Een praktijk overnemen of juist overdragen? Alexandré begeleidt u graag!

Praktijkovername

Bent u op zoek naar een praktijk ter overname of wilt u juist uw praktijk overdragen? Wij begeleiden u graag tijdens het gehele traject bij het zoeken naar een geschikte praktijk of opvolger, de waardebepaling, onderhandelingen en het opstellen van (intentie)overeenkomsten inclusief financiering en fiscaal advies. 

aan vergadertafel

Ervaring praktijkoverdracht

Dhr. Ronald van Gastel, voormalig huisarts in Rosmalen, werd begeleid door Alexandré Finance. "De adviseur van Alexandré heeft ons begeleid bij de financiële constructie van de maatschap en de contractuele vastlegging van de overdracht. Het gehele proces is naar wens verlopen. Precies zoals bedacht en afgesproken, in onderling overleg met adviseur en opvolger, is de overdracht in het tijdsbestek van 3 jaar gerealiseerd."

Zoeken naar een praktijk of opvolging

Regelmatig vernemen wij via onze eigen klantkring of contacten dat er een praktijk ter overname wordt aangeboden. Ook worden we meer dan eens benaderd door waarnemers omdat ze een praktijk willen overnemen. Wij faciliteren dus zowel de overdragende als overnemende partij. Echter, om belangenverstrengeling te voorkomen, faciliteren we beide partijen nooit tegelijkertijd. Het goed overdragen van de zorg aan een praktijkopvolger is voor veel zorgverleners van groot belang. Vaak zien zij de ontwikkeling van hele generaties en families in hun praktijk voorbij komen. En met sommige patiënten bouwen ze een hechte band op. 

Denkt u na over stoppen of juist over het overnemen van een praktijk? Download dan de whitepaper: Overname huisartsenpraktijken. Met onderwerpen als:

  • Goodwill.
  • De voorbereiding.
  • Waar moet u aan denken?
  • Hulp inschakelen.

Whitepaper praktijkovernames

Als je na 35 jaar hechte contacten hebt opgebouwd met patiënten en meerdere generaties hebt zien langskomen, dan heeft het overdragen van de praktijk wel wat voeten in de aarde. Dan wil je de praktijk goed nalaten. En dan wil je het liefst dat je opvolger een beetje in hetzelfde straatje werkt en dat deze geen gigantische beleidsveranderingen doorvoert.'

Ronald van Gastel Voormalig huisarts bij praktijk Schellekens en Van Gastel

Foto Ronald van Gastel-2

Waardebepaling

Voorafgaand aan de overdracht van een praktijk, maken wij een financiële waardering. Deze wordt gebaseerd op cijferonderzoek en toekomstprognoses van o.a. de jaarrekening, het bedrijfseconomisch overzicht en het personeelsoverzicht. Daarnaast nemen wij de waarde van het bedrijfspand (mits in eigendom) en de inventaris mee, net als de toekomstprognoses. Een belangrijk onderdeel van de waardebepaling is de eventuele goodwill. Omdat de hoogte tot discussies kan leiden, is het van belang om hier een goede onderbouwing bij te hebben. Wij helpen u hier graag bij. Meer weten over alle praktische zaken die spelen bij een praktijkoverdracht? Download onze checklist met alle acties die u langs dient te lopen. 

Checklist praktijkovernames

Belangrijke tips bij overdrachten

U overweegt uw huisartsenpraktijk over te dragen? Met de volgende 4 tips profiteert u van  o.a. fiscale regelgeving. Daardoor bespaart u geld of levert het u onderaan de streep zelfs geld op. 

  1. Bv voortzetten of starten na overdracht van uw praktijk.
  2. Overdracht zonder fiscale eindafrekening
  3. Smeer uw opbrengst fiscaal uit
  4. Lenen kost geld? Financiering middels een geldlening kan juist interessant zijn bij praktijkverkopen.

Lees de blog voor een uitbreide uitleg van de fiscale tips. 

Blog: 4 tips bij praktijkoverdracht

Pensioenadvies

Niemand wil in een pensioengat terechtkomen. Om dit te voorkomen moet u hier echter tijdig voorzorgsmaatregelen voor nemen. Zeker voor huisartsen is de verkoop van de praktijk vaak niet voldoende om dezelfde levensstandaard vast te houden. Wij begeleiden u dan ook graag voor, tijdens en na de verkoop van uw praktijk bij de overgang naar uw pensioen. We geven u inzicht over de opties die u heeft en hoe u het best bent voorbereid, zodat u zonder zorgen van uw pensioen kunt genieten.

Lees de blog: Als huisarts met pensioen: zo voorkomt u een pensioengat

 

Praktijk overnemen?

Bekijk hier het aanbod