Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Prijsindexatie voor tandarts en huisarts, maar is het genoeg?

Prijsindexatie voor tandarts en huisarts, maar is het genoeg?

De kosten van huisartsen en tandartsen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Niet alleen de inhuur van waarnemers en zzp'ers, maar ook ICT en huisvestingskosten drukken zwaar op de budgetten van praktijkhouders. Hoewel er voor 2024 een prijsindexatie is aangekondigd door de NZa, rijst de vraag of deze verhoging wel voldoende zal zijn om de stijgende kosten te dekken. In deze blogpost gaan we dieper in op dit onderwerp en geven we besparingstips voor praktijkhoudende huisartsen en tandartsen.

De uitdaging van hoge kosten

Als huisarts of tandarts bent u ongetwijfeld bekend met de uitdagingen rondom hoge kosten. Het inhuren van waarnemers of zzp'ers kan al snel een flinke hap uit het budget nemen. Daarnaast zijn er ook nog andere kostenposten waar rekening mee gehouden moet worden, zoals ICT-uitgaven en huisvestingskosten. De totale kosten kunnen zo hoog oplopen dat het steeds moeilijker wordt om winstgevend te blijven.

Heeft u hoge schoonmaakkosten? Onderzoek dan eens de mogelijkheid om een schoonmaker in dienst te nemen.

Prijsindexatie als oplossing?

In 2024 staat er een prijsindexatie gepland die bedoeld is om tegemoet te komen aan de stijgende kosten in de zorgsector, maar ook als compensatie voor de algemene inflatie. Voor huisartsen is dat 6,1% en voor tandartsen 5,9%. Deze indexering zou ervoor moeten zorgen dat huisartsen en tandartsen beter in staat zijn om de kostenstijging op te vangen. Echter, er blijft onzekerheid bestaan over de daadwerkelijke impact van deze prijsindexatie.

De vraag die veel huisartsen, tandartsen en praktijkhouders bezighoudt, is of de aangekondigde prijsverhoging wel voldoende zal zijn. Zullen de stijgende kosten daadwerkelijk gecompenseerd worden? Of zullen praktijken alsnog met financiële tekorten te maken krijgen?

TIP: Wordt lid van een branchevereniging die voor uw belangen opkomt zoals de LHV of de KNMT.

Besparingstips voor huisartsen en tandartsen

Het is belangrijk om als huisarts of tandarts proactief te zijn in het vinden van manieren om kosten te besparen. Hieronder volgen enkele tips die u kunnen helpen om uw praktijk financieel gezond te houden:

  1. Efficiënter werken: Analyseer je werkprocessen kritisch en zoek naar manieren om efficiënter te werken. Denk bijvoorbeeld aan het optimaliseren van administratieve taken, het verminderen van wachttijden voor patiënten of het implementeren van digitale systemen om papierwerk te verminderen.
  2. Samenwerking zoeken: Overweeg samenwerking met andere praktijken of zorginstellingen. Door krachten te bundelen kunnen jullie gezamenlijk inkopen doen en profiteren van schaalvoordelen.
  3. Onderhandelen met leveranciers: Ga in gesprek met je leveranciers en probeer betere prijsafspraken te maken. Onderhandel over de inkoopprijzen van medische apparatuur, verbruiksartikelen en andere benodigdheden.
  4. Investeer in preventie: Door te investeren in preventieve zorg kunnen kosten op de lange termijn worden bespaard. Stimuleer bijvoorbeeld regelmatige controles en voorlichting om ernstige problemen te voorkomen.
  5. Kostenbewustzijn bij het personeel: Betrek je personeel bij het kostenbesparingsproces. Maak hen bewust van de financiële uitdagingen en stimuleer ze om mee te denken over mogelijke besparingen.

Lees ook eens de blog: Verplicht energie besparen

Het belang van een gezonde praktijk

Een gezonde praktijk en bedrijfsvoering is essentieel voor praktijkhouders. Het stelt u in staat om hoogwaardige zorg te blijven bieden aan patiënten, terwijl u tegelijkertijd financieel stabiel blijft. Hoewel de aangekondigde prijsindexatie mogelijk kan helpen, is het belangrijk om proactief te zijn en zelf ook maatregelen te treffen om kosten te besparen. Daar helpen wij u als financiële dienstverlener graag bij. Ons team van financieel adviseurs staat voor u klaar. Zo kunt u blijven focussen op waar het echt om draait: het bieden van goede zorg aan uw patiënten.

Hoe kunnen wij u helpen?

 

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.