Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Geef uw WHK premie aan ons door - Bespaar geld als werkgever!

Geef uw WHK premie aan ons door - Bespaar geld als werkgever!

Als werkgever bent u verplicht om premie af te dragen aan de Werkhervattingskas (WHK), die onderdeel is van de werknemersverzekeringen. Deze premie wordt gebruikt om de loonkosten te betalen voor werknemers die een WIA- of Ziektewetuitkering ontvangen. Het bedrag van deze premie wordt elk jaar in november vastgesteld voor het komende jaar op basis van de premieplichtige loonsom van twee jaar daarvoor. U ontvangt begin december een brief met de premie voor 2024.

Doen wij voor u de salarisadministratie dan ontvangen wij graag de nieuwe vastgestelde premie zodat wij deze goed in de administratie kunnen verwerken.

Premieplichtige loonsom

Bij de berekening van de premie wordt gekeken naar de premieplichtige loonsom van twee jaar daarvoor. Dus de percentages voor 2024 worden berekend aan de hand van de premieplichtige loonsom van 2022. De WHK premie bestaat uit twee onderdelen:

  • WGA: een premie voor werknemers die een vast/tijdelijk contract hebben en na 2 jaar nog (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze premie mag je voor maximaal 50% inhouden op het nettoloon van de werknemer; of je dat wil doen beslis je als werkgever zelf.
  • ZW: een premie voor werknemers die een tijdelijk contract hebben, die arbeidsongeschikt raken en hierdoor (maximaal) twee jaar een Ziektewetuitkering ontvangen.

Verplicht doorbetalen 

Stel, een medewerker wordt ziek. Dan ben je als werkgever gedurende de eerste twee jaar verplicht om het loon van deze medewerker door te betalen (tenzij het contract van een tijdelijke medewerker eerder afloopt, dan neemt het UWV de doorbetaling over middels een ZW-uitkering). In sommige gevallen wordt de loondoorbetaling echter ook overgenomen door het UWV bij een vast contract; dit is onder andere het geval bij ziek zijn door zwangerschap of bevalling, ziekte door orgaandonatie, als de werknemer een no-riskpolis heeft of als de medewerker onder een compensatieregeling valt. Om dit te kunnen bekostigen, draag je als werkgever hier een premie voor af (ZW-premie). Is de medewerker na twee jaar nog (gedeeltelijk) ziek? Dan kan de medewerker een WIA of IVA uitkering aanvragen (hiervoor betaal je de WGA premie).

In 2024 zijn er enkele belangrijke wijzigingen met betrekking tot de WHK:

1.    Premie-indeling en grenzen

•    Kleine werkgevers (totale loonsom onder € 942.500 per jaar) betalen een vooraf bepaalde premie op basis van hun sector.
•    Middelgrote werkgevers (loonsom tussen € 942.500 en € 3.770.000) betalen deels op basis van sector en deels op basis van hun arbeidsongeschiktheidslast.
•    Grote werkgevers (loonsom > € 3.770.000) betalen de premie volledig op basis van de arbeidsongeschiktheidslast.

2.    Eigenrisicodragerschap

•    Werkgevers kunnen ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden, wat resulteert in lagere premiekosten, maar ook de verantwoordelijkheid voor het betalen van uitkeringen aan werknemers met zich meebrengt.

3.    Veranderingen in 2024

•    De loonsomgrenzen voor kleine, middelgrote en grote werkgevers zijn aangepast.
•    De WGA-premie daalt in 2024, voornamelijk door de verlenging van de 60-plus maatregel, wat leidt tot lagere lasten voor de WHK.
•    De ZW-premie daalt eveneens in 2024 door verschuivingen in het eigenrisicodragerschap en invloeden van de nieuwe cao voor uitzendkrachten.

4.    Gemiddelde premiepercentages

•    Het gemiddelde premieniveau voor WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024.
•    Het gemiddelde percentage voor Ziektewet daalt van 0,66% in 2023 naar 0,45% in 2024.

Premie doorgeven

U krijgt als werkgever begin december een brief met de WHK premie voor 2024. Wanneer wij uw salarisadministratie verzorgen dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk de nieuwe premie. Zodat wij deze op tijd kunnen verwerken.

Heeft u vragen over de Werkhervattingskas of over de werknemersverzekeringen, stel u vraag dan via salaris@alex-andre.nl of vul het contactformulier in via de volgende button.

Hoe kunnen wij u helpen?

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.