Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Afstuderen bij Alexandré op benchmark voor zorgverleners

Afstuderen bij Alexandré op benchmark voor zorgverleners

Hoe reflecteer je eigen resultaten op die van andere zorgverleners en hoe kan je deze kennis aanwenden om bijvoorbeeld kosten te besparen of processen te verbeteren? Een benchmarkanalyse geeft antwoord op die vragen en is een waardevolle aanvulling op uw bedrijfsvoering. 4e jaars HBO student bedrijfseconomie Wessel van der Weegh wijdt zijn afstudeeropdracht aan dit onderwerp. Hij verdiept zich in de mogelijkheden van een analyse voor huisartsen, apothekers en tandartsen. De blauwdruk die hij hiervoor ontwerpt zou in de toekomst ook voor andere zorgverleners ingezet kunnen worden. Hoofdonderwerp van zijn scriptie is hoe een functionele benchmarkrapportage te ontwerpen waarbij wij als Alexandré klanten doelgericht advies geven over hun prestaties, bedrijfsvoering en kostenbeparingen.

Benchen tegen NZa norm

Voor huisartspraktijken geldt al dat Alexandré prestaties ‘bencht’ tegen de NZa normpraktijk. Die normpraktijk is een aantal jaar geleden door de NZa zelf geïntroduceerd en geeft inzichtelijk op welke opbrengstgroepen en kostenplaatsen een huisarts presteert. Wessel: ‘Wat wij soms merken is dat huisartsen minder bezig zijn met wat er binnen komt en wat er uit gaat. De over het algemeen constante inkomstenstroom bij huisartsen met weinig wanbetalers kan hiervan een reden zijn. Tandartsen daarentegen maken veel vaker mee dat patiëntnota’s niet voldaan worden. Om dit te voorkomen is de invoering van contante betalingen aan de balie geen uitzondering meer. Wellicht dat tandartsen zich hierdoor nog meer bewust zijn van hun inkomstenstroom dan bijvoorbeeld andere zorgverleners.  Maar ook bij huisartsenpraktijken lijkt meer behoefte aan inzage in prestaties en financiële rapportages als een benchmark. De steeds bredere functie van praktijkmanagers zal hierin een rol spelen. Uiteindelijk zijn zij vaak degenen die huisartsen adviseren bij personeelsbeleid en contracten met financiële rapportages als onderbouwing.’

Wessel van der Weegh en Robert Jan Klumper

Wessel van der Weegh (l) en Robert Jan Klumper (r)

Nieuwsgierig naar prestaties van collega’s

Nieuwsgierig naar uw eigen prestaties ten opzichte van uw branchegenoten? Dan is het zeker van belang dat de diverse omzetgroepen zo goed mogelijk gespecificeerd zijn binnen uw administratie geeft Wessel aan. Hoe completer hoe beter. Een demografische analyse als onderdeel van de benchmark geeft een nog reëler beeld en kan verklaren waarom collega praktijken / apotheken op bepaalde omzetgroepen meer/minder verdienen.

Vraag een benchmark aan

 

Prestatiescore zorgverzekeraars

Resultaten van tandartspraktijken en apothekers vergelijken wij met marktgemiddelden en geanonimiseerde gegevens. Deze willen wij echter uitbreiden met meer bedrijfskundige informatie als balans, eigen vermogen, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Met name de ontwikkeling dat zorgverzekeraars aan apotheken een bepaalde prestatiescore toekennen, maakt het voor apotheken nog belangrijker om op deze scores te sturen. Des te hoger de score des te beter de uitgangspositie is van de apotheek bij contractonderhandelingen met verzekeraars. Toch zijn parameters als solvabiliteit of prestatiescore niet de enige waar apothekers in uit kunnen blinken. Ook klanttevredenheid en voldoende uitgifte van preferente middelen wegen zwaar op de scorekaart van de zorgverzekeraar.

Wessel zet na zijn stage zijn huidige werk als assistent controller bij Alexandré voort. In de toekomst hoopt hij door te groeien naar controller.

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.