Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Belastingplan 2019: wat verandert er voor de zorgverlener?

Belastingplan 2019: wat verandert er voor de zorgverlener?

Het belastingplan van 2019 bevat een aantal maatregelen die invloed zullen hebben op zorgverleners. Bijvoorbeeld het BTW-tarief en de inkomstenbelasting. Mark Paalman, directeur van Alexandré Finance, zet de belangrijkste veranderingen op een rij:

Dividendbelasting

Het belastingplan van 2019 komt in de schijnwerpers met de afschaffing van de dividendbelasting. Dit is echter een maatregel die Nederlandse bedrijven zonder buitenlandse eigenaren niet raakt (tenminste; niet direct).

Hoger BTW-tarief voor medicijnen

Het lage BTW-tarief voor producten en diensten wordt verhoogd van 6 % naar 9 %. Dit heeft een flinke impact op bijvoorbeeld de verkoop van een meerderheid van de medicijnen in de apotheek, die alleen op basis van deze maatregel in ieder geval al 2,8% duurder worden voor de consument.

Verlaging inkomstenbelasting

Het kabinet verlaagt de tarieven voor de inkomstenbelasting naar 37,05% voor de 1e schijf en 49,5% over het meerdere (de nieuwe 2e schijf). Dit wordt in een aantal stappen gedaan. In 2020 is de verlaging volledig ingevoerd. Daarbij worden ook de algemene heffingskorting en de arbeidskorting verhoogd, maar tevens ook nóg sneller afgebouwd. Met andere woorden: hoe meer u verdient, hoe sneller u de kortingen kwijt bent.

Lagere maximale afschrijving op gebouwen in eigen gebruik

 Vanaf januari 2019 mag er voor gebouwen in eigen gebruik nog maar afgeschreven worden tot 100% van de WOZ waarde. Op dit moment is dit nog 50%.

Voorwaartse verliesverrekening

Vanaf 2019 mag u een verliesjaar nog maar met 6 komende belastingjaren verrekenen, in plaats van 9 jaar.

Modernisering KOR-regeling

De huidige Kleine Ondernemers Regeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 waarschijnlijk vervangen door een nieuwe regeling. Het ziet ernaar uit dat alle ondernemers die minder dan 20.000 euro met btw belaste omzet draaien, vrijgesteld worden van het doen van aangifte omzetbelasting.

Verlaging vennootschapsbelasting

In het Belastingplan 2019 wordt een verlaging van de vennootschapsbelasting vastgelegd. Die houdt in het kort in dat de winstbelasting tot 2021 in stapjes wordt verlaagd. Uiteindelijk gaat de vennootschapsbelasting in 2021 naar 16% voor winsten onder de 2 ton en naar 22,25% voor winsten boven de 2 ton. In 2019 wordt de eerste stap gezet: het tarief gaat van 20% naar 19% voor winsten onder de 2 ton.  Voor winsten boven de 200.000 euro gaat dit van 25% naar 24,3%.

Hoger tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang

De keerzijde van de lagere vennootschapsbelasting is de hogere inkomstenbelasting die geheven wordt op de dividenduitkering. Vanaf 2019 valt deze belasting door de afschaffing van de dividendbelasting in zijn geheel in de aangifte inkomstenbelasting. Het tarief stijgt in 2020 van 25% naar 26,25%. In 2021 komt het tarief op 26,9%.

Heffing op DGA schulden boven de 500.000 euro

Bent u Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van uw eigen BV? En heeft u meer dan 500.000 euro geleend van de BV? Dan moet u in 2020 in een aantal gevallen het bedrag boven de 500.000 euro versneld gaan uitkeren aan uzelf, met uiteraard de bijbehorende belastingverplichting. De maatregel is nog niet volledig uitgewerkt. Het lijkt voor Rekening Couranten én leningen te gaan gelden, met uitzondering van de leningen die gekoppeld zijn aan de eigen woning.

We zien dat het Belastingplan 2019 het nodige aangepast, maar dat er geen grote stelselwijzigingen plaatsvinden. Heeft u inhoudelijke vragen? Neem gerust contact met ons op via de e-mail!

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.