Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Grote veranderingen in kleine ondernemersregeling (KOR) per 1/1/2020

Grote veranderingen in kleine ondernemersregeling (KOR) per 1/1/2020

Vanaf januari 2020 verandert de KOR rigoureus. De KOR regeling heeft betrekking op de BTW voor kleine ondernemers. U kunt er als ‘kleine’ ondernemer zelf voor kiezen of u gebruik wilt maken van deze regeling. Om mee te doen moet u zich zelf aanmelden bij de belastingdienst. Het kan fiscaal interessant zijn voor u om mee te doen met de regeling aangezien er een hoop gaat veranderen.

Financiële en administratieve voordelen KOR

Mocht u zich aanmelden voor de nieuwe KOR dan bent u compleet vrijgesteld van het betalen of vorderen van BTW. U brengt dan geen BTW in rekening bij klanten, u mag geen btw aftrekken van inkopen en investeringen, u doet geen afgifte en u hoeft geen facturen te sturen naar uw klanten. Bovendien geldt de KOR vanaf 1 januari 2020 niet alleen voor de zzp’er, éénmanszaak, vof of maatschap maar ook voor andere ondernemingen. Dus het kan voor u ook interessant zijn als uw organisatie een bv, stichting of vereniging is.

Oude situatie

T/m 2019 kwam u in aanmerking voor een belastingvermindering of het totale verval van de BTW plicht wanneer het af te dragen bedrag gemiddeld € 1.883,- per jaar was. Vanaf 2020 vervalt deze regeling compleet en zult u geen korting meer krijgen op de BTW. (bron: Belastingdienst)

Eisen voor deelname nieuwe KOR

Vanaf 2020 dient u bij deelname aan de KOR te voldoen aan drie voorwaarden. Ten eerste moet uw bedrijf in Nederland zijn gevestigd. Ten tweede moet u al BTW afdragen. Mocht dit niet zo zijn verandert uw situatie niet. Derde voorwaarde is een omzetgrens van € 20.000 per jaar. Dit is geen gemiddelde over de afgelopen jaren maar een harde grens welke niet overschreden mag worden.

Omzetgrens € 20.000

Wanneer u zich heeft aangemeld voor deze nieuwe regeling zit u er 3 jaar aan vast. Dit betekent dat u op dit moment de inschatting moet maken of u in de komende 3 jaar de grens van € 20.000 wel of niet zal overschrijden. Ook dient u zelf in de gaten te houden of u de grens per jaar niet overschrijdt. (bron: Belastingdienst). Als u meer dan € 20.000 aan omzet draait in één kalenderjaar moet u zich afmelden voor de KOR en is het de komende 3 jaar niet toegestaan om u weer aan te melden. Over de factuur die ervoor zorgt dat de omzet boven de € 20.000 grens komt moet u BTW betalen in de periode waarin de omzetoverschrijding heeft plaats gevonden. Bij omzetoverschrijding hoeft u echter niet met terugwerkende kracht BTW af te dragen over omzet die nog in de regeling valt.

De opbouw naar € 20.000 dient te bestaan uit omzet waar normaliter BTW over zou moeten worden betaald. Ook de omzet tegen 0%  (voornamelijk van toepassing op transacties van en naar het buitenland) moet u meerekenen in de opbouw. Wanneer u omzet genereert op prestaties die normaal gesproken vrijgesteld van BTW zijn, moet u deze alleen meetellen tot de grens wanneer u:

  • Onroerende zaken verkoop of verhuurt;
  • Financiële diensten levert;
  • Verzekeringsdiensten levert.

(bron: Belastingdienst)

Voordelen van de nieuwe regeling

De nieuwe regeling is interessant wanneer een groot deel van uw klanten particulier is. Als uw prijs gelijk blijft, wordt uw winstmarge groter (u kunt het bedrag dat u eerst aan BTW moest afdragen nu zelf houden). U kunt uw prijs ook verlagen waardoor uw product aantrekkelijker is zonder dat uw netto omzet er op achteruit gaat. Tenslotte bespaart u veel tijd aan administratieve werkzaamheden door mee te doen met de nieuwe KOR aangezien u geen BTW meer hoeft bij te houden of aangiftes te maken.

Uw zakelijke klanten halen minder voordeel wanneer u deelneemt aan de nieuwe KOR. Zij kunnen immers de BTW die zij voorheen aan u moesten betalen aan het einde van het jaar verrekenen met hun eigen omzetbelasting. Uw klanten houden nu enkel tijdelijk meer liquiditeit over aangezien zij minder aan u hoeven te betalen als u uw prijzen niet verhoogt.

Het is mogelijk dat u incidenteel nog wel een BTW aangifte moet doen. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer u een auto koopt uit een ander EU-land. Als u twijfelt of u incidenteel btw-aangifte moet doen, dan kunt u de check  van de belastingdienst gebruiken. (bron: Belastingdienst)

Nadelen van de nieuwe regeling

Aangezien er geen belasting meer mag worden teruggevraagd op inkopen en investeringen is het niet verstandig om mee te doen met deze regeling wanneer u aan het einde van het jaar meer BTW ontvangt dan u moet betalen. Ook is het meedoen met de nieuwe regeling nadelig voor u, en uw klanten, wanneer een groot deel van uw klanten zakelijke klanten zijn. Aangezien er geen BTW meer op de factuur wordt vermeld mogen uw zakelijke klanten, die niet meedoen met de KOR, ook geen BTW terug vorderen van de belastingdienst. Tenslotte is het nadelig om u aan te melden wanneer u BTW ontvangt of betaalt over transacties van en naar het buitenland. U moet dan vaak alsnog een BTW aangifte doen waardoor u niet kunt genieten van de lagere administratieve last. (bron: Belastingdienst)

Het is u voor u verstandig om u aan te melden voor de KOR wanneer u:

  • Denkt de komende jaren minder dan € 20.000 aan omzet te draaien;

  • Meer BTW moet betalen dan u kunt terug vorderen;

  • Veel particuliere klanten heeft;

  • Weinig zakelijke klanten heeft;

  • Weinig inkoopt en geen investeringen wil doen (dan kunt u beter op een later moment inschrijven);

  • Geen transacties van en naar het buitenland heeft.

Wanneer u voldoet aan bovenstaande voorwaarden kunt u een overweging maken om u aan te melden voor de nieuwe KOR. Het eerstvolgende ingangsmoment is vanaf 1 april 2020. De termijnen zullen echter het zelfde blijven, dus wanneer u zich inschrijft zal de regeling voor u gelden vanaf 1 april 2020 tot 2 april 2023 (tenzij u zich uitschrijft in de tussentijd). Wanneer deze periode voorbij is wordt u automatisch opnieuw Ingeschreven. Wanneer u zich wilt aanmelden om mee te doen met de nieuwe KOR, moet u dit uiterlijk 4 weken doen voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak. 

Fiscaal advies over de KOR of andere fiscale zaken? 

Ja, ik ben geinteresseerd

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.