Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Pensioenopbouw voor zzp’er in de zorg

Pensioenopbouw voor zzp’er in de zorg

Wanneer u net als zelfstandig zorgondernemer bent begonnen, denkt u wellicht nog niet direct aan uw pensioen. Eerst maar eens mijn eerste facturen sturen en geld verdienen, denkt u wellicht. Toch is het verstandig om zo vroeg mogelijk een pensioenpotje te gaan vullen. Want anders dan iemand in loondienst, bouwt u geen pensioen op via een werkgever. Wilt u dus te zijner tijd uw AOW-uitkering aanvullen dan moet u daar nu al mee aan de slag. Welke mogelijkheden zzp’ers hebben, en specifiek welke mogelijkheden zorgondernemers hebben leest u in deze blog.

Wat heeft u nodig wanneer u met pensioen gaat?

Om uw pensioenpotje verstandig te gaan vullen is het handig om te bepalen wat u nodig denkt te hebben om lekker van te leven. Sinds januari 2023 bedraagt de AOW € 1353,11 per maand voor een alleenstaande. Woont u samen dan is dat bedrag € 920,98. Geen vetpot dus. Afhankelijk van uw wensen en situatie kunt u berekenen met welk bedrag u uw AOW wilt aanvullen. Een indicatie voor een voldoende pensioen is 70% van uw laatst verdiende bruto inkomen.

Tip: Spaar het eerste jaar een vast bedrag per maand op een gewone spaarrekening. Bent u overtuigd dat zelfstandig ondernemen bij u past, laat u dan adviseren over lijfrente of beleggen.

Verplichte beroepspensioenfonds

Hoewel u als zelfstandig ondernemer niet in loondienst bent en dus geen pensioen opbouwt via een werkgever. Geldt er voor een aantal zorgberoepen wel een verplichting om zich aan te sluiten bij een beroepspensioenfonds. Bent u apotheker, fysiotherapeut, huisarts, verloskundige of medische specialist dan is de organisatie waar u werkzaam bent aangesloten bij een pensioenfonds en bent u dat automatisch ook.

Neemt u als ondernemer verplicht deel aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling? Dan geldt er een beperking voor uw pensioenopbouw. U mag pensioenpremies aftrekken als zakelijke kosten. Maar alleen als de premies binnen de fiscale grenzen blijven. Uw pensioenopbouw mag niet hoger zijn dan 1,875% van het pensioengevend inkomen volgens het middelloonstelsel.

Lijfrente als pensioenspaarpot

Met een lijfrente zorgt u voor extra inkomen zoals een pensioen, maar dan op een fiscaal vriendelijke manier. Dit extra potje wordt gevuld doordat u er met vaste regelmatig een bedrag instort. Als het tijd is dat u het geld nodig heeft, wordt dit ook weer met een vaste regelmaat en een vast bedrag aan u uitbetaald. Deze manier van pensioenopbouw is fiscaal vriendelijk omdat u de premie mag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Let hierbij wel op dat u niet al maximaal gebruik maakt van uw jaarruimte. Dit is het bedrag dat u jaarlijks fiscaalvriendelijk mag storten op een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening. Alexandré Finance kan uw jaarruimte voor u berekenen, zodat u optimaal gebruik maakt van dit belastingvoordeel.

Zodra het kapitaal van uw lijfrenteverzekering vrijkomt, heeft u de keuze om het kapitaal te laten uitkeren of om door te sparen. Laat u het bedrag uitkeren? Dan betaalt u inkomstenbelasting over de uitkering. De uitkering vind periodiek plaats en in gespreid over ten minste vijf jaar vanaf het moment dat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het is mogelijk om voordat u de AOW-leeftijd bereikt heeft lijfrente-uitkeringen te ontvangen. Het nadeel hiervan is dat u dan meer inkomstenbelasting betaald.

U kunt er voor kiezen om nog vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt door te sparen. Dit is niks meer dan een uitstel van vijf jaar van de periodieke uitkeringen en het betalen van inkomstenbelasting. Een lijfrente kunt u zowel bij een bank als een verzekeraar afsluiten.

Vrijwillige voortzetting oude pensioenregeling

Werkt u nu nog in loondienst, maar bent u van plan om als zelfstandig zorgondernemer verder te gaan? Dan kunt u binnen 9 maanden na uw laatste werkdag vrijwillige voortzetting aanvragen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Uw pensioenregeling loopt dan nog maximaal 10 jaar door. Hier betaalt u dan zelf de premie voor. Die premie is behoorlijk hoog en moet u als zelfstandige helemaal uit eigenzak betalen, dus dat is nadeel. Het voordeel is echter dat er maximaal 10 jaar geen verandering komt in uw pensioenregeling. Met andere woorden als de pensioenregeling van uw voormalige werkgever dekking biedt bij overlijden of arbeidsongeschiktheid, behoudt u ook deze dekking 10 jaar. Goed om te overwegen.

Pensioenbeleggen

Het is ook mogelijk om extra pensioen op te bouwen door te beleggen. Deze manier van pensioenopbouw brengt meer risico’s met zich mee, ‘want behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’ 😉. Er bestaan veel mogelijkheden voor pensioenbeleggen, bijvoorbeeld beleggen in vastgoed of in aandelen. Bespreek met een vermogensbeheerder of bank welke vorm van beleggen bij u past. Natuurlijk bent u ook vrij om zelf te beleggen. U kunt dan denken aan investeren in vastgoed. Het aankopen van vastgoed en het verhuren ervan kan doorlopen tot na uw pensioen. Op die manier heeft u tijdens uw pensioen extra inkomen. Een onderdeel van investeren in vastgoed waar Alexandré Finance in kan adviseren, is het extra aflossen op uw hypotheek. Hiermee ontvangt u niet direct extra inkomen, maar u zet uw geld wel vast in stenen. Dit kan zijn vruchten afwerpen zodra u met pensioen gaat en eventueel uw woning verkoopt om kleiner te gaan wonen. Een direct voordeel hierbij is wel dat uw maandelijkse woonlasten dalen.

Als laatste is er natuurlijk ook nog steeds de mogelijkheid om gewoon te sparen. Daar zitten vrijwel geen risico’s aan verbonden. Wel is het goed om u te laten informeren over de fiscale voor- en nadelen van zelfstandig sparen ten opzichte banksparen.

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.