Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Juiste ondernemingsvorm kan zorgaanbieders fiscaal voordeel opleveren

Juiste ondernemingsvorm kan zorgaanbieders fiscaal voordeel opleveren

Cynthia Kiewiet, voormalig studente van het Windesheim College en inmiddels in dienst bij Alexandré, begon medio februari 2018 aan haar afstudeerstage bij Alexandré Finance. Voor haar opleiding HBO Financial Services Management onderzoekt ze op basis van welke factoren Alexandré haar klanten kan adviseren over de meest gunstige ondernemingsvorm. Deze groep klanten omvat apothekers, (apotheekhoudende) huisartsen, tandartsen en gezondheidscentra.  Na screening van de website van Alexandré, kennismaking met de medewerkers en overleg over het juiste onderwerp voor haar afstuderen, begon Cynthia aan haar opdracht. “Wat ik zo leuk vind aan deze opdracht is dat het een heel specifieke doelgroep betreft nl. de gezondheidszorg. Vooraf had ik niet verwacht dat ik al mijn opgedane kennis in zou hoeven zetten. Nu ik een tijdje bezig ben, merk ik dat de omvang van de opdracht vrij groot is, de inhoud complex en dat uiteindelijk alle vakken van mijn opleiding samen komen. Een mooie uitdaging!”

Aanleiding tot  het onderzoek

Cynthia: “De medewerkers van Alexandré merken regelmatig dat zorgaanbieders werkzaam zijn binnen een ondernemingsvorm die voor hen niet (meer) het meest gunstig is. Hierdoor lopen ze financiële, met name fiscale, voordelen mis. Zodra wij signaleren dat een andere ondernemingsvorm wellicht beter past, brengen wijj advies uit. Dit advies hangt deels af van het type zorgverlener en de hoogte van de inkomsten, maar er is geen standaard advies dat op de plank ligt.” In de uitvoering van haar opdracht gaat Cynthia daarom op zoek naar welke essentiële factoren de meest gunstige ondernemingsvorm bepalen. Dit heeft als doel om de zorgverleners hierover snel en eenduidig te kunnen adviseren.

Fiscale voordelen: hoe kan ik die eigenlijk verkrijgen?
Lees het in dit blog!

Een B.V. als ondernemingsvorm

“Binnen de klantkring van Alexandré komen met name de ondernemingsvormen éénmanszaak, maatschap en B.V. voor. Er bestaan veel verschillen tussen deze vormen. Binnen een B.V. kan een ondernemer bijvoorbeeld vermogen scheppen door verkoop van aandelen. Dit is een voordeel als er behoefte is aan financiering. Binnen een maatschap of eenmanszaak is dit niet mogelijk.”

Cynthia vervolgt: “Een ander verschil is een verplicht gestelde hoogte van de beloning aan jezelf als eigenaar van een B.V. Dit inkomen is belastbaar bij de inkomstenbelasting, maar het drukt tegelijk op de winst waardoor de VPB winstbelasting lager uitvalt.”

“Het aantal medewerkers kan een reden zijn om over te stappen naar een B.V. Meer medewerkers betekenen meer verantwoordelijkheden. Belangrijk is dan om duidelijke afspraken te hebben rondom aansprakelijkheid en schuldverdeling, mochten er in het bedrijf problemen ontstaan. Een B.V. als ondernemingsvorm geeft de eigenaren de mogelijkheid om hier heldere afspraken over te maken.”

Maatschap en éénmanszaak – bijzondere fiscale voordelen

“Doorgaans werken huisartsen in een maatschap. Het is een vorm waarin iedere maat een evenredige inbreng heeft qua arbeid of kapitaalinbreng. Binnen zo’n maatschap, maar ook de éénmanszaak heb je voordelen die niet binnen een B.V. van toepassing zijn. Zo heb je de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.”

“Bij de zelfstandigenaftrek mag je standaard een bedrag op de winst in mindering brengen, mits je aan de norm van besteedde uren in eigen onderneming voldoet. Bij de meewerkaftrek kan je een bepaald percentage meegewerkte uren door een echtgenoot van de winst aftrekken. Over deze tegemoetkoming betaalt de partner geen inkomstenbelasting, want het is geen officieel loon. Tegelijk komt de partner ook niet in aanmerking voor de arbeidskorting  (In de inkomstenbelasting aangifte kan elke werknemer die in loondienst is arbeidskorting opvoeren).”

“De startersaftrek is een faciliteit die speciaal in het leven is geroepen voor startende ondernemers, mits je aan dezelfde norm van de besteedde uren van de zelfstandigenaftrek voldoet. Bij de startersaftrek mag je drie keer, in de eerste vijf jaar van je ondernemerschap, een standaard bedrag in mindering brengen op de winst uit onderneming.”

“Tot slot heb je de MKB-winstvrijstelling. Via de MKB-winstvrijstelling wordt 14% van de winst vrijgesteld. Na dat de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek van de winst zijn afgehaald. Hierdoor blijft dus 14% van de winst onbelast.”

“Alle ondernemers die hun winst opgeven via de aangifte inkomstenbelasting, kunnen gebruik maken van de bovenstaande fiscale faciliteiten. Van al deze voordelen kan de ondernemer tegelijk gebruikmaken. Het is dus niet zo dat als het ene fiscale voordeel benut is, het andere voordeel niet meer opgevoerd mag worden in de inkomstenbelasting”.

Apotheekhoudende huisartsen in een B.V.

“Binnen onze klantkring van huisartsen zijn het vooral de apotheekhoudenden die mogelijk meer fiscaal voordeel kunnen behalen. Veelal kan dit door in een B.V. te stappen. Als deze praktijken een goede winstopbrengst hebben, betalen ze in de belastingschaal van de VPB (winstbelasting bedrijven) een stuk minder dan in de schaal van de IB (inkomstenbelasting). In de VPB betaal je namelijk 20% (tot een winst van € 200.000) en bij de IB betaal je in de hoogste schaal 52% over je inkomsten aan de belastingdienst. Tel maar uit je voordeel.”

Loopt u, als apotheker of praktijkhouder, fiscale voordelen mis? Wij voorzien u graag van advies!

Fiscaal advies

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.