Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Rapportageverplichting CO2 uitstoot werkgebonden personenmobiliteit

Rapportageverplichting CO2 uitstoot werkgebonden personenmobiliteit

Bent u al op de hoogte van de verplichting om de CO2-uitstoot van uw werknemers bij te houden? Vanaf 1 juli 2024 zijn werkgevers met honderd werknemers of meer verplicht om woon-werkverkeer en zakelijke ritten te registreren. Deze registratieplicht maakt deel uit van een breder pakket aan klimaatregelen van het demissionaire kabinet.

Wat moet er precies geregistreerd worden ?

De verplichte CO2-registratie voor werkgevers betekent dat bedrijven met meer dan honderd personeelsleden vanaf deze zomer moeten bijhouden hoeveel kilometers hun werknemers afleggen. Daarnaast moeten zij ook het type vervoersmiddel en brandstofsoort registreren waarmee deze kilometers worden afgelegd. Op deze manier brengt de overheid mobiliteitsgegevens van werknemers in kaart, wat kan leiden tot normen voor maximale uitstoot in de komende jaren. Om administratieve rompslomp te voorkomen, is het belangrijk om tijdig te beginnen.

Waarom een rapportageverplichting CO2?

De  rapportageverplichting CO2 uitstoot bestaat omdat de overheid klimaatdoelen wil behalen. Het verminderen van vervuilende kilometers draagt bij aan een beter milieu, maar om te weten hoe we dit kunnen realiseren, moeten we eerst inzicht hebben in de huidige situatie. Met deze maatregel wil de overheid tegen 2030 1,5 miljoen ton minder CO2 uitstoten. Woon-werkverkeer kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, aangezien dit momenteel verantwoordelijk is voor de helft van de uitstoot in de mobiliteitssector. Deze sector was in 2022 goed voor bijna 20% van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Woon- werkverkeer en zakelijke ritten vastleggen.

Als werkgever moet u het aantal kilometers, het vervoersmiddel en de gebruikte brandstofsoort van uw werknemers vastleggen. Dit gaat over zowel reizen van huis naar het werk als zakelijke ritten naar bijvoorbeeld klanten. De registratieplicht geldt voor alle vormen van zakelijk vervoer, zoals auto's, openbaar vervoer, fietsen en taxi's. Uitgezonderd zijn de zakelijke vliegreizen , die hoeven niet geregistreerd te worden.

Van welke werknemers wel en van welke niet registreren?

U dient kilometers te rapporteren van werknemers die minimaal twintig uur per maand werken, inclusief seizoenskrachten met een garantie op twintig uur per maand. Gedetacheerden, uitzendkrachten, werknemers met nul-urencontracten of parttimecontracten voor minder dan twintig uur per maand, evenals vrijwilligers vallen buiten deze regeling.

Hoe kan ik straks mijn gegevens doorgeven?

Gelukkig biedt de overheid ondersteuning bij het rapporteren van CO2-uitstoot. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een digitaal platform ontwikkeld waarop u alle gegevens van het voorgaande jaar kunt aanleveren. Dit betekent dat u uiterlijk op 30 juni 2025 de gegevens vanaf 1 juli 2024 - de datum waarop de registratieplicht ingaat - moet indienen. Het is overigens ook toegestaan om ritten van heel 2024 door te geven, mocht u deze al bijhouden.

Hoe u de gegevens precies verzamelt, is aan uw eigen keuze. Het kan handig zijn om een systeem te gebruiken waarmee u de gegevens kunt registreren. Er zijn verschillende mobiliteitsapps beschikbaar waarmee werknemers hun kilometers automatisch kunnen laten registreren via GPS op hun smartphone.

Naast een schoner geweten heeft CO2-registratie ook financiële voordelen. Denk eens aan de kosten die mobiliteit binnen uw bedrijf met zich meebrengt. Wist u dat dit bij veel bedrijven de derde grootste kostenpost is, na personeelskosten en huisvesting? Hier liggen dus mogelijkheden tot besparing.

Bovendien kan een duurzaam beleid aantrekkelijk zijn voor uw personeel. Medewerkers vinden een mobiliteitsbudget vaak interessanter dan alleen een kilometervergoeding. Daarnaast draagt vaker gebruikmaken van de fiets niet alleen bij aan het milieu, maar ook aan de vitaliteit van uw medewerkers.

Lees ook de blog: Fiets van de zaak. De vier populaire mogelijkheden.

Met deze en andere maatregelen vanuit de overheid helpen wij u graag. Wilt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen om de administratieve last te verlichten? Neem dan contact met ons op, dan kan via onderstaande button.

Hoe kunnen wij u helpen?

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.