Administratie en belastingzaken voor ZZP ers in de zorg

belasting en boekhouding voor ZZP zorgverleners

Alexandré Finance ondersteunt zelfstandige zorgverleners bij het opzetten en voeren van hun digitale administratie en belastingzaken zoals starters- en zelfstandigenaftrek, middeling, regels omtrent bijtelling auto en maatschapsvorming.   

Boekhouding ZZP

Alexandré Finance is gespecialiseerd in  de financiële administratie voor zorgverleners.  Om uw administratie zo efficiënt en voordelig mogelijk uit te voeren, automatiseren wij onze werkzaamheden waar mogelijk. Wij maken hierbij gebruik van Exact Online en andere digitale systemen zoals Dizzy Data, Nextens , Speedbooks en Nmbrs.  U kunt aan ons uw hele administratie uitbesteden, maar ook kiezen voor alleen de jaarrekening, belastingaangiftes en advies over alle fiscale regelingen die gelden voor zelfstandigen. Als er nog werkzaamheden zijn die  u zelf wil blijven doen, kijken we samen met u hoe we de verschillende werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af kunnen stemmen.

Belastingvoordeel zelfstandig ondernemer

Om als ZZP zorgverlener gebruik te kunnen maken van aftrekposten en fiscale regelingen dient de Belastingdienst u aan te merken als zelfstandig ondernemer. Niet elke ZZP zorgverlener is een ondernemer.  Om dit te bepalen kan de Belastingdienst o.a. naar voorwaarden kijken als: werkt de ondernemer voor meerdere opdrachtgevers,  heeft deze zelf de regie, wordt er jaarlijks minimaal 700 uur besteed aan de onderneming en wordt er winst gemaakt? Ook kijkt de Belastingdienst of er kapitaal in de onderneming gestopt wordt (dit kunnen ook de investering in gereedschap of computers zijn). De overeenkomst van opdracht die u met uw opdrachtgever afsluit is hiervoor ook van belang. Kijk hier voor alle voorwaarden of doe  de  ondernemerscheck van de Belastingdienst. Als u aan alle criteria voldoet, kunt u bij uw aangifte inkomstenbelasting gebruik maken van o.a. de starters- en zelfstandigenaftrek. Twijfelt u toch nog, dan kunt u ons altijd even vragen om mee te denken.

 

Binnen een maatschap en éénmanszaak zijn er voordelen die niet binnen een BV van toepassing zijn. Zo zijn er de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Cynthia Kiewiet Controller bij Alexandré Finance

Foto Cynthia Wietsma-1

starters- en zelfstandigenaftrek

Als de  Belastingdienst u aanmerkt als zelfstandig ondernemer en u  bent nog niet AOW gerechtigd, dan komt u in aanmerking voor de starters- en zelfstandigenaftrek, fiscale aftrekposten die u bij uw aangifte inkomstenbelasting in mindering op uw winst brengt. 

Bij de zelfstandigenaftrek stelt de Belastingdenst  een urencriterium als eis; het aantal uur over een jaar genomen, dat u minimaal besteedt aan uw onderneming. Dit betreft ook uren die u bijvoorbeeld kwijt was aan administratie en marketing. Vanwege de coronacrisis is het urencriterium versoepeld over het eerste haljfaar van 2021. De zelfstandigenaftrek is nooit meer dan uw winst. Behaalt u echter in een jaar minder winst dan de zelfstandigenaftrek hoog is, dan kunt u dit verrekenen in de daarop volgende 9 jaar met als voorwaarde dat u in die jaren wel meer winst heeft dan zelfstandigenaftrek. 

De startersaftrek is een ophoging van de zelfstandigenaftrek met € 2.123 en kunt u maximaal 3 keer opvoeren in de eerste 5 jaar van uw ondernemerschap, mits u volgens de criteria van de Belastingdienst niet elk jaar zelfstandig ondernemer was. 

Middeling belasting

Stel uw inkomen loopt jaarlijks  flink uiteen. In het ene jaar verdient u bijvoorbeeld opeens veel meer dan in het andere jaar waardoor uw inkomen in het hoogste belastingtarief valt. U betaalt dan onevenredig veel belasting.  Om dit te voorkomen en de fiscale aanslag op uw inkomsten evenrediger en eerlijker te laten plaats vinden biedt de Belastingdienst  'middeling' aan.  Met de middelingsregeling smeert u uw inkomen over 3 jaar uit en berekent u daarover het gemiddelde. In ons blog gaan wij uitgebreid in op de regeling en de  voorwaarden. 

Auto wel/niet op de zaak?

Het begint vaak al met de vraag of het voordeliger is om een auto in privé te kopen of op de zaak? En hoe zit dat met de kilometerregistratie? Hoe zit dat met electrische auto's en de MIA? Veel om over na te denken. Afhankelijk van de wensen kan het dan ook slim zijn om dit voor aanschaf eerst even door te laten rekenen.

Vaak zit in dit vraagstuk een deel bijtelling verweven.  Stel u schaft als  zelfstandige zorgverlener een auto aan, waar moet u dan op letten om niet voor verrassingen of  hoge bijtelling te komen staan? Bijtelling krijgt u alleen als u de auto ook privé gebruikt. De drempel is 500 km per jaar. Rijdt u meer dan 500 km per jaar privé? Dan betaalt u bijtelling in de vorm van een opslag op uw jaarinkomsten . De belastingdienst ziet de voordelen van privegebruik als een soort verkapte inkomsten waarover  u via  de IB aangifte belasting afdraagt. In ons blog leest u alles over de bijtellingsregeling. 

M biljet

Bent u slechts een deel van een jaar woonachtig en belastingplichtig in Nederland vanwege een immigratie of emigratie? Dan loont het om een M biljet in te vullen. Ondanks dat u slechts een korte tijd belastingplichtig bent in Nederland en enkel over die periode loonheffing dient af  te dragen, rekent de fiscus namelijk met perioden van 12 maanden.  Hierdoor betaalt u al snel te veel aan loonheffingen gedurende uw korte aanwezigheid in Nederland. De Belastingdienst biedt u de gelegenheid om dit te vereffenen middels het M biljet, een formulier voor het terugvorderen van een te hoge aanslag. U hoeft niet te beschikken over de Nederlandse nationaliteit om in aanmerking te komen voor de belastingteruggave. Kijk voor de voorwaarden  op de webpagina van de belastingdienst of vraag ons even om te helpen.

Als ZZP zorgverlener heeft u mogelijk recht op starters- en zelfstandigenaftrek, maar ook Middeling en de M aangifte behoren tot de fiscaal voordelige regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

Mark Paalman Directeur en fiscaal adviseur bij Alexandré Finance

Mark Paalman  - Portretten -054- Mcklin Fotografie - DEC 19- KLEIN-leukste

Pakketkorting voor kleine zelfstandigen

Kleine zelfstandige zorgverleners bieden wij de mogelijkheid tot een pakketkorting bij afname van de volledige administratie. Wilt u meer weten over de voorwaarden van dit pakket?  Informeer naar de mogelijkheden. 

Informatie voor ZZP

Over onze diensten

Alexandré Finance ontneemt financiële zorgen door leidend te zijn op het gebied van automatisering van administratieve processen. Dat stelt onze klant beter in staat om de aandacht te vestigen op datgene waar de patiënt om vraagt: het leveren van goede en adequate zorg. Alexandré Finance wil een brug bouwen tussen accountancy, administratie, automatisering en advies in de zorg. Deze samensmelting vormt de basis naar een financiële organisatie die efficiënter en betrouwbaarder is, wat bijdraagt aan een gezonde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst.

Deze klanten gingen u al voor

Nieuwsgierig naar hun ervaringen?

Meer weten?

Hoe kunnen wij u helpen?

nieuws

Geen btw op zonnepanelen, maar wel op energie

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding verhoogd

Software

  • Pharmapartners
  • Twinfield
  • AFAS
  • Exact
  • Speedbooks
  • S for Software

Referenties

  • Als je na 35 jaar hechte contacten hebt opgebouwd met patiënten en meerdere generaties hebt zien langs komen, dan heeft het overdragen van de praktijk wel wat voeten in de aarde.