Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Middeling; een fiscaal gunstige regeling voor wisselende inkomens

Middeling; een fiscaal gunstige regeling voor wisselende inkomens

Lopen uw jaarlijkse inkomsten aanzienlijk uiteen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor 'middeling,' een fiscaal gunstige belastingregeling bedoeld voor mensen met zeer wisselende inkomens. Voor een betere verdeling van uw belasting kunt u uw inkomsten over 3 aaneengesloten jaren uitsmeren en een ‘gemiddeld inkomen’ berekenen. Zou u dit niet doen dan betaalt u bij een sterk schommelend inkomen in sommige jaren onevenredig veel belasting doordat u in het hoogste belastingtarief valt. In andere jaren betaalt u wellicht weer een stuk minder belasting, maar er is een kans dat voor u de balans negatief doorslaat. Middeling maakt de situatie fiscaal gezien eerlijker.

Berekening gemiddelde van Box 1 inkomen

Over het gemiddelde inkomen van de 3 aaneengesloten jaren berekent u opnieuw de inkomstenbelasting. Als blijkt dat de belastingplicht bij het gemiddelde inkomen lager ligt dan die van de eerder berekende inkomstenbelasting dan komt u in aanmerking voor middeling, mits het verschil meer is dan € 545. Dit bedrag is tevens een drempel waarbinnen u nog geen teruggave ontvangt. Indien u aan deze voorwaarden voldoet heeft u recht op een belastingteruggave. Middeling heeft alleen betrekking op het inkomen uit Box 1. Hiertoe behoren o.a. loon, winst uit onderneming en het ‘inkomen’ uit uw woning (eigenwoningforfait - een percentage van de WOZ waarde van uw huis).

Aanvraag middeling indienen

U kunt uw verzoek om middeling met terugwerkende kracht bij de belastingdienst aanvragen. Wacht hier niet te lang mee. Dit kan nog tot 3 jaar nadat de aanslagen over de betreffende jaren volledig vast staan. Mits u voldoet aan de voorwaarden kunt u uw aanvraag voor de middelingsregeling indienen door het invullen van het formulier ‘verzoek om middeling. Het formulier kunt u sturen naar het voor u betreffende belastingkantoor. Heeft u vragen of wilt u advies? Wij verzorgen voor onze klanten de volledige aanvraag bij de belastingdienst. 

Neem contact op

Middeling na de overdracht van uw praktijk of apotheek

Bij bestaande klanten, voor wie wij de financiële administratie doen, controleren wij al of ze in aanmerking komen voor de middelingsregeling. Daarnaast is een schommelend inkomen ook te verwachten in situaties waarbij een huisarts of apotheker  de praktijk of apotheek overdraagt. Stel u draagt in een bepaald jaar uw praktijk of apotheek over en ontvangt hiervoor een flink bedrag. Uw inkomsten zijn dat jaar opeens een stuk hoger dan de 2 voorgaande jaren. Grote kans dat u in aanmerking komt voor de middelingsregeling. 

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.