Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Vaststelling zorgbonus: Wat u moet weten over mogelijke terugbetalingen

Vaststelling zorgbonus: Wat u moet weten over mogelijke terugbetalingen

In 2021 hebben veel van onze klanten in de zorgsector, misschien u ook wel, een zorgbonus aangevraagd en uitbetaald aan hun werknemers. Deze bonus is inclusief eindheffing uitbetaald aan de werkgever als vergoeding voor de mogelijk te betalen belasting.  Uiterlijk 4 november ontvangt u van de Belastingdienst een vaststelling over een eventueel terug te betalen bedrag.

Covid-19 zorgbonus

De zorgbonus  was bedoeld voor zorgverleners die door COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 onder moeilijke omstandigheden zorg hebben verleend. Deze bonus is inclusief eindheffing uitbetaald aan de werkgever als vergoeding voor de mogelijk te betalen belasting. De zorgbonus was netto €384,71 daarboven op heeft u per medewerker een vergoeding van €307,76 ontvangen dit is 80% van de bonus.

De extra vergoeding van 80% is gestort voor het geval dat u door het uitkeren van de zorgbonus boven de vrije ruimte uit zou komen.

Om het inzichtelijk te maken hierbij een rekenvoorbeeld:

Stel het jaarloon van medewerker A is €10.000,- , de vrije ruimte is over het loon van deze medewerker in 2021 was 3%. Dit komt neer op €300,-. Binnen die vrije ruimte heeft u als werkgever de mogelijk om bijvoorbeeld een kerstpakket ter beschikking te stellen.

Stel u heeft een kerstpakket ter waarde van €100,- gegeven, dan is de vrije ruimte die overbleef €200,-. De zorgbonus moet echter ook nog netto, en dus in de vrije ruimte, uitgekeerd worden. Hiervan valt €200,- binnen de vrije ruimte en €184,71 valt buiten de vrije ruimte.

Over die €184,71 bent u een eindheffing van 80% verschuldigd. U moest de bonus immers netto uitkeren. De eindheffing bedraagt  dan €147,76.

 

Terugstorten

In ons voorbeeld heeft u samen met de bonus een vergoeding voor de eindheffing voor €307,76 ontvangen. Van €160,- heeft u dus geen gebruik hoeven maken en dit bedrag moet weer teruggestort worden naar de Belastingdienst. De vaststelling van deze eventuele terugbetalingen ontvangt u uiterlijk 4 november. De vrije ruimte in een jaar is 3% van het cumulatieve jaarloon van iedereen die op de loonlijst staat. Hierdoor zal u dus niet snel het volledige bedrag aan eindheffing gebruikt hebben, waardoor er nog een terug te betalen bedrag open staat van 2021.

Vaststellingsproces

De vaststelling van deze eventuele terugbetalingen ontvangt u uiterlijk 4 november. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden, met name voor uw liquiditeit. U moet namelijk wel in staat zijn om het openstaande bedrag terug te betalen. 

In deze blogpost bespreken we graag meer details over het vaststellingsproces en geven we u enkele tips om uw financiële planning op orde te houden.

De Belastingdienst controleert de bonus

Ten eerste, laten we eens kijken naar het vaststellingsproces zelf. De vaststelling van de zorgbonus vindt plaats door middel van een afrekening tussen de werkgever en de Belastingdienst. De werkgever geeft aan hoeveel bonussen er zijn uitbetaald aan werknemers en welk deel hiervan onder de eindheffing viel . Vervolgens vergelijkt de Belastingdienst deze informatie met de ingediende loonaangiftes. Op basis van deze gegevens wordt bepaald of er sprake is van een terugbetaling en zo ja, hoeveel dit bedraagt.

Verschillende scenario’s

Het is belangrijk om te realiseren dat de vaststelling van de zorgbonus kan leiden tot verschillende scenario's.

  1. Ten eerste kan het zijn dat u het exacte bedrag heeft uitbetaald aan uw werknemers als wat u totaal aan subsidie heeft ontvangen. In dit geval zal er geen sprake zijn van een terugbetaling.
  2. Ten tweede kan het zijn dat u geen gebruik heeft hoeven maken van de volledige subsidie voor eindheffing, waardoor er nog een bedrag openstaat dat terugbetaald moet worden.

Liquiditeitsproblemen voorkomen

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke terugbetalingen, raden we u aan om uw liquiditeit in kaart te brengen. Dit houdt in dat u een overzicht maakt van uw verwachte inkomsten en uitgaven gedurende de komende periode. Hierbij kunt u rekening houden met eventuele terugbetalingen die u dient te doen als gevolg van de vaststelling van de zorgbonus. Door tijdig uw financiële situatie te analyseren, kunt u passende maatregelen nemen om eventuele liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Lees ook de blog: Prijsindexatie voor tandarts en huisarts, maar is het genoeg?

Advies nodig?

Tot slot willen we benadrukken dat het vaststellingsproces van de zorgbonus een complexe aangelegenheid kan zijn, met verschillende variabelen die van invloed zijn op mogelijke terugbetalingen. Heeft u behoefte aan advies over deze specifieke regeling, het team van Alexandré Finance staat graag voor u klaar. Zij kunnen u helpen bij het begrijpen van de fiscale aspecten en het nemen van de juiste stappen om uw liquiditeit op peil te houden.

Hoe kunnen wij u helpen?

 

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.