via onze eigen klantkring of contacten dat er een praktijk ter overname wordt aangeboden. Ook worden we meer dan eens benaderd door waarnemers omdat ze een praktijk willen overnemen. Wij faciliteren dus zowel de overdragende als overnemende partij. Echter, om belangenverstrengeling te voorkomen, faciliteren we beide partijen nooit tegelijkertijd.

Het goed overdragen van de zorg aan een praktijkopvolger is van groot belang voor huisartsen. Hele generaties en families zien zij langs komen. En met sommige patiënten bouwen ze een hechte band op. Voormalig huisarts Van Gastel droeg na vele jaren zijn praktijk over. Hij vertelt hierover in ons blog

Als je na 35 jaar hechte contacten hebt opgebouwd met patiënten en meerdere generaties hebt zien langs komen, dan heeft het overdragen van de praktijk wel wat voeten in de aarde. Dan wil je de praktijk goed nalaten. En dan wil je het liefst dat je opvolger een beetje in hetzelfde straatje werkt en dat deze geen gigantische beleidsveranderingen doorvoert.'

Ronald van Gastel Voormalig huisarts bij praktijk Schellekens en Van Gastel

Foto Ronald van Gastel

Waardebepaling

Voorafgaand aan de overdracht van een praktijk, maken wij een financiële waardering. Deze wordt gebaseerd op cijferonderzoek en toekomstprognoses van o.a. de jaarrekening, het bedrijfseconomisch overzicht en het personeelsoverzicht. Daarnaast nemen wij de waarde van het bedrijfspand en de inventaris mee, net als de toekomstprognoses. Een belangrijk onderdeel van de waardebepaling is de hoogte van de goodwill. Omdat de hoogte tot discussies kan leiden, is het van belang om hier een goede onderbouwing bij te hebben. Wij helpen u hier graag bij. Meer weten over alle praktische zaken die spelen bij een praktijkoverdracht? Download onze checklist met alle acties die u langs dient te lopen. 

Fiscaal advies bij overnames

Belangrijk bij een overname is om te bepalen hoe u fiscaal gezien verstandig stopt. Het kan in bepaalde situaties van belang zijn de overname over een bepaalde tijdspanne uit te spreiden (denk vooral aan het over laten nemen door HIDHA’s). Het is dan ook van belang om vroegtijdig na te denken over de overdracht. In het geval van een grote praktijk (vanaf 2 FTE) of in het geval van met de praktijk verweven vastgoed, kan het interessant zijn om als BV te acteren.  Lees ook eens ons blog op Medisch Ondernemen met 9 belangrijke financiële tips bij verkoop van uw huisartsenpraktijk. 

Pensioenadvies

Niemand wil in een pensioengat terechtkomen. Om dit te voorkomen moet u hier echter tijdig voorzorgsmaatregelen voor nemen. Zeker voor huisartsen is de verkoop van de praktijk vaak niet voldoende om dezelfde levensstandaard vast te houden. Wij begeleiden u dan ook graag voor, tijdens en na de verkoop van uw praktijk bij de overgang naar uw pensioen. We geven u inzicht over de opties die u heeft en hoe u het best bent voorbereid, zodat u zonder zorgen van uw pensioen kunt genieten. Lees ook ons blog over het voorkomen van een pensioengat.  

Praktijk overnemen?

Bekijk hier het aanbod