Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Goodwillfonds voor huisartsen bestaat niet meer

Goodwillfonds voor huisartsen bestaat niet meer

Goowillfonds-bestaat-niet-meer.jpg

Het Goodwillfonds voor huisartsen is een fonds van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en werd ooit opgericht om huisartsen te compenseren voor de door hun betaalde goodwill. De huisarts moest echter een contract tekenen dat hij/zij in de toekomst geen goodwill zou vragen voor dit gecompenseerde deel.

Het Goodwillfonds zou volgens de LHV en de Rijksoverheid nog bestaan om meldingen van huisartsen af te handelen. Wanneer een huisarts het vermoeden heeft dat hij/zij in een overnametraject verzeild was geraakt met een huisarts die in het verleden een uitkering van het goodwillfonds had ontvangen, bestaat de mogelijkheid hier melding van te maken. Het LHV hierover: "Heeft u het vermoeden dat een deelnemer uit het fonds toch goodwill wil gaan vragen? Dan kunt u een melding maken bij het Goodwillfonds voor Huisartsen. U stuurt dan een email naar het fonds met uw vermoeden en onderbouwing."

Op dit moment zijn er nog steeds huisartsen actief die een uitkering van het fonds hebben ontvangen. Zij zijn niet alleen actief, maar komen gezien hun (pensioen)leeftijd steeds vaker in overnametrajecten terecht. Vanuit de optiek van het Goodwillfonds bezien zou dit dus (juist) nog een reden moeten zijn om hun activiteiten te continueren. Een huisarts die een melding zou willen doen, moet volgens de Rijksoverheid naar het e-mailadres gwfha@xs4all.nl een melding sturen. Een mail naar dit e-mailadres leert echter dat het niet meer bestaat.

De website van de LHV meldt nog vol trots en dreiging de activiteiten van het Goodwillfonds:"Wel kan het Goodwillfonds controleren of zij die een uitkering hebben gekregen zich aan het contract houden wat ze met het fonds hebben gesloten. Zij hebben zich immers richting het fonds contractueel verbonden om géén goodwill te vragen. Vragen zij toch goodwill, dan plegen zij wanprestatie richting het fonds. Het fonds heeft nog steeds de mogelijkheid om de goodwillvragers juridisch aan te spreken en het eerder uitgekeerde bedrag terug te vorderen, met verhoging van een boete van 10 procent en de wettelijke rente over het uitgekeerde."

Hoe zou een melding dan nog gedaan kunnen worden? Wat nog rest is een check bij de Kamer van Koophandel. Deze check levert een aantal interessante conclusies op:
• Het Goodwillfonds voor Huisartsen is uitgeschreven uit het handelsregister per 13-02-2017, en is geliquideerd per 31-12-2016.
• De rechtspersoon is ontbonden per 01-01-2009.

Een simpele juridische conclusie is dat een contract met een niet meer bestaande rechtspersoon (zonder rechtsopvolger) niet veel meer is dan een leuk papiertje om in te lijsten. Rechtsgeldig is het in ieder geval niet. Een melding kan niet meer gedaan worden, laat staat dat er boetes opgelegd kunnen worden.

De conclusie van het verhaal is dat een simpele speurtocht niet alleen leert dat het Goodwillfonds geen activiteiten meer uitvoert, maar zelfs dat het is opgeheven. Een bijzondere (of juist bizarre?) conclusie, gezien het politieke spel rond goodwill in de huisartsenwereld.

Wij schreven onlangs een whitepaper over het overnemen van een huisartsenpraktijk. Wilt u daar meer over weten? Download de gratis whitepaper!

New Call-to-action

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.