Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BEKOSTIGING HUISARTSENZORG PER 2022

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BEKOSTIGING HUISARTSENZORG PER 2022

Het nieuwe jaar is begonnen en zoals altijd brengt dit wijzigingen met zich mee in de bekostiging van de huisartsenzorg. Voor (1 januari) 2022 zijn er relatief weinig wijzigingen geweest. De enige verandering in de bekostiging die is doorgevoerd is de verruiming 'geïncludeerde inwoners postcodelijst achterstandsproblematiek' . Dit betekent dat met ingang van 2022 de regeling geen 1,5 miljoen inwoners includeert, maar naar ruim 1,61 miljoen inwoners wordt uitgebreid. De NZa is voornemens deze rangorde van postcodelijst met ingang van 2023 opnieuw te herijken. 

Naast de verandering in de bekostiging zijn de NZa tarieven aangepast. ‘ Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk’ zal met een paar cent stijgen naar € 17,27 en het ‘Consult regulier vanaf 5 minuten tot 20 minuten’ stijgt naar maximaal € 10,59. 

Verhoging per april 2022

In April 2022 zullen de tarieven nogmaals worden verhoogd omdat er van 1 januari 2022 t/m 31 maart 2022 geen aanvullende indexering zal plaat vinden voor loon en materieel (dit was niet zo snel  in te regelen in de systemen van de zorgverzekeraars). Het ontbreken van de aanvullende indexatie in het eerste kwartaal zal vanaf 1 april extra worden meegenomen. Zo zullen bijvoorbeeld de basistarieven middels een voorcalculatie een opslag op de indexatiepercentages krijgen voor loon (OVA) van 4,6% en Materieel (PPC) van 1,89%. 

Heeft u interesse in meer actueel zorgnieuws? Schrijf u in.

Meer zorgnieuws?

 

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.