Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Betaald ouderschapsverlof aanvragen

Betaald ouderschapsverlof aanvragen

Sinds augustus 2022 hebben werknemers recht op 9 weken deels betaald ouderschapsverlof. Dat betekent het een en ander voor u als werkgever. Want er moet behoorlijk wat geregeld worden om het ouderschapsverlof soepel te laten verlopen. In deze blog nemen we het stap voor stap met u door. 

Of bekijk hieronder de video met de belangrijkste punten.
tumbnail kimberly

Iedere ouder heeft recht op ouderschapsverlof

In Nederland heeft iedere ouder, dus zowel vader als moeder, recht op 26 weken ouderschapsverlof. De berekening van het totaal aantal uren waar recht op is, is dan het aantal contracturen maal 26 weken. Van die 26 weken zijn er 9 weken deels betaald verlof. Een medewerker krijgt 70% van zijn salaris vergoed. Deze betaalde weken moeten overigens wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Daarna geldt nog wel recht op verlof, maar dan onbetaald.

Krijgt u werknemer een meerling, dan geldt per kind 9 weken betaald ouderschapsverlof!

Bespreek voorwaarden verlof

Verwacht een medewerker een kindje bespreek dan tijdig het aanvragen van ouderschapsverlof. Dit moet namelijk minimaal 2 maanden voordat het ouderschapsverlof in gaat. Bespreek met de medewerker hoe en wanneer het verlof in moet gaan en hoe de uren verdeeld worden. Ook al kunt u dit verlof niet weigeren ( *alleen om zeer zwaarwegende redenen) een goed gesprek over een voor beide partijen handige verdeling mag zeker gevoerd worden.

Aanvraag bij UWV

Is de aanvraag voor de 9 weken betaald ouderschapsverlof binnen dan kunt u daarna aan de slag. De verantwoordelijkheid voor het betalen van het verlof ligt namelijk bij het UWV. Als werkgever vraagt u via een digitaal formulier een uitkering voor het ouderschapsverlof aan bij het UWV. Nu wordt het leuk! Het aanvragen van de uitkering kan namelijk pas achteraf. Pas wanneer het verlof is ingegaan kunt u een terugbetaling van het UWV aanvragen. Het gat dat ontstaat tussen aanvraag en uitbetaling door het UWV kan op verschillende manieren gedicht worden.

Drie mogelijkheden uitbetaling

  1. U schiet het bedrag eerst voor. Dat wil zeggen u betaald de 70% eerst zelf aan uw medewerker en ontvangt het bedrag via UWV later terug.
  2. U kunt een afspraak maken met uw medewerker, dat het betaalde ouderschapsverlof pas overgemaakt wordt, wanneer u het heeft ontvangen via het UWV.
  3. Het ouderschapsverlof kan ook direct aan de werknemer overgemaakt worden. Ook hierbij geldt dat de werknemer moet wachten op de uitbetaling.

Welke optie u als werkgever kiest is aan u maar, wij adviseren dit goed te bespreken met uw werknemer om verwachtingen helder te hebben. Daarbij is het ook handig om te weten dat u het uitbetalen maar drie keer per werknemer kunt aanvragen.

Een voorbeeld: Een werknemer neemt 8 uur per week betaald ouderschapsverlof. Ze heeft een contract van 32 uur. Ze heeft recht op 288 uur verlof. Deel 288 door 8 = 36 weken.

UWV betaald achteraf verlof uit

Als werkgever moet u dus goed berekenen wanneer u uw aanvraag tot uitbetaling bij het UWV doet. Want nogmaals dit kan maar maximaal 3 keer. In het geval van ons voorbeeld zou je 36 weken gedeeld door 3 = 12, dus om de 12 weken een aanvraag kunnen indienen.

Natuurlijk is het ook mogelijk om de aanvraag helemaal na afloop van het verlof, dus na de volgemaakte negen weken, aan te vragen bij het UWV. U ontvangt dan de uitkering in een keer. Goed om te beseffen dat u als werkgever de niet werkende medewerker wel voor 70% doorbetaald totdat de vergoeding van het UWV binnen is. Kunt u dat qua liquiditeit aan?

Berekenen sv-loon

Even terug naar het digitale aanvraagformulier van het UWV. Daar moet u als werkgever een dagloon invullen dit wordt berekend vanuit een sv loon. Het sv-loon staat voor sociale verzekeringsloon en is het loon waarover je belastingen en sociale premies betaalt. Dit is het brutoloon plus vaste onderdelen zoals vakantietoeslag, eindejaaruitkering, dertiende maand, onregelmatigheidstoeslag etc.

Heeft u behoefte aan een berekening van het dagloon van uw medewerker? Of wilt u advies op maat over uw situatie? Wij kunnen u daarbij helpen.  Vul via onderstaande button het contactformulier in of bel of mail ons via salaris@alex-andre.nl.

Stel uw vraag

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.