Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Continuïteitsbijdrage belemmert definitieve aanvraag NOW 1

Continuïteitsbijdrage belemmert definitieve aanvraag NOW 1

Vorig jaar werd, nadat veel zorgverleners een aanvraag voor de NOW  regeling hadden ingediend, bekend gemaakt dat zorgverzekeraars de zorgverleners ook bij zouden gaan staan door middel van de continuïteitsbijdrage. Alleen diezelfde continuïteitsbijdrage belemmert momenteel de definitieve aanvraag voor NOW1. Waar Zorgverzekeraars Nederland in april nog hoopte dat medio 2021 alle definitieve berekeningen voor de continuïteitsbijdrage zouden zijn ontvangen door de zorgverleners, is er nu bij sommige zorgverzekeraars naar buiten gekomen dat zij pas in het derde kwartaal gefaseerd gaan starten met de definitieve berekening van de continuïteitsbijdrage. Het uitstellen van de definitieve berekening van de continuïteitsbijdrage levert echter een groot knelpunt op voor de definitieve aanvraag van NOW1

Voor de aanvraag van NOW 1 (definitieve aanvraag indienen kan t/m 31 oktober 2021) moet rekening gehouden worden met eventuele andere tegemoetkomingen zoals de TOGS en continuïteitsbijdrage. Alleen zolang niet bekend is wat een zorgverlener moet terugbetalen aan continuïteitsbijdrage, kan er geen juiste berekening worden gemaakt voor de definitieve aanvraag van NOW 1. Stel dat een zorgverlener € 50.000 aan continuïteitsbijdrage heeft ontvangen, hiervan heeft hij bijvoorbeeld tot nu toe € 25.000 moeten terugbetalen. Stel dat de omzetderving momenteel 19% à € 30.000 is, dan kan het meer of minder moeten terugbetalen van de continuïteitsbijdrage een groot verschil maken. Wanneer de zorgverlener na 31 oktober te horen zou krijgen dat hij nog € 3.150 extra zou moeten terugbetalen aan continuïteitsbijdrage, dan komt de zorgverlener boven de 20% uit aan omzetderving en had hij dus recht gehad op de NOW. Het probleem is dat de zorgverlener dit niet op tijd wist en hierdoor de volledige NOW al heeft moeten terugbetalen.

Zolang de definitieve berekeningen van de continuïteitsbijdrage niet binnen zijn bij zorgverleners, kunnen zij dus nooit een 100% onderbouwde NOW1 aanvraag indienen en is uitstel voor het indienen van de definitieve aanvraag vereist. De enige oplossing is wat ons betreft dus dat zorgverleners uitstel krijgen voor de aanvraag van de NOW1 vanwege deze samenloop van omstandigheden.

Meer informatie? 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.