Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Benchmark geeft huisartsen inzicht in prestaties

Benchmark geeft huisartsen inzicht in prestaties

Als praktijkmanager binnen een huisartsenpraktijk houdt u zich dagelijks bezig met de meest uiteenlopende zaken: van het aansturen van het personeel tot het coördineren van interne bedrijfsvoering en van het uitvoeren van arbotaken tot het verbeteren van werkprocessen. Bij deze werkzaamheden zult u ook vaak beslissingen moeten nemen over welke kant de huisarts op wil met de praktijk. Goed onderbouwde financiële analyses maken dat makkelijker. Om praktijkmanagers en huisartsen richting te geven bij het nemen van belangrijke beslissingen werken wij met benchmark analyses waarbij wij uw gegevens analyseren ten opzichte van de normpraktijk.

Toegevoegde waarde van een benchmark

Het is natuurlijk fijn om te weten hoe uw huisartsenpraktijk er financieel voor staat. De jaarrekening en de vergelijking tussen jaarrekeningen van voorgaande jaren is hierbij een veelgebruikt uitgangspunt, maar het kan juist heel interessant zijn om uw resultaten te vergelijken oftewel te ‘benchen’. Het benchmark dashboard waar wij mee werken geeft u een waardevol inzicht in hoe uw eigen praktijk zich verhoudt tot de zogenoemde ‘normpraktijk’ (normering vastgesteld door de Nza). Hierbij gaat het om verschillende indicatoren waar we op vergelijken, zoals omzet, personeels- en huisvestingskosten , bruto en netto resultaten. Zo maakt u snel inzichtelijk waar u verhoudingsgewijs (te) veel kosten maakt en waarmee u wellicht extra omzet of winst behaalt.

Afbeelding 1 taartdiagram benchmark-May-04-2021-02-41-29-78-PMAfbeelding  2 taartdiagram benchmark-May-04-2021-01-58-48-80-PM

Door deze gebieden in kaart te brengen, kunt u potentiële sterke en zwakke punten verder analyseren om vervolgens actiepunten op te stellen om de diverse processen en procedures te optimaliseren. Denk hierbij aan het sturen aan de inkoopkant; op welke inkoopkosten kunt u besparen? En met welke diensten kunt u meer omzet behalen? Waar kunt u schaalvoordeel behalen door bijvoorbeeld uit te breiden? Is het goedkoper om het pand te kopen in plaats van te huren of andersom? Daarnaast dragen de gegeven aanbevelingen en conclusies uit het benchmark dashboard bij aan het scherpstellen van de visie voor de praktijk, het stellen van nieuwe doelen en signaleren van situaties die bijsturing vereisen.

Afbeelding kosten benchmark

Wat kunt u precies in het benchmark dashboard zien?

Het benchmark dashboard geeft een concreet antwoord op de vraag: ‘Hoe presteert onze praktijk ten opzichte van de normpraktijk?’. In de benchmark worden namelijk (financiële) prestaties, producten en diensten van de normpraktijk vergeleken met uw praktijk. De onderbouwing van de verkregen feiten en cijfers worden inzichtelijk weergegeven middels rapportages en analyses in pdf met diagrammen en tekstuele toelichting.

benchmark voorbeeld-2

Maar aan wat voor gegevens moet u precies denken? Hieronder een selectie van informatie die u terug kunt vinden in het benchmark dashboard:

  • Totale omzet, omzet per patiënt en omzet per consult;

  • Nettoresultaat

  • Verdeling van de omzet in diagram met verschillende omzetgroepen als consulten, inschrijvingen, zorggroep, poh-s;

  • Totale kosten, huisvestings- en personeelskosten

  • Aantal patiënten of consulten t.o.v. normpraktijk;

  • Specifieke wensen over wat u graag vergeleken wil zien

  • Huisvestings- en personeelskosten in verhouding tot de totale kosten.

Met name dit laatste punt is van grote invloed op de winstgevendheid van de praktijk. Personeelskosten maken – naast huisvestigingskosten – namelijk een aanzienlijk deel uit van de totale kosten. Inzicht in deze gegevens is daarom van significant belang. 

Ook uw praktijk vergelijken? 

Wilt u ook uw praktijk vergelijken? Neem dan contact met ons op via onderstaande button of bel of mail ons (info@alex-andre.nl) of telefonisch via 0570-618883.

Vraag een benchmark aan

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.