Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Alleen of toch samen? 5 redenen om een maatschap te starten als zorgverlener

Alleen of toch samen? 5 redenen om een maatschap te starten als zorgverlener

Huisartsen, tandartsen en andere zorgprofessionals verenigen zich vaak in een maatschap. Dit is een ondernemingsvorm waarbij zelfstandigen hun beroep uitoefenen onder één gemeenschappelijke naam. Naast dat het een praktische manier is van krachten bundelen, brengt het ook mogelijkheden tot groei en fiscaal voordeel met zich mee. Goede redenen om het vormen van een maatschap te overwegen.

Wat is een maatschap precies?

Een maatschap is een rechtsvorm waarbij twee of meer partners hetzelfde beroep uitoefenen en gezamenlijk opereren onder één naam. Elke partner - ook wel een maat genoemd - runt binnen de maatschap zijn eigen onderneming en draagt daar de verantwoordelijkheid voor. Dit geldt ook voor gemaakte schulden, daar is elke maat zelf aansprakelijk voor tenzij er een gezamenlijke actie is zoals het aannemen van een medewerker of het gezamenlijk huren van een bedrijfspand.

 Daarnaast is het voor een maatschap kenmerkend dat:

  • de maten op basis van gelijkwaardigheid samenwerken
  • iedere maat iets van waarde (arbeid, geld of goederen) inbrengt
  • er gestreefd wordt naar het behalen van financieel voordeel
  • onderlinge afspraken in een maatschapsovereenkomst kunnen worden vast gelegd (niet verplicht, maar wel aan te raden)

5 voordelen van een maatschap

Vanwege de vele voordelen vormen steeds meer zorgverleners een maatschap. Wanneer maten onderstaande voordelen maximaal benutten, houden ze onderaan de streep (veel) meer geld over en profiteren ze van de samenwerking.

1. Starters- en zelfstandigenaftrek

Maten hebben - mits ze aan de gestelde voorwaarden voldoen - recht op starters- en zelfstandigenaftrek, aangezien de Belastingdienst ze als zelfstandige ondenemers beschouwt. Een BV wordt door de belastingdienst niet aangemerkt als zelfstandige ondernemer en komt dus ook niet in aanmerking voor deze fiscale voordelen.

2. Fiscaal gunstige winstverdeling voor echtgenoten

Starten maten een maatschap met hun echtgenoot? Dan kan dit een fiscaal gunstige winstverdeling opleveren bij de aangifte inkomstenbelasting (IB), afhankelijk van het overige inkomen en eventuele aftrekposten.

3. Eenvoudig op te richten

Alleen een inschrijving in het Handelsregister is een vereiste. Maten hoeven dus niet naar de notaris of een startkapitaal op te hoesten. Het opstellen van een maastschapscontract is wel aan te bevelen. Daarnaast bent u bij een maatschap niet verplicht om ieder jaar uw jaarrekening te deponeren bij de kvk, wat bij een BV wel het geval is.

4. Profijt inbreng andere maten

Naast dat maten vaak een eigen expertise hebben, profiteren ze ook van gedeelde kantoorpanden, apparatuur en connecties.

5. Personeel aannemen

Maten kunnen gezamenlijk personeel aannemen voor hun praktijk. Denk bijvoorbeeld aan receptionistes, praktijkondersteuners en doktersassistentes.

Advies maatschap

Hoe flexibel zijn maten binnen een maatschap?

Zelfstandigen zijn gewend zelf de zaak uit te maken. Wanneer iemand toetreedt tot een maatschap, kan er het een en ander veranderen. U krijgt te maken met onderlinge afspraken die u na dient te komen, tenzij er afwijkende bepalingen zijn opgenomen in de maatschapsovereenkomst. 

Ook leidt werken binnen een maatschap tot meer compromissen dan bij een eenmanszaak. Samenwerken is immers samen beslissingen maken. Daarnaast is het belangrijk om uittredingsmogelijkheden vast te leggen in een concurrentie- en relatiebeding. In hoeverre maten dit dicht willen timmeren is aan hen zelf.

 Eenmaal gekozen voor een maatschap, zitten maten niet aan de bedrijfsvorm vast. Ze kunnen hun maatschap bijvoorbeeld omzetten in een eenmanszaak of een bv, afhankelijk van hun behoeften en financiële situatie.

Een maatschap oprichten

Alleen zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen kunnen een maatschap starten. Het enige wat ze hiervoor moeten doen is zich inschrijven in het Handelsregister. Wel doen ze er verstandig aan een maatschapsovereenkomst op te stellen om duidelijkheid te scheppen en onenigheid te voorkomen. 

De wetgeving omtrent het vormgeven van een maatschap is summier. Daarom is het verstandig een deskundige bij het proces te betrekken voor fiscaal advies om het maximale uit de maatschap te halen. Onze specialisten adviseren u graag tijdens dit proces.

Let op: de maatschap gaat verdwijnen

Het verschil tussen de maatschap en de VOF gaat op den duur verdwijnen. Wanneer is nog niet precies bekend. Dit betekent dat alleen een ‘vennootschap’ en een ‘commanditaire vennootschap’ overblijven. Hiervoor gaan nieuwe regels gelden, die veelal positief uitpakken. Zo kunnen vennoten straks makkelijker in- en uittreden en worden vennoten straks alleen verantwoordelijk voor het eigen deel. Ook krijgt de vennootschap rechtspersoonlijkheid waardoor de maten als privé persoon zakelijk beter beschermd zijn (net als bijvoorbeeld in een BV). Op dit moment verschillen de maatschap en VOF nog op een aantal vlakken waaronder de financiële aansprakelijkheid. Zo zijn maten allen voor een gelijk deel aansprakelijk terwijl bij een VOF iedereen volledig aansprakelijk is.

 

 

 

 

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.