Financieel en fiscaal advies voor de zorgbranche

De huisartsenpraktijk, het gezondheidscentrum of apotheek; het zijn niet alleen zorginstellingen, maar ondernemingen waarin een efficiënte bedrijfsvoering steeds belangrijker wordt. De zorg staat met stip op nummer één, maar juist als u uw instelling of praktijk financieel en administratief zo efficiënt mogelijk inricht, is er meer tijd voor goede zorgverlening.

Maar hoe zorgt u voor een zo optimaal mogelijke administratieve bedrijfsvoering? Wie beantwoordt voor u inhoudelijke vragen over fiscale regelgeving, belastingen, jaarrekeningen, werknemersregelingen of efficiënter werken? 
Deskundig advies voor uw praktijk helpt om de beste keuze te maken. Onze financiële specialisten adviseren dagelijks zorgverleners w.o. huisartsen, tandartsen, zorginstellingen en apothekers.

Jaarrekening

Eén van onze kerntaken is het maken van jaarrekeningen met de daarbij behorende fiscale aangiften. Een jaarrekening is het financiële verslag van uw praktijk of apotheek per 31/12 inclusief de balans, winst- en verliesrekening en toelichting. Dit verslag geeft uw financiële situatie weer over het desbetreffende jaar en is de basis voor de fiscale aangiften van de vennootschapsbelasting (VPB) en de inkomstenbelasting (IB).

Wij stemmen de inrichting van uw administratie af op de jaarrekening, waarbij we rekening houden met uw specifieke branche en wensen. Dit werkt efficiënter, bespaart tijd en dus kosten. Met een goed uitgesplitste administratie kunt u bovendien een beter (financieel) beleid voeren. Indien gewenst bespreken we de jaarrekening ook met u. Doordat wij diep in de cijfers zitten en financieel specialisten in de zorg zijn kunnen wij vaak in een vroeg stadium al kansen en bedreigingen ontdekken zodat u hier tijdig op in kan spelen.

De jaarrekening ligt ook ten grondslag aan het zo goed mogelijk benutten van fiscaal voordeel. Voert u bijvoorbeeld de juiste posten op die later aftrekbaar zijn? Hiervoor is het belangrijk dat wij regelmatig met u kijken naar de diverse praktijk/apotheekkosten die u opvoert in verband met deze fiscale aftrekbaarheid. Hierbij valt te denken aan arbeidsbeloning van een partner, het omzetten naar een maatschap of B.V., auto van de zaak etc. U kunt bij ons naar eigen wens kiezen voor een extra uitgebreide jaarrapportage. Hierin zit naast de gebruikelijke balans en winst- en verliesrekening ook het debiteuren/crediteurenoverzicht en het kasstroomoverzicht.

fiscaal advies

Goed fiscaal advies kan u een behoorlijke besparing opleveren. Wij gaan in samenspraak met u op zoek naar de meest gunstige fiscale- en financiële mogelijkheden. Hierbij maken wij optimaal gebruik van de mogelijkheden die de fiscale wet- en regelgeving biedt. We helpen bij vragen als: ‘Boek ik mijn auto zakelijk of privé?’, ‘Hoe vorm ik een maatschap?’, ‘Hoe beloon ik een waarnemer of een andere zorgverlener?’ en ‘Welke ondernemingsvorm is voor mij fiscaal het meest gunstig?’. 

Wij weten wat er op fiscaal gebied speelt in de zorgbranche, adviseren u daarbij en voeren fiscale checks uit. Denk hierbij aan zaken als de fiscale positie van de aandelen in de groothandel. Of de afweging hoe fiscaal verstandig het is een samenwerking aan te gaan (als BV/Holding/Maatschap) met een andere zorgverlener of apotheker. Denkt u er aan om meerdere vestigingen te openen?  Dan is het verstandig om na te denken over de BV-structuur. Allerlei zaken die langs komen in een fiscale check. Wij geven uiteraard ook advies over meer alledaagse zaken, zoals de beslissing om uw auto zakelijk dan wel privé te boeken. Lees ook eens het interview met onze fiscaal adviseur voor de zorgbranche.

Advies over ondernemingsvormen

Het afstemmen van uw ondernemingsvorm op de meest gunstige fiscale regelgeving is onderdeel van een fiscale check. Afhankelijk van uw wensen onderzoeken wij voor u welke situatie het meest optimaal is. Een B.V. heeft als voordeel dat er door verkoop van aandelen vermogen vrij komt dat u kunt gebruiken voor financiering van andere doeleinden. Bent u eigenaar van een B.V. dan dient u een verplicht gestelde vergoeding af te dragen. Over dit inkomen draagt u inkomstenbelasting af, maar tegelijk kunt u uw vergoeding opvoeren als kostenpost met minder winst en een lagere VPB aangifte. 

Veelal werken huisartsen in een maatschapsverband. Hierin heeft iedere ‘maat’ een evenredige inbreng in de onderneming op het gebied van financiering en arbeid. Maatschappen hebben net als éénmanszaken het fiscale voordeel van zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en de MKB winstvrijstelling. Fiscale voordelen die u niet binnen een B.V. op kunt voeren.

Binnen de regeling van de zelfstandigenaftrek kunt u als ondernemer een bedrag op uw winst in mindering brengen. Voorwaarde is wel dat u aan de normering van gewerkte uren voldoet. De meewerkaftrek stelt u in staat een bepaald percentage van door uw partner meegewerkte uren op uw winst in mindering te brengen. Uw partner betaalt over deze regeling geen inkomstenbelasting want het is geen officieel loon, maar uw partner kan hierdoor ook geen aanspraak maken op arbeidskorting (arbeidskorting is de fiscale aftrekpost die elke werknemer in de aangifte inkomstenbelasting kan opvoeren). Lees ook eens onze blog over hoe de juiste ondernemingsvorm fiscaal voordeel kan opleveren. Lees ook eens het interview met onze fiscaal adviseur voor de zorgbranche.

benchmark onderzoek

Via een benchmark onderzoek ontdekt u verbeterpunten voor uw bedrijfsvoering. In een onderzoek vergelijken wij uw praktijk of onderneming met collega ondernemingen. Wij letten hierbij op de resultaten van opbrengstgroepen, personeelskosten en overheadkosten. Waar valt nog winst te behalen? Waar zitten onnodige kosten?

Uiteindelijk geeft het onderzoek u zicht op uw positie ten opzichte van het landelijk gemiddelde en biedt het u concrete stuurinformatie: moet u zich richten op meer omzet of meer winst? Heeft u als huisarts de juiste modules wel aan staan? Is het ziekteverzuim aan de hoge kant? Of zijn uw overheadkosten relatief hoog? Vaak levert een goed benchmark onderzoek u kostenbesparingen op. Voor meer informatie kunt u ook onze whitepaper downloaden. 

controlling en rapportage

Met een goede planning en controlcyclus en tussentijdse rapportages stuurt u uw financiële organisatie goed aan. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van uw huidige situatie, weet u of uw bedrijf financieel gezond is en kunt u tijdig bijsturen waar nodig. Bijvoorbeeld als de cijfers even wat minder zijn. Wij richten deze cyclus voor u in en voeren deze ook uit. Dat betreft de operationele plannen, periodieke rapportages, begroting, budgettering en een analyse van de resultaten. Deskundig advies kan u rust geven over uw financiële situatie en geeft u tijdig inzicht in uw (financiële) gegevens waardoor u beter en sneller kunt bijsturen. Dit geeft u de juiste handvatten om in control te zijn over uw financiën. Door ons  specialisme in de zorgbranche weten we waarop we moeten letten en bent u in control over uw financiën!

Liquiditeitsprognose

Heeft u plannen om te investeren, te verbouwen of uit te breiden, maar heeft onvoldoende zicht of dit voor de toekomst financieel verstandig en haalbaar is? Twijfelt u aan uw liquiditeit omdat u niet weet wat u kunt verwachten aan inkomsten en uitgaven? Verwacht u bijvoorbeeld nog een naheffing van de belastingdienst, maar heeft u geen idee hoeveel? Met onze liquiditeitsprognose geven wij u inzicht in uw toekomstige ontvangsten en uitgaven waardoor u de juiste financiële beslissing kunt nemen. Wellicht zijn uw plannen zeer goed te realiseren of is juist uitstellen de beste optie.  

Kennisblog over prognoses en plannning

Als we de financiën van uw zorgonderneming terugbrengen naar de basis, dan komt er geld binnen en gaat er geld uit. Als dat met elkaar in balans is, gaat het goed. Maar zo eenvoudig is het niet in de praktijk. De timing van wanneer er geld binnenkomt en uitgaat, is namelijk ook van belang. Uw vaste inkomsten op basis van uw praktijkomvang en praktijkvoering zijn duidelijk. Net als uw vaste uitgaven zoals de huur of hypotheek van uw praktijkruimte en de salarissen. Maar hoeveel zicht heeft u op uw fluctuerende inkomsten, uit consulten en verrichtingen? Lees ons hele blog over 'Financiële plannen zonder zorgen met liquiditeitsprognose.'

Blog liquiditeitsprognoses

Optimalisatie bedrijfsprocessen

Bij onze inventarisatie van bedrijfsprocessen komen we regelmatig tegen, bijvoorbeeld bij CRM, dat data gefragmenteerd raken. Door de tijd heen blijkt dat er gebruik is gemaakt van diverse systemen, door verschillende gebruikers die op hun beurt ook weer anders werken.  

In een administratie is goed te zien welke werkzaamheden hierdoor veel tijd kosten. Met deze kennis creëren wij voor u kansen om efficiënter te werken. Wij geven concreet advies over de mogelijke optimalisaties voor uw praktijk of apotheek. 

Zo bekijken wij de integrale manier van werken binnen uw organisatie en zorgen ervoor dat data weer bij elkaar komen. Standaard processen tuigen wij samen met u op tot een nieuwe basis, die past bij uw werkproces. Hierdoor heeft iedereen de beschikking over dezelfde en meest recente informatie. We werken zo veel mogelijk in de cloud om werkprocessen te digitaliseren en te stroomlijnen. Dit voorkomt onnodig werk met tijd- en geldbesparing tot gevolg. 

software integratie met Exact

Digitalisering biedt veel kansen om uw administratie efficiënter te organiseren. Een voorbeeld hiervan is de optimalisatie van werkprocessen in Exact Online. Wij geven u advies over de inrichting van Exact, voeren deze inrichting ook uit en kijken naar andere software systemen die goed met Exact integreren. Wij richten ons volledig op uw situatie en benodigde werkprocessen.

Hierbij kunt u denken aan marketing software als Mailchimp of koppelingen met o.a. Medicom/Pharmacom en Nmbrs, maar ook software die ondersteunt bij het inlezen van inkoopboekingen zoals Dizzydata. Ons streven is een zo goed mogelijk gebruik van de mogelijkheden in Exact Online. Integratie software met Exact Online: Mailchimp, Pharmapartners, DizzyData, Nmbrs.

Trainingen Exact Online - Medicom / Pharmacom

Deze training is bedoeld voor zorgverleners die meer willen weten en halen uit Exact Online met name in combinatie met Medicom en Pharmacom. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Basis van Exact Online
  • Verwijderen van dubbele / onjuiste boekingen
  • Conversie van Medicom / Pharmacom naar Exact Online
  • Inlezen / inboeken verkoopfacturen
  • Verwerken bankboek
  • Rapportages (winst en verlies) en analyses exporteren vanuit Exact
  • Debiteurenbeheer

Schrijf u direct in