Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Nieuw jaar, nieuwe regelgeving

Nieuw jaar, nieuwe regelgeving

Een nieuw jaar betekent vaak nieuwe regelgeving, of in ieder geval aangepaste regelgeving. In deze blog zetten we de belangrijkste wijzigingen, voor u als zorgverlener/ondernemer, per 1 januari 2021 op een rij.

Fiscale wijzigingen

Afbouw zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers die over hun winst belasting betalen in box 1. Deze aftrekpost wordt vanaf 2021 stapsgewijs afgebouwd naar een bedrag van € 3240. In 2020 was de zelfstandigenaftrek nog € 7.030. In 2021 wordt dit € 6.670. Als compensatie voor de zelfstandigenaftrek die lager wordt, worden de heffingskortingen weer hoger en komt er een lager basistarief in de inkomstenbelasting. 

Aanpassing tarief en schijven vennootschapsbelasting

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% (2020) naar 15% in 2021. Hierdoor hoeft u minder belasting over de behaalde winst af te dragen. Daarnaast valt een groter deel van de behaalde winst in deze eerste schijf. Tot 2020 betaalde u over de eerste € 200.000 aan winst 16,5% belasting. In 2021 wordt de schijf opgehoogd naar €245.000 en wordt uw winst ook nog tegen een lager percentage belast.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De baangerelateerde investeringskorting is een aanvulling op de al bestaande investeringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Met de baangerelateerde investeringskorting wil de overheid bedrijven stimuleren om investeringen te blijven doen. De korting die u behaalt door te investeren mag u verrekenen met de af te dragen loonheffing. Bij grote investeringen in een jaar is de korting tot € 5 miljoen 3,9%, daarboven is het 1,8%. Een ondernemer kan maximaal vier aanvragen per jaar doen. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De regeling blijft lopen tot en met 31 december 2022. De mogelijkheid om als fiscale eenheid van de BIK gebruik te maken gaat mogelijk pas op een later moment in. Dit komt doordat de minister nog in afwachting is of de Europese Commissie dit geoorloofde steun vindt.

Benieuwd of deze regeling ook voor u interessant is? Of wilt u gezamenlijk een investeringsplan opstellen? 

Neem contact op

Plannen voor de zorg

Zorgbonus

Het kabinet verwacht dat er in 2021 ook nog het nodige verwacht wordt van de zorgmedewerkers, daarom wordt er extra geld vrijgemaakt voor een zorgbonus. Er komt in 2021 een tweede bonus van netto € 500 naast de huidige zorgbonus (in 2020) van €1.000.

Digitaliseren in de zorg

Door de coronacrisis is het belang van digitale zorg extra goed zichtbaar geworden. Door middel van digitale zorg kan er op afstand zorg of ondersteuning worden geboden aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening. Om zorg op afstand mogelijk te maken wordt er in 2020 € 77 miljoen beschikbaar gemaakt voor digitalisering in de zorg via de SET COVID-19 2.0 regeling.

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan u maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten en implementatie van e-health toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren, die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. 

De SET-COVID-19 2.0 regeling is gericht op zorgaanbieders, zoals wijkverplegers, huisartsen en de GGZ. Zij kunnen subsidie aanvragen voor onder meer de aanschaf van apparaten en scholing van zorgpersoneel. En voor de ontwikkeling van digitale oplossingen voor de zorg.

Overige wijzigingen

Pensioen

De wet over het pensioenstelsel verandert per 2021 omdat de huidige wet niet aansluit bij de huidige samenleving. Door aanpassing van de wet wordt het duidelijker wat je aan premie voor je pensioen inlegt, wat er aan vermogen wordt opgebouwd en hoe hoog het pensioen later wordt. Het pensioen zal ook sneller mee gaan bewegen met de economie. Tot slot blijft de AOW-leeftijd in 2021 66 jaar en 4 maanden en stijgt de AOW-leeftijd daarna jaarlijks tot 67 jaar in 2024. 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.