Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Prinsjesdag 2019: De belangrijkste wijzigingen in de wetgeving van 2020

Prinsjesdag 2019: De belangrijkste wijzigingen in de wetgeving van 2020

Prinsjesdag 2019 is geweest en dat betekent dat de miljoenennota en de daarbij behorende belangrijkste maatregelen in 2020 bekend zijn. In dit blog behandelen we de belangrijkste wijzigingen voor de ondernemende zorgverlener.

De belangrijkste wijzigingen in 2020

Er komt meer geld beschikbaar voor huisartsen. Huisartsen en de wijkverpleging krijgen er in 2020 €100 miljoen extra bij om zorg in de buurt te kunnen bieden. Het totale budget voor huisartsen komt in 2020 uit op €3,2 miljard. De overheid hoopt door middel van zorg op de juiste plek de zorgkosten en de zorgpremie te kunnen beheersen.

De verhoging van het budget voor huisartsen komt onder andere voort uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg. 

In het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg is afgesproken dat huisartsen meer zorg gaan verlenen. Zij moeten onder andere meer aan preventie doen, waardoor operaties in het ziekenhuis kunnen worden voorkomen. Maar ook de nabehandeling van patiënten komt meer bij de huisartsen te liggen, met behulp van e-health.

De werkdruk van de huisartsen mag echter niet gaan oplopen. Zij moeten meer tijd per patiënt krijgen. En het aantal ingeschreven patiënten per huisarts moet naar beneden. Om dat te realiseren is er extra geld beschikbaar gesteld voor de opleidingen tot huisarts met een huisartsengroei als doel. Tot slot is het extra geld bedoeld om meer verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners in te zetten. 

Betaalbare geneesmiddelen

Om de kosten van geneesmiddelen in toom te houden wordt de manier waarop de maximumprijs van een geneesmiddel wordt bepaald, aangepast. De maximumprijs van een medicijn wordt nu bepaald aan de hand van wat het medicijn gemiddeld kost in vier landen. Momenteel zijn deze landen: Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Medicijnen zijn over het algemeen in Duitsland veel duurder, daarom wordt Duitsland vervangen door Noorwegen, waardoor de maximum medicijnprijzen lager worden. In totaal zal dit een besparing van ongeveer €300 miljoen opleveren.

Deze aanpassing was echter in het regeerakkoord van Rutte III al aangekondigd, waardoor de besparing die de aanpassing oplevert, niet extra geïnvesteerd kan worden in de zorg. Daarnaast is de KNMP bezorgd dat door de wijzigingen, Nederland een minder aantrekkelijk afzetland zal worden voor medicijnen. Hierdoor kan Nederland, als 'laatste' in de rij bij medicijnfabrikanten komen te staan, waardoor de medicijntekorten nog verder gaan oplopen. Het KNMP waarschuwde hier al voor toen de plannen bekend werden gemaakt, door middel van een brief

Belastingen

Er zullen in 2020 een aantal regelingen aangepast worden in het belastingstelsel. 

Ten eerste zal de vrije ruimte vergroot worden. Waar nu tot 1,2% van de loonsom onbelast vergoedingen konden plaatsvinden. Zal in 2020 deze ruimte tot de loonsom van €400.000,- vergroot worden naar 1,7%.

Daarnaast zal de zelfstandigenaftrek, waar elke ondernemer in de inkomstenbelasting recht op heeft, worden afgebouwd vanaf 2020 tot 2028 naar €5.000,-. In 2019 bedraagt de aftrek nog €7.280,- in 2020 zal de aftrek nog maar €7.030,- zijn.

Daarnaast wordt het belastingpercentage van de vennootschapsbelasting verlaagd. Tot €200.000,- is het percentage waarover je belasting betaalt in 2019 19%. In 2020 wordt dit verlaagd naar 16,5%. 

In onderstaand model is het belastingstelsel, sterk vereenvoudigd, om een idee te geven welke aanpassingen op u van invloed zijn.

Belastingstelsel vereenvoudigd

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of u de voor u, meest fiscaal voordeligste ondernemingsvorm heeft? 

Vraag een vrijblijvend gesprek aan!

Pensioenen

Onlangs is er een principe akkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel gekomen. In dit principe akkoord is vastgelegd dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. Dit heeft echter ook invloed op hoe de pensioenfondsen ervoor (komen te) staan. De lasten van de pensioenen zullen door minder werkenden moeten worden gedragen. Daarnaast staat de rente al gedurende een lange tijd laag. De kans dat de pensioenen gekort moeten worden is dus bij veel pensioenfondsen aanwezig.

Wilt u alles over de mogelijke pensioenkortingen lezen? Lees dan ons artikel: Voorlopig pensioenakkoord en pensioenkortingen: de huidige stand van zaken.

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.