Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Geef je gift op bij de aangifte inkomstenbelasting 

Geef je gift op bij de aangifte inkomstenbelasting 

Bij de aangifte inkomstenbelasting kan je giften aftrekken met als gevolg dat je minder belasting hoeft te betalen. Wie wil dat niet? In dit blog lees je wat het verschil is tussen een periodieke- gewone- en culturele giften en wat dit voor invloed heeft op de giftenaftrek bij je aangifte inkomstenbelasting.

Periodieke giften

Een gift is een periodieke gift wanneer deze ten eerste, jaarlijks naar dezelfde instelling of vereniging gaat. Je mag zelf weten of je de gift in een keer of in meerdere keren betaalt. Ten tweede, moet je de gift minimaal 5 achtereenvolgende jaren aan dezelfde instelling of vereniging geven. En tot slot moet je een onderliggende overeenkomst hebben van notaris of instelling, waarin staat wanneer de periodieke gift stopt. In het geval van overlijden moet de gift hoe dan ook stoppen.

Als de gift voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en dus een periodieke gift is, is deze voor 100% aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Vereiste is dan wel dat de donatie gaat naar een organistie met een ANBI status. Of de desbetreffende vereniging of instelling daadwerkelijk een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is,  kan je checken op de site van de Belastingdienst. Tweede vereiste is dat je de gift via een bancaire overboeking doet (sinds 2021 zijn contante giften niet meer aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting). Het kan voorkomen dat je iets in ruil krijgt voor een gift. Denk hierbij aan een lot van een loterij als tegenprestatie. In dat geval is de gift niet aftrekbaar.

Gewone giften

Doe je een eenmalige gift of een jaarlijksegift zonder een onderliggende overeenkomst van notaris of instelling? Dan spreken we van een gewone gift. In tegenstelling tot periodieke giften mag u een gewone gift slechts voor een deel aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Ook dan gelden er speciale voorwaarden. Wederom moet deze gift naar een ANBI gaan, moet deze vrijwillig zijn, mag je niks in ruil krijgen voor de gift en mag je de gift niet contant doen. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je de gift hebt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een bancaire afschrijving.

De hoogte van het bedrag dat je mag aftrekken bij gewone giften wordt berekend aan de hand van het ‘drempelinkomen’. Dit drempelinkomen is het totaal van je inkomsten in box 1, 2 en 3 minus aftrekposten (persoonsgebonden aftrek buiten beschouwing gelaten). Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen en het maximumbedrag aan giften wat aftrekbaar is, bedraagt 10% van je drempelinkomen. Alles boven het drempelbedrag wordt afgetrokken tot het maximumbedrag.

Rekenvoorbeeld gewone gift

Stel het drempelinkomen is € 100.000, dan is het drempelbedrag €100.000*1%= €1.000 en je maximumbedrag €100.000*10%= €10.000. Bij €5.000 aan gewone giften wordt dus €5.000-€1.000= €4.000 afgetrokken van je totale inkomen waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt.

Culturele giften

Naast periodieke en gewone giften bestaan er ook culturele giften. In dit geval moet de ANBI waar je aan doneert voor 90% actief zijn op cultureel gebied. Het bijzondere aan culturele giften is dat je als belastingplichtige 125% van de gift mag aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Wel zit er een maximum aan de verhoging, namelijk tot €1.250. Deze regeling is van toepassing op zowel periodieke als gewone giften die naar een culturele ANBI gaan. Voor gewone giften geldt nog steeds de berekening van het drempelbedrag. 

Rekenvoorbeeld culturele gift

Voor het gemak pakken we het voorbeeld dat eerder is gebruikt. 
Stel het drempelinkomen is € 100.000. Dan is het drempelbedrag €100.000 * 1%= €1.000. 
Je maximumbedrag is €100.000 * 10%= € 10.000.
Bij € 5.000 aan gewone giften wordt dus € 5.000 - € 1.000 = € 4.000 afgetrokken van je totale inkomen waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt.

Gaat deze gewone gift naar een culturele ANBI dan is het belastingvoordeel als volgt:
€ 4.000 * 25% = € 1.500, maar de verhoging wordt gemaximeerd tot €1.250, dus komt men in aanmerking voor € 4.000 + € 1.250= € 5.250 aftrekbaarheid bij de aangifte inkomstenbelasting.

Meer weten over fiscale aftrekbaarheid van je giften of andere aftrekposten? Bekijk ook eens onze fiscale adviespagina of stel je vraag via ons contactformulier.

Stel uw vraag

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.