Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Salarisadministratie: de belangrijkste wijzigingen voor 2024

Salarisadministratie: de belangrijkste wijzigingen voor 2024

In het nieuwe jaar worden er een aantal belasting wijzigingen doorgevoerd die te maken hebben met uw salarisadministratie. De belangrijkste hebben wij hieronder voor u op een rijtje gezet.  Laat u uw salarisadministratie door Alexandré verzorgen dan is het bij een aantal wijzigingen nodig dat u aan ons doorgeeft wat uw wensen zijn. 

Invoering minimumloon

Per 1 januari 2024 is het minimumuurloon vastgesteld op € 13,27 per uur. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon uit te betalen. Het wettelijk minimumuurloon geldt voor werknemers van 21 jaar en ouder.

Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23

 

Vanaf 1 januari 2024 mogen werkgevers € 0,23 per kilometer onbelast vergoeden. In 2023 was dit nog € 0,21. 

Wilt u de onbelaste reiskostenvergoeding verhogen voor uw medewerkers? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten via salaris@alex-andre.nl.

Lees ook de blog: Reiskosten- en thuiswerkvergoeding verhoogd

Vrije ruimte daalt naar 1,92 procent

Volgens het Belastingplan 2023 is de beschikbare ruimte binnen de werkkostenregeling voor het kalenderjaar 2023 verhoogd van 1,7% naar 3%, met een fiscale loonsom van € 400.000. Dit percentage zal op 1 januari 2024 worden verlaagd van 3% naar 1,92%. Boven de € 400.000 blijft een vrije ruimte van 1,18% van kracht.

Lees de blog: Werkkostenregeling maak er optimaal gebruik van.

Premiepercentages 2024

Hieronder de veranderde premiepercentages per 1-1-24:

  • Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering (AOW) is voor het jaar 2024 17,90%.
  • Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering (Anw) is voor het jaar 2024 0,10%.
  • Het maximum premieloon bedraagt voor het jaar 2024 voor een loontijdvak van een jaar € 71.628.
  • Het premiepercentage Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), lage premie, is voor het jaar 2024 2,64%.
  • Het AWf-premiepercentage, hoge premie, is voor het jaar 2024 7,64%.
  • Het premiepercentage Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) is voor het jaar 2024 0,68%.
  • Het hoge premiepercentage Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is voor het jaar 2024 7,54%.
  • Het lage premiepercentage Aof is voor het jaar 2024 6,18%.
  • De premieopslag tot dekking kinderopvangtoeslag is voor het jaar 2024 0,50%.
  • De minimumloonsomgrens Whk sector Grootwinkelbedrijf wordt € 7.324.006.

💡U ontvangt in december de WHK beschikking. Vergeet niet om deze door te sturen zodat wij uw salarisadministratie goed in kunnen richten voor 2024.

Lees meer over de Werkhervattingskas

Meer arbeidskorting

Voor werkenden met inkomens rond het wettelijk minimumloon wordt de arbeidskorting verhoogd met € 115, wat resulteert in een voordeel voor degenen met een salaris van het minimumloon tot bijna € 40.000.  Met het verhogen van de arbeidskorting wordt werken meer lonend en de belastingdruk op arbeid verlaagd.

In 2024 wordt het maximale bedrag van de arbeidskorting vastgesteld op € 5.538, in vergelijking met € 5.052 in 2023. Deze korting wordt verminderd met 6,51% vanaf een arbeidsinkomen van € 39.939 (in 2023: € 37.691).

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

De overheid wil zoveel mogelijk werkenden pensioen laten opbouwen. Daarom wordt vanaf 1 januari 2024 de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar.  Voor 1 januari 2024 dienen alle pensioenregelingen met een toetredingsleeftijd van 18 jaar of hoger te worden aangepast, zodat alle werknemers vanaf 18 jaar de mogelijkheid hebben om pensioen op te bouwen binnen de pensioenregeling van hun werkgever.

Vanaf dit moment zijn werkgevers verplicht om, indien ze een pensioenovereenkomst aanbieden aan hun werknemers, dit aanbod te doen aan alle werknemers vanaf 18 jaar.

AOW leeftijd naar 67 jaar

In 2023 bedraagt de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 1 januari wordt de AOW-leeftijd verhoogd naar 67 jaar en deze blijft op dat niveau tot en met 2027.

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.