Financieel advies voor de zorgbranche

Financieel advies

Uw huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum of apotheek; het zijn niet alleen zorginstellingen, maar ondernemingen waarin een efficiënte bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. De zorg staat met stip op nummer één, maar juist als u uw instelling of praktijk financieel en administratief zo efficiënt mogelijk inricht, is er meer tijd voor goede zorgverlening. Onze financiële specialisten helpen u daar graag mee. Daarbij houden wij rekening met de wettelijke eisen die aan de zorg worden gesteld, zoals bijvoorbeeld vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). 

Kantoor-12 klein-1

Jaarrekening

Eén van onze kerntaken is het maken van jaarrekeningen met de daarbij behorende fiscale aangiften.

Een jaarrekening is het financiële verslag van uw praktijk of apotheek per 31/12 inclusief de balans, winst- en verliesrekening en toelichting.

Dit verslag geeft uw financiële situatie weer over het desbetreffende jaar en is de basis voor de fiscale aangiften van de vennootschapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting (IB).

Beter financieel beleid

Wij stemmen de inrichting van uw administratie af op de jaarrekening, waarbij we rekening houden met uw specifieke branche en wensen. Dit werkt efficiënter, bespaart tijd en dus kosten. Met een goed uitgesplitste administratie kunt u bovendien een beter (financieel) beleid voeren. Indien gewenst bespreken we de jaarrekening ook met u. Doordat wij diep in de cijfers zitten en financieel specialisten in de zorg zijn kunnen wij vaak in een vroeg stadium al kansen en bedreigingen ontdekken zodat u hier tijdig op in kan spelen.

Fiscaal aftrekbaar

De jaarrekening ligt ook ten grondslag aan het zo goed mogelijk benutten van fiscaal voordeel. Voert u bijvoorbeeld de juiste posten op die later aftrekbaar zijn? Hiervoor is het belangrijk dat wij regelmatig met u kijken naar de diverse praktijk/apotheekkosten die u opvoert in verband met deze fiscale aftrekbaarheid. Hierbij valt te denken aan arbeidsbeloning van een partner, het omzetten naar een maatschap of B.V., auto van de zaak etc. 

Uitgebreide jaarrapportage

U kunt bij ons naar eigen wens kiezen voor een extra uitgebreide jaarrapportage. Hierin zit naast de gebruikelijke balans en winst- en verliesrekening ook het debiteuren/crediteurenoverzicht en het kasstroomoverzicht.

benchmark onderzoek

Via een benchmark onderzoek ontdekt u verbeterpunten voor uw bedrijfsvoering. In een onderzoek vergelijken wij uw praktijk / onderneming met de  NZa normpraktijk of collega ondernemingen. Wij letten hierbij op de resultaten van opbrengstgroepen, personeelskosten en overheadkosten. Waar valt nog winst te behalen? Waar zitten onnodige kosten?

Meer omzet of meer winst?

Uiteindelijk geeft het onderzoek u zicht op uw positie ten opzichte van het landelijk gemiddelde en biedt het u concrete stuurinformatie: moet u zich richten op meer omzet of meer winst? Heeft u als huisarts de juiste modules wel aan staan? Is het ziekteverzuim aan de hoge kant? Of zijn uw overheadkosten relatief hoog? Vaak levert een goed benchmark onderzoek u kostenbesparingen op. In ons benchmark onderzoek presenteren wij in een overzichtelijke visuele dashboard. U ziet in één oogopslag hoe u presteert ten opzichte van de NZa normpraktijk / branchegenoten.  

benchmark voorbeeld-2

 

controlling en rapportage

Met een goede planning en controlcyclus en tussentijdse rapportages stuurt u uw financiële organisatie goed aan. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van uw huidige situatie, weet u of uw bedrijf financieel gezond is en kunt u tijdig bijsturen waar nodig. Bijvoorbeeld als de cijfers even wat minder zijn. Wij richten deze cyclus voor u in en voeren deze ook uit. Dat betreft de operationele plannen, periodieke rapportages, begroting, budgettering en een analyse van de resultaten.

Slimme software

Wij maken hierbij zo veel mogelijk gebruik van 'slimme software' om uw cijfers zo actueel en efficiënt mogelijk te presenteren (slimme software waar wij zelf dagelijks mee werken zijn o.a. NmbrsLyanthePaytSpeedbooks en de door onszelf ontwikkelde boekhoudkoppelingen). Waar het uiteindelijk om draait is de interpretatie van die cijfers waar u als praktijkhouder of apotheker mee aan de slag kan om uw bedrijfsvoering op af te stemmen en waar wij u als adviespartner bij kunnen adviseren. Niet alleen achterom kijken, maar vooral ook toekomstgericht werken waarbij de data u sturen oftewel 'datagedreven werken'. Wilt u hierover meer weten? Kijk dan de video van onze bijdrage aan het webinar 'Datagedreven werken' via onderstaande link. 

Bekijk de video Datagedreven werken

 

Liquiditeitsprognose

Heeft u plannen om te investeren, te verbouwen of uit te breiden, maar heeft u onvoldoende zicht of dit voor de toekomst financieel verstandig en haalbaar is? Twijfelt u aan uw liquiditeit omdat u niet weet wat u kunt verwachten aan inkomsten en uitgaven? Verwacht u bijvoorbeeld nog een naheffing van de belastingdienst, maar heeft u geen idee hoeveel?

Met onze liquiditeitsprognose geven wij u inzicht in uw toekomstige ontvangsten en uitgaven waardoor u de juiste financiële beslissing kunt nemen. Wellicht zijn uw plannen zeer goed te realiseren of is juist uitstellen de beste optie.  Met de liquiditeitsprognose kunnen we desgewenst ook uitstel aanvragen bij de Belastingdienst voor een (grote) aanslag over uw inkomsten van het afgelopen boekjaar.  

Pensioenen

Pensioen is voor de meeste mensen toekomstmuziek. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Echter is het juist van belang om uw eventuele pensioenwensen op tijd te plannen. Wij kijken met u mee of uw huidige levenststandaard kan voort blijven bestaan als u met pensioen gaat of dat u een zogeheten inkomensval maakt. Door hier vroeg over na te denken, kan u in kleine stappen werken aan een stabiel inkomen in de toekomst. Wij denken hierin met u mee hoe u dit het beste kan bereiken. Daarnaast is het bij verschillende pensioenfondsen mogelijk om uitkeringen naar voren te halen, ook hierin denken wij graag met u mee of dit verstandig is of niet.

Lees ook de blog: Pensioenregeling huisartsen gaat veranderen

Optimalisatie bedrijfsprocessen

Bij onze inventarisatie van bedrijfsprocessen komen we het regelmatig tegen, bijvoorbeeld bij CRM, dat data gefragmenteerd raken. Door de tijd heen blijkt dat er gebruik is gemaakt van diverse systemen, door verschillende gebruikers die op hun beurt ook weer anders werken.  

Efficiënter werken

In een administratie is goed te zien welke werkzaamheden hierdoor veel tijd kosten. Met deze kennis creëren wij voor u kansen om efficiënter te werken. Wij geven concreet advies over de mogelijke optimalisaties voor uw praktijk of apotheek. 

Tijd- en geldbesparing

Zo bekijken wij de integrale manier van werken binnen uw organisatie en zorgen ervoor dat data weer bij elkaar komen. Standaard processen tuigen wij samen met u op tot een nieuwe basis, die past bij uw werkproces. Hierdoor heeft iedereen de beschikking over dezelfde en meest recente informatie. We werken zo veel mogelijk in de cloud om werkprocessen te digitaliseren en te stroomlijnen. Dit voorkomt onnodig werk met tijd- en geldbesparing tot gevolg. 

software integratie met Exact

Digitalisering biedt veel kansen om uw administratie efficiënter te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de optimalisatie van werkprocessen in Exact Online. Wij geven u advies over de inrichting van Exact, voeren deze inrichting ook uit en kijken naar andere software systemen die goed met Exact integreren. Wij richten ons volledig op uw situatie en benodigde werkprocessen.

Mogelijkheden benutten

Hierbij kunt u denken aan marketing software als Mailchimp of koppelingen met o.a. Medicom/Pharmacom en Nmbrs, maar ook software die ondersteunt bij het inlezen van inkoopboekingen zoals Lyanthe. Ons streven is een zo goed mogelijk gebruik van alle mogelijkheden in Exact Online. Integratie software met Exact Online: Mailchimp, Pharmapartners, Lyanthe, Nmbrs.

Trainingen Exact Online - Medicom / Pharmacom

Deze training is bedoeld voor zorgverleners die meer willen weten en halen uit Exact Online met name in combinatie met Medicom en Pharmacom. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Basis van Exact Online
  • Verwijderen van dubbele / onjuiste boekingen
  • Conversie van Medicom / Pharmacom naar Exact Online
  • Inlezen / inboeken verkoopfacturen
  • Verwerken bankboek, instellen automatische boekingsregels
  • Inboeken/verwerken inkoopfacturen, uitleg over hoe dit zo goed mogelijk te digitaliseren
  • Rapportages (winst en verlies) en analyses exporteren vanuit Exact
  • Debiteurenbeheer

Schrijf u direct in