Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Controle berekening toeslag kinderopvang kan lonen

Controle berekening toeslag kinderopvang kan lonen

Door onjuiste verwerking of opgave van kinderopvanggegevens bij de belastingdienst kunt u flink wat toeslag mislopen. Ons advies is dan ook om na ontvangst van de definitieve berekening door de belastingdienst altijd zelf een controle toe te passen. Ook tussentijds als er gegevens wijzigen. Bij de administratievoering van onze klanten merken wij namelijk nog vaak genoeg dat er gegevens onjuist zijn en dat na herberekening en bezwaar de toeslag in positieve zin wordt bijgesteld.Het kan dus lonen om de berekening te controleren. 

Welke gegevens paraat bij uw controleberekening?

De belastingdienst informeert u middels een schriftelijke aanslag over de hoogte en berekening van de kinderopvangtoeslag. Voordat u deze goed kunt controleren is het handig om de volgende gegevens paraat te hebben:

 1. Inzage in het aantal maximum uren dat u mag opvoeren voor kinderopvangtoeslag

 2. Inzage in definitie belastingdienst ‘eerste kind’ en ‘tweede en volgende kinderen’

 3. Aantal uur afname kinderopvang van al uw kinderen

 4. Actuele uurtarieven van uw kinderopvang

 5. Actuele maximale uurvergoeding door de belastingdienst

 6. Inkomsten van IB aangiften i.v.m. toetsingsinkomen

 7. ToeslagpercentagesHoe voert u de berekening zelf uit en waar moet u op letten?

Maximaal aantal uren waarvoor u in aanmerking komt
Voordat u de berekening uitvoert, is het belangrijk om te weten dat het maximale aantal uur, waarvoor u kinderopvangtoeslag kunt krijgen, 230 uur per maand per kind is. U kunt bij dagopvang echter nooit meer uur voor toeslag opvoeren dan 140% van het aantal gewerkte aantal uur per maand van de minst werkende ouder. Voor de bso opvang staat dit percentage op 70%. Komt u boven deze uren uit, dan komen de extra uren niet in aanmerking voor toeslag. Check hier het maximum aantal uur waarvoor u in aanmerking komt.

 • Hoeveel uur neemt u af per opvang per kind? Het aantal dagopvanguren zoals de crèche ligt vaak hoger dan bso uren.

 • De toeslag wordt per kind berekend waarbij de belastingdienst werkt met vergoeding ‘eerste kind’ en ‘tweede en volgende kinderen’. Er kan een verschil zijn in het toeslagpercentage per kind. Het eerste kind hoeft niet perse het oudste kind te zijn, maar is het kind met de meeste opvanguren. Naarmate u meer verdient, ontvangt u voor het ‘eerste kind’ een lager toeslagpercentage.

 • De actuele uurtarieven van de kinderopvanginstelling worden veelal jaarlijks aangepast door de kinderopvanginstelling. Zij informeren u hierover vooraf schriftelijk.

 • De tarieven die de kinderopvanginstelling hanteert kunnen afwijken van de maximale vergoeding die de belastingdienst hanteert bij toekenning van de toeslag. (maximale vergoedingen per kinderopvang in 2020 zijn: dagopvang € 8,17 per uur / bso € 7,02 per uur / gastouder € 6,27 per uur).

 • Ken uw toetsingsinkomen. Dit is het verzamelinkomen uit de IB aangifte van u en uw partner. Hou hiervoor uw laatste IB aanslag, jaaropgave of loonstrook bij de hand.

Voorbeeldberekening 2020

Stel: u en uw partner hebben in 2020 gezamenlijk een toetsingsinkomen (bruto inkomen min fiscale aftrekposten als hypotheekrente en plus fiscale bijtelling als eigenwoningforfait) van € 86.000 en u komt niet boven de normering van het maximum aantal uur uit. Uw oudste kind gaat 20 uur per maand naar de bso met een uurtarief van € 7,75 en uw jongste kind gaat 35 uur per maand naar de dagopvang met een uurtarief van € 7,50.

Te ontvangen toeslag per maand
Uw ‘eerste’ kind gebruikt 35 uur p/m; hiervoor ontvangt u aan toeslag: 35 uur x € 7,50 x 58,4%
Uw ‘tweede’ kind gebruikt 20 uur p/m; hiervoor ontvangt u aan toeslag: 20 uur x € 7,02 x 89,3%

Advies nodig? 

Neem contact op

Klopt de berekening van de belastingdienst niet? Teken binnen 6 weken bezwaar aan.

Indien de berekening van de belastingdienst niet correct is, dan kunt u bezwaar aantekenen middels het formulier op de website van de belastingdienst. Doe dit binnen 6 weken na ontvangst van de definitieve berekening. Geef wijzigingen opvanguren tijdig door en voorkom naheffingen.

Maakt u nog geen gebruik van kinderopvangtoeslag en wilt u deze aanvragen? Klik hier.

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.