Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte

Einde termijn bijzonder uitstel van betaling

Indien er bijzonder uitstel van betaling is aangevraagd voor een periode van 3 maanden dan loopt dit uitstel binnenkort af, óf is dit reeds afgelopen. Als u nog geen bericht van de Belastingdienst hierover heeft ontvangen, dan kunt u dit binnen nu en 2 weken verwachten.

Lees verder

Zorgverzekeraars investeren niet of nauwelijks in huisartsenzorg

Zowel LHV als InEen horen geluiden vanuit hun achterban dat de reservering van extra geld, zoals afgesproken in het landelijk zorgakkoord voor 2018, voor huisartsenzorg niet teruggezien wordt in investeringen. De extra (ongeveer) 200 miljoen is bedoeld voor de aanpak van knelpunten in de zorg.

Lees verder

Nu ook zoektocht naar huisartsen in Zeeland

In navolging van Drenthe zijn nu ook Zeeuwse huisartsen een reclamecampagne gestart om het dreigende tekort aan huisartsen in hun provincie te voorkomen. Een op de drie huisartsen in Zeeland zal de komende jaren met pensioen gaan, nieuwe aanwas is er echter nauwelijks. In het gebied boven de Westerschelde is zelfs 51% ouder dan 57 jaar.

Lees verder

Aanpak belastingontwijking schaadt Nederlands vestigingsklimaat

Met de aanpak van belastingontwijking en belastingconcurrentie wil de EU gehoor geven aan de publieke en politieke aandacht. Er is met name kritiek op Amerikaanse multinationals als Starbucks, Apple, Google en McDonald's.

Lees verder

Aanpak zorgfraude: 2 nieuwe methodes

Na het nieuws van vorige week dat er in 2016 7,8 miljoen euro meer aan zorgfraude is vastgesteld komen er nu 2 nieuwe methodes naar buiten om zorgfraude aan te pakken. Het gaat hier om actiever beleid van het pensioenfonds en door gegevens uitwisseling van malafide zorgondernemers.

Lees verder

Schadevergoeding voor huisartsenpraktijk voor niet maken van back-up door ICT-leverancier bij update

Bij een niet-volledige update van Promedico en het terugzetten van een back-up zijn bij een huisartsenpraktijk alle gegevens van de onderneming verloren gegaan. De rechter heeft bepaald dat de ICT-dienstverlener er zonder controle niet op had mogen vertrouwen dat de back-up in het eigen systeem van de huisartsenpraktijk betrouwbaar was. De ICT-dienstverlener was bekend met het belang van een back-up en het risico van het niet goed verlopen van een back-up. De ICT-dienstverlener had om die reden eerst een back-up moeten (laten) maken of de bestaande back-up moeten controleren.

Lees verder

Minder onterechte declaraties bij zorgverzekeraars, wel meer fraude

De forse investeringen van zorgverzekeraars en -aanbieders in het controleproces van declaratieverkeer lijken te lonen. In 2016 werden er voor € 113 miljoen minder aan onterechte declaraties ingediend dan in 2015 (van € 505 miljoen in 2015 naar € 392 miljoen in 2016). Dit blijkt ook uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers door ZN (Zorgverzekeraars Nederland). 

Lees verder

Iptiq: "We hebben een duidelijk plan uitgewerkt voor de komende jaren"

Iptiq is een nieuwe toetreder tot de zorgverzekeringsmarkt, een markt waar zich zeker 10 jaar lang geen nieuwelingen aan waagden. Vanaf 2018 wordt het risicodrager van 3 reeds bestaande zorgverzekeringen, namelijk Promovendum, National Academic en Besured. Wat drijft Iptiq tot deze 'gewaagde' sprong? Marco Kamerling, hoofd marketing bij Iptiq zegt hierover het volgende in het Financieel Dagblad: "Het feit dat niemand het de afgelopen 10 jaar heeft aangedurfd, vormt voor ons geen beletsel. Het is een privaat systeem met publieke voorwaarden, maar er is sprake van concurrentie, dus op bepaalde delen is marktvoordeel te behalen."

Lees verder

IptiQ; Eerste nieuwe zorgverzekeraar in Nederland sinds de invoering van het huidige zorgstelsel

Per 1 januari 2018 treed IptiQ toe tot de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. IptiQ wordt risicodrager van de verzekeringen Promovendum, National Academic en Besured van (voorheen) VGZ. Over de details van de overname zal IptiQ de komende tijd meer duidelijkheid geven. IptiQ is volledige dochter van Swiss Re (de nummer twee wereldwijd in de branche van herverzekeraars) en heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg.

Lees verder

Onderzoek toont aan dat apothekers jaarlijks nog steeds miljoenen recepten aanpassen

Een herhaald onderzoek van het instituut SIR, in opdracht van het KNMP, wijst uit dat apothekers op jaarbasis nog steeds 10 miljoen recepten voor hun patiënten aanpassen. Voor een openbaar apotheker zijn dit er gemiddeld bijna 20 per dag. De meeste aanpassingen (45%) komen voort uit logistieke problemen, zoals geneesmiddelen die niet beschikbaar zijn.

Lees verder

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.