Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Betaalt u niet teveel voor de huisartsenpraktijk?

Betaalt u niet teveel voor de huisartsenpraktijk?

U bent benaderd als potentiële kandidaat voor de overname van een huisartsenpraktijk. Of u bent zelfs al in onderhandeling. Dan komt vroeg of laat de prijs van de praktijk ter sprake. Alexandré Finance krijgt zowel van verkopende als kopende partijen vragen over de juiste waarde van een praktijk. “Vraag ik niet te weinig voor mijn praktijk?” of “betaal ik niet teveel voor deze praktijk?” wordt er dan gesteld. In dit artikel willen wij de kopende partij attenderen op enkele zaken die een rol spelen bij de waardebepaling van een praktijk.

De prijs van een huisartsenpraktijk

Als een huisarts jarenlang geïnvesteerd heeft in de opbouw van een goedlopende en goed georganiseerde praktijk, wil deze bij verkoop graag iets terug zien van deze inspanningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de navolging van richtlijnen, een nauwgezet bijgehouden HIS systeem en goed onderhouden en stabiele relaties met waarnemers, andere huisartsen en zorgaanbieders in de wijk. Als deze praktijk zich bovendien ook nog bevindt op een uitgelezen locatie binnen een groeigemeente, dan maakt dat de praktijk interessanter voor opvolgers.

Een huisartsenpraktijk is net zo goed onderdeel van een markt van vraag en aanbod. De waarde die hiermee gemoeid is, wordt vaak uitgedrukt in een waarde van het patiëntenbestand of de Netto Contante Waarde (NCW) van de praktijk. De NCW bereken je door de huidige waarde van toekomstige kosten af te trekken van de huidige waarde van toekomstige opbrengsten en wordt vaak toegepast in groeigemeenten. Deze waarde wordt ook wel goodwill genoemd. Er zijn wisselende inzichten en ideeën over dit onderwerp. In dit artikel gaven wij al aandacht aan goodwill.

Andere factoren die van invloed zijn op de prijs van een praktijk, zijn de waarde van de over te nemen inventaris, de inrichting of het gebouw, de salariskosten, maar ook de geldstroom van de praktijk. Vragen die beantwoord kunnen worden zijn: Is het pand in eigen beheer of is het een huurpand? Is het een huurpand en is er bijvoorbeeld een verbouwing uitgevoerd? Kan de praktijk blijven voldoen aan haar verplichtingen, waaronder het voorzien van het inkomen van de huisarts? Aan welke trends en ontwikkelingen is de praktijk onderhevig?

Begin op tijd met overdragen of overnemen

Het is belangrijk dat de verkopende huisarts in een vroeg stadium met een potentiële overnamekandidaat in gesprek gaat. Voordat de overname een feit is, moeten er veel stappen worden gezet. Het bepalen van de prijs is slechts één stap in het overnameproces. Ook moeten er veel (praktische) zaken geregeld worden. In dit whitepaper krijgt u allerlei handvaten voor het overnemen van een huisartsenpraktijk. 

Waardebepaling huisartsenpraktijk: 10 zaken om rekening mee te houden

Veel huisartsen kiezen ervoor om een adviseur in de arm te nemen, om hen te begeleiden in het aankoopproces. Een gespecialiseerd adviseur die de huisartsenmarkt goed kent, weet wat de marktwaarde van een praktijk is en kent de verhouding van vraag en aanbod in de regio. Ook kunnen de kansen en uitdagingen van de praktijk in kaart worden gebracht. Het is cruciaal dat u een zo goed mogelijk beeld krijgt van de praktijk die u mogelijk gaat overnemen.

Ondersteuning van een adviseur kan dus waardevol zijn tijdens het proces van waardebepaling. Waar u nog meer rekening mee moet houden? Wij leggen u 10 zaken voor:

  1. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een praktijk te berekenen. Eén daarvan is een normbedrag per patiënt maal het aantal patiënten. Zo’n berekening is meestal exclusief inventaris.
  2. Bedenk goed welk bedrag u bereid bent om maximaal te betalen en stel uzelf de vraag: kán ik het wel betalen? Met het aankoopbedrag, koopt u eigenlijk toekomstige winsten. U wilt de investering terugverdienen en uw huidige levensstandaard behouden.
  3. Bij groeipraktijken wordt de waarde vaak berekend op basis van de Netto Contante Waarde.
  4. De eerste stap van een waardeberekening kan heel goed gebaseerd zijn op recente jaarrekeningen inclusief de uitdraaien van de HIS statistieken over de laatste kwartalen. Cijfers geven een duidelijk en objectief beeld van de omzet en kostenstructuur van de praktijk.
  5. Groeipraktijken kunnen een hogere overnamesom vragen.
  6. Bij een praktijk die meer patiënten bedient dan de norm, ontstaat er al snel schaalvoordeel. Veel lasten blijven immers hetzelfde. Een grotere praktijk draait dus al snel meer winst.
  7. Vraagt u zich af hoe u de aankoop wilt financieren? Dan is het goed om te kijken naar de cash flow (oftewel de kasstroom) van de praktijk. Als die hoog is, zal de afbetaling van de financiering sneller gaan.
  8. Een flink aantal pensionerende huisartsen heeft van oudsher een praktijk aan huis in de vorm van een extra woning naast de eigen woning. Bij praktijkovernames kan de pensionerende huisarts overwegen om voor extra inkomsten de praktijkwoning te verhuren.
  9. Als u een benchmark uit laat voeren door een externe partij, krijgt u inzicht in hoe de praktijk draait ten opzichte van vergelijkbare praktijken. Zo kan er een juiste marktwaarde worden bepaald.
  10. Staat u op het punt om naar de bank te gaan? Houd er rekening mee dat uw financieringsaanvraag bij de bank best wat tijd in beslag kan nemen. De bank heeft veel informatie nodig en heeft tijd nodig om de aanvraag te verwerken.

 New Call-to-action

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.