Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Coalitieakkoord fiscale plannen (2021-2025)

Coalitieakkoord fiscale plannen (2021-2025)

Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’Deze zin betitelt het Fiscale Plan van het nieuwe coalitieakkoord dat de regering op 15 december 2021 presenteerde. In dit nieuwe coalitieakkoord staan de plannen voor de komende vier jaar. In dit blog zetten wij de belangrijkste veranderingen uit het Fiscale Plan op een rij voor ondernemers en vermogens in Box 3. Als particulier met vermogen is het dus ook de moeite waard om dit blog te lezen!

Afbouw zelfstandigenaftrek vs verhoging arbeidskorting

Als zelfstandig ondernemer in een eenmanszaak of als ‘maat’ in een maatschap heeft u recht op enkele fiscale voordelen waaronder de zelfstandigenaftrek. Dan moet u weten dat het kabinet aankondigde deze aftrek stapsgewijs te verlagen. Op 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van €6.670 naar €6.310. De overheid wil deze zodanig afbouwen dat het bedrag in 2036 nog maar €3.240 bedraagt. Waarschijnlijk wordt ter compensatie de arbeidskorting fors verhoogd. U heeft recht op arbeidskorting wanneer u loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden geniet. Tot op heden heeft het kabinet niet vrijgegeven hoeveel hoger de arbeidskorting zal zijn. 

DGA’s kunnen vanaf 2023 tot 7 ton lenen uit eigen BV

De grootste verandering voor ondernemers met een BV is de verhoging van de grens voor een excessieve lening, oftewel lenen binnen je eigen BV. Dit betekent dat directeuren-grootaandeelhouders (DGA’S) vanaf 2023 onbelast uit hen eigen bv kunnen lenen tot een bedrag van €700.000 (tot 2022 is de grens nog €500.000). Het bedrag dat boven de € 7 ton komt wordt belast in Box 2 (aanmerkelijk belang).

Geen verandering opvolgingsregeling

Wanneer uw onderneming wordt geschonken of geërfd kan de opvolger aanspraak maken op aantrekkelijke fiscale voordelen. Vooral familiebedrijven maken hier veel gebruik van. Het kabinet heeft eerder laten weten wellicht een streep te zetten door deze opvolgingsregeling, omdat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van deze faciliteiten. Maar er worden vooralsnog geen veranderingen ingebracht liet het kabinet weten. Zij erkent dat deze regeling van groot belang is voor het voortbestaan van veel familiebedrijven. Wel kondigde zij aan deze fiscale opvolgingsfaciliteiten goed te onderzoeken en vervolgens te verbeteren om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan. 

Geen stijging investeringsaftrek 'energie en milieu' 

In Nederland kunt u uw investeringen opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB). De investering is aftrekbaar, met als gevolg dat u minder belasting betaalt. Bent u van plan om te investeren? Doe dit dan vooral in ‘energie en milieu‘. Het kabinet kondigde namelijk aan dat de budgetten voor ‘Energie- en Milieu investeringsaftrek’ fors gaan stijgen.

Veranderingen in het Box 3-heffingsstelsel

Vanaf 1 januari 2025 gaat de box 3-heffing naar werkelijk rendement in werking treden. Tot die tijd blijft de regeling zoals deze nu is. Dat wil zeggen: nu wordt belasting betaald over een fictief rendement. Bent u een grote spaarder en realiseert u dus weinig rendement, dan zult u profiteren van deze nieuwe regeling, omdat u dan minder belasting hoeft te betalen. Realiseert u veel rendement door bijvoorbeeld beleggingen, dan zult u meer belasting gaan betalen. Het rendement op vastgoed blijft nog een tijd onveranderd. Dit wordt forfaitair belast.

Afschaffing leegwaarderatio per 2023

Waar wel verandering in komt is de leegwaarderatio. Deze wordt namelijk in 2023 afgeschaft. De leegwaarderatio is het recht op verlaging van de WOZ-waarde van een object dat verhuurd wordt met een belasting in Box 3. Het kabinet kondigde aan dat de opbrengst van deze verandering de mogelijkheid biedt om het vrijgestelde vermogen in Box 3 te verhogen naar €80.000. Momenteel is dat €50.000.

Wilt u op de hoogte blijven van andere actuele ontwikkelingen voor ondernemers in de zorg? Schrijf u dan in voor ons Zorgnieuws. 

Inschrijving zorgnieuws

 

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.