Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Stoppen met uw praktijk. De aandachtspunten.

Stoppen met uw praktijk. De aandachtspunten.

Overweegt u om te stoppen met uw praktijk? Het is een grote beslissing die veel huisartsen en tandartsen op een bepaald punt in hun carrière nemen. Misschien nadert u de pensioengerechtigde leeftijd, voelt u zich uitgeput of wilt u gewoon meer tijd hebben voor andere interesses en activiteiten. Wat uw redenen om te stoppen ook zijn, het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de fiscale en financiële aandachtspunten bij het stoppen van uw praktijk. We zetten ze in deze blog voor u op een rij.

De fiscale aspecten van stoppen met uw praktijk

Het is allereerst van belang of u uw praktijk in de vorm van een bv of een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma drijft. Hier komt namelijk een onderscheid in belastingheffing uit voort. Met uw bv (of nv) valt u onder de vennootschapsbelasting. Met de overige genoemde ondernemingsvormen valt u onder de inkomstenbelasting ook wel winst uit onderneming genoemd.

Opgebouwde goodwill

Wat gebeurt er op het moment dat u, uw onderneming overdraagt? Dan wordt u geacht uw onderneming te staken en moet de stakingswinst bepaald worden. Deze winst wordt bijvoorbeeld bepaald door de door u opgebouwde goodwill. Goodwill is de waarde van uw reputatie, klantenkring en andere immateriële activa die inherent zijn aan uw praktijk. Bij verkoop van uw praktijk kan er sprake zijn van belastingheffing over deze goodwill. Het is belangrijk om dit tijdig te bespreken met een fiscaal adviseur, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Lees ook de blog: Goodwillfonds voor huisartsen bestaat niet meer

Doorschuifregeling naar nieuwe ondernemer

Binnen de inkomstenbelasting bestaat er een regeling waarmee u, uw praktijk gemakkelijk door kunt schuiven. Een voorwaarde hieraan is dat de persoon aan wie u de ondernemer overdraagt (cq doorschuift) al 3 jaar in dienst is bij uw onderneming. Het voordeel van deze regeling is dat ervanuit wordt gegaan dat de balans van de onderneming vrijwel 1 op 1 doorgezet kan worden. Uw onderneming wordt dus niet gestaakt.

Uw praktijk overdragen aan familie

Wilt u uw praktijk graag overdragen aan uw kind of een ander familielid, dan kan het de moeite waard zijn om uit te zoeken of u in aanmerking komt voor de 'Bedrijfsopvolgingsregeling' (BOR). Deze regeling kan ervoor zorgen dat uw kinderen/familieleden minder erfbelasting of schenkbelasting hoeven te betalen bij overdracht van uw onderneming aan uw kinderen of andere directe familieleden.

Afwikkeling schulden bij overdracht 

Een ander aandachtspunt bij overdracht van de praktijk is de afwikkeling van eventuele schulden en leningen, zoals u debiteuren en crediteuren maar ook voorraden Het is belangrijk om deze zaken goed te regelen voordat u uw praktijk overdraagt of verkoopt. U wilt immers niet verantwoordelijk blijven voor schulden die na uw vertrek ontstaan zijn.

Financiële overwegingen bij het stoppen van uw praktijk

Naast de fiscale aspecten zijn er ook financiële overwegingen bij het stoppen van uw praktijk. Het is belangrijk om een realistisch beeld te hebben van uw financiële situatie na het stoppen met werken. Heeft u genoeg pensioen opgebouwd om comfortabel van te kunnen leven? Zijn er nog andere inkomstenbronnen waar u op kunt rekenen? Het kan verstandig zijn om een financieel planner in de arm te nemen die u kan helpen bij het maken van een gedegen financieel plan voor uw pensioen.

Is de waarde van uw praktijk genoeg voor pensioen?

Daarnaast moet u ook nadenken over de waarde van uw praktijk en hoe deze zich verhoudt tot uw pensioendoelen. Als de waarde van uw praktijk niet voldoende is om aan al uw financiële behoeften te voldoen, kunt u overwegen om aanvullende maatregelen te nemen, zoals het investeren in andere beleggingen of het aangaan van een samenwerking met een andere praktijk.

Overdracht soepel laten verlopen

Het is belangrijk om uzelf goed voor te bereiden op het stoppen of overdragen van uw praktijk. Dit kan onder meer inhouden dat u tijdig begint na te denken over wie uw taken zal overnemen en hoe u dit proces soepel kunt laten verlopen. Het kan ook betekenen dat u juridische documenten moet opstellen, zoals een bedrijfsovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst.

Download de praktische checklist: Praktijkoverdracht

We raden u ook contact te zoeken met andere huisartsen of tandartsen die al met pensioen zijn gegaan of die hun praktijk hebben overgedragen. Deze mensen kunnen waardevolle inzichten en advies bieden, gebaseerd op hun eigen ervaringen.

Conclusie, bereidt uw overdracht goed voor

Concluderend, het stoppen met uw praktijk vereist zorgvuldige planning en voorbereiding, vooral als het gaat om de fiscale en financiële aspecten. Het is belangrijk om vroegtijdig professioneel advies in te winnen van een fiscaal adviseur en een financieel planner. Zij kunnen u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen en ervoor zorgen dat u optimaal kunt genieten van uw welverdiende pensioen. Dus ga aan de slag, plan uw toekomst en maak uw dromen waar!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om uw praktijk over te dragen.  Download dan gratis de whitepaper praktijkovername of lees over de persoonlijke ervaring van huisarts Ronald van Gastel.

Ervaringen praktijkoverdracht >>

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.