Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
NZa honoreert apothekers voor passende patiëntenzorg

NZa honoreert apothekers voor passende patiëntenzorg

Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is passende zorg een belangrijk thema voor 2022. Zo is het streven om het huidige systeem van zorgbekostiging aan te passen van productiegericht naar patiëntgericht waarbij passende zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven en functioneren van de patiënt. Preventie en gezondheid zijn daarbij belangrijker dan genezen. 

 Nieuwe facultatieve prestatie voor apothekers

Een belangrijke wijziging in de overgang naar patiëntgerichte zorg en de bekostiging daarvan is voor apothekers de komst van een nieuwe facultatieve prestatie. De introductie van deze nieuwe prestatie is speciaal bedoeld voor het begeleiden van patiënten om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren. De apotheker heeft hierin een signalerende functie. Dit betekent dat de apotheker de voorschrijver (huisarts of specialist) adviseert met betrekking tot effectief, veilig en doelmatig geneesmiddelgebruik. De nieuwe prestatie maakt het voor de apotheker mogelijk om de patiënt samen met de arts te begeleiden bij het minderen of zelfs te stoppen van bepaalde geneesmiddelen zonder daarbij inkomsten te verliezen.

Wijziging bekostiging geïndividualiseerde distributievorm (GDV)

Om het bieden van passende zorg verder te stimuleren vindt er ook een wijziging plaats in de GDV-bekostiging die het mogelijk maakt om kritisch te kijken naar het medicijnverbruik. In 2022 is het voor apotheken nog mogelijk om een terhandstelling per geneesmiddel in de GDV in rekening te brengen. Met ingang van 2023 mag er slechts één terhandstelling in rekening gebracht worden voor alle geneesmiddelen die onderdeel uitmaken van de GDV. Hier ligt voor de apothekers en zorgverzekeraars een uitdaging om een gemiddeld tarief overeen te komen dat voldoende kostendekkend is.

Passende zorg in verzekeringspolis

Daarnaast wordt het volgens de NZa steeds belangrijker dat zorgverzekeraars zich gaan onderscheiden door alleen afspraken te maken met zorgaanbieders die werk maken van passende zorg. De polissen zijn nu nog te weinig onderscheidend en richten zich vaak alleen op de prijs. Dit maakt het voor apothekers noodzakelijk om aandacht te besteden aan passende zorg, zodat ze de contracten met zorgverzekeraars blijven behouden. Er ligt hier voor de apothekers ook een voorlichtende rol aan de patiënten. Het is voor patiënten niet altijd duidelijk welke gevolgen de keuze voor een bepaalde zorgpolis heeft op de dienstverlening vanuit de apotheek. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de vergoeding van een bepaald merk medicijn (preferentiebeleid). Goede begeleiding van verzekerden is hierbij erg belangrijk. De KNMP heeft een brochure opgesteld om patiënten te helpen bij het kiezen van een zorgverzekering. Deze brochure is te downloaden via website van de KNMP. Het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering kan nog tot 31 januari 2022.

Meer advies nodig? 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.