Een praktijk overnemen of juist overdragen? Alexandré begeleidt u graag!

Bent u op zoek naar een praktijk ter overname of wilt u juist uw praktijk overdragen? Wij begeleiden u graag tijdens het gehele traject bij het zoeken naar een geschikte praktijk of opvolger, de waardebepaling, onderhandelingen en het opstellen van (intentie)overeenkomsten inclusief financiering en fiscaal advies. 

Praktijkovernames

  • Ervaring praktijkoverdracht 
  • Zoeken naar een praktijk of opvolging
  • Waardebepaling
  • Belangrijke overdrachtstips
  • Fiscaal advies bij overnames
  • Pensioenadvies

    Whitepaper praktijkovernames

Ervaring praktijkoverdracht

Dhr. F. Klompmaker, voormalig huisarts in Rosmalen, werd begeleid door Alexandré Finance. "Na 32 jaar als huisarts te hebben gewerkt ben ik recent tijdens de beëindiging van mijn praktijk begeleid door Alexandré Finance. Het was een langdurig traject waarbij alle aspecten van de praktijkvoering zorgvuldig besproken werden. Altijd was er uitgebreid tijd om te overleggen, het was absoluut geen haastwerk en uiteindelijk bereikten we een duidelijk en compact resultaat."

Lees meer over deze case >>

Zoeken naar een praktijk of opvolging

Regelmatig vernemen wij via onze eigen klantkring of contacten dat er een praktijk te koop komt. Ook worden we meer dan eens benaderd door waarnemers omdat ze een praktijkaankoop willen doen. Wij faciliteren dus zowel de kopende als verkopende partij. Echter, om belangenverstrengeling te voorkomen, faciliteren we beide partijen nooit tegelijkertijd.

Waardebepaling

Voorafgaand aan de verkoop van een praktijk, maken wij een financiële waardering. Deze wordt gebaseerd op cijferonderzoek en toekomstprognoses van o.a. de jaarrekening, het bedrijfseconomisch overzicht en het personeelsoverzicht. Daarnaast nemen wij de waarde van het bedrijfspand en de inventaris mee, net als de toekomstprognoses. Een belangrijk onderdeel van de waardebepaling is de hoogte van de goodwill. Omdat de hoogte tot discussies kan leiden, is het van belang om hier een goede onderbouwing bij te hebben. Wij helpen u hier graag bij.

Belangrijke overdrachtstips

U overweegt uw huisartsenpraktijk te verkopen? Lees onze tips en profiteer van o.a. fiscale regelgeving die u onderaan de streep geld opleveren of besparen. Bijvoorbeeld de ' verkoop zonder fiscale eindafrekening.' 

Tips bij praktijkoverdracht >>

Fiscaal advies bij overnames

Belangrijk bij een overname is om te bepalen hoe u fiscaal gezien verstandig stopt. Het kan in bepaalde situaties van belang zijn de overname over een bepaalde tijdspanne uit te spreiden (denk vooral aan het over laten nemen door HIDHA’s). Het is dan ook van belang om vroegtijdig na te denken over de overdracht. In het geval van een grote praktijk (vanaf 2 FTE) of in het geval van met de praktijk verweven vastgoed, kan het interessant zijn om als BV te acteren.  Lees ook eens ons blog op Medisch Ondernemen met 9 belangrijke financiële tips bij verkoop van uw huisartsenpraktijk. 

Pensioenadvies

Niemand wil in een pensioengat terechtkomen. Om dit te voorkomen moet u hier echter tijdig voorzorgsmaatregelen voor nemen. Zeker voor huisartsen is de verkoop van de praktijk vaak niet voldoende om dezelfde levensstandaard vast te houden. Wij begeleiden u dan ook graag voor, tijdens en na de verkoop van uw praktijk bij de overgang naar uw pensioen. We geven u inzicht over de opties die u heeft en hoe u het best bent voorbereid, zodat u zonder zorgen van uw pensioen kunt genieten.

Praktijk overnemen?

Bekijk hier het aanbod