Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Als zzp'er in de zorg aan de slag? Profiteer van 7 fiscale voordelen

Als zzp'er in de zorg aan de slag? Profiteer van 7 fiscale voordelen

Het aantal zelfstandigen zonder personeel in Nederland stijgt, ondanks de onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt. Ook in de zorgsector zijn steeds meer zzp’ers te vinden. Vooral tandartsen, verpleegkundigen en psychologen gaan steeds vaker voor zichzelf aan de slag. Om meer vrijheid te ervaren, te doen wat ze echt leuk vinden en baas te zijn over eigen tijd. Dat zijn echter niet de enige pluspunten waarvan zelfstandigen kunnen profiteren. Ook de fiscale voordelen maken het aantrekkelijk om als zzp’er in de vorm van een eenmanszaak te starten in de zorg.

1. Zelfstandigenaftrek

Ben je volgens de wet ondernemer en voldoe je aan het urencriterium van 1225 uur? Dan kom je in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost is in het leven geroepen om zelfstandig ondernemers een fiscale tegemoetkoming te geven. Maak hier dan ook vooral gebruik van. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek €6.310. Dit bedrag mag je aftrekken van de winst bij het aangeven van jouw inkomstenbelasting. Hierdoor hoef je minder belasting te betalen. Houd er wel rekening mee dat de zelfstandigenaftrek elk jaar iets afgebouwd wordt.

2. Startersaftrek

Als beginnend zzp’er kun je ook aanspraak maken op startersaftrek. Dit is een aftrekpost om starters een steuntje in de rug te geven. Om hiervoor in aanmerking te komen is het belangrijk dat je:

  • in 1 of meer van de 5 voorafgaande kalenderjaren géén ondernemer bent geweest.
  • in deze periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek hebt toegepast. 

Net als de zelfstandigenaftrek mag je de startersaftrek (een bedrag van €2.123 in 2022) aftrekken van de winst.

3. MKB winstvrijstelling

Ook de mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Hiermee verlaag je jouw fiscale winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Deze vrijstelling van 14 procent wordt van de winst afgetrokken, na aftrek van de eventuele zelfstandigen- en startersaftrek.

 Iedereen die door de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien, komt in aanmerking voor deze vrijstelling. De Belastingdienst past de mkb-winstvrijstelling automatisch toe tijdens het doen van je aangifte inkomstenbelasting. Je hebt hier dus verder geen omkijken naar, daarnaast hoef je voor de mkb-winstvrijstelling niet aan het urencriterium te voldoen.

ZZP advies nodig? Stel uw vraag.

4. Willekeurig afschrijven

Als zzp’er heb je bedrijfsmiddelen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een laptop, een behandelstoel of bepaalde instrumenten. Ligt de aanschafwaarde van deze middelen hoger dan €450? Dan spreken we van investeringen. Deze investeringen mag je willekeurig afschrijven, als je voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek. Maar wat houdt dat eigenlijk in, willekeurig afschrijven? Dat wil zeggen dat je kostenposten in één keer mag afschrijven. Normaal gesproken dienen investeringen over een langere periode uitgesmeerd te worden, aangezien ze méér dan een kalenderjaar meegaan. Bij willekeurig afschrijven mag je dus zelf bepalen welk bedrag je afschrijft en over hoeveel jaar je de kosten wilt verdelen. 

Het voordeel van direct afschrijven is dat je hiermee de winst drukt en dus ook de belastingdruk verlaagt. Wel is het van belang dat de bedrijfsmiddelen zijn gekocht in de jaren dat je recht had op startersaftrek of in het aanloopjaar. Heb je geen of weinig winst gedraaid? Dan kun je er ook voor kiezen om de afschrijving uit te stellen.

5. Investeringsaftrek (KIA)

Investeer je in een kalenderjaar minimaal €2.401 in bedrijfsmiddelen met een minimale aanschafwaarde van €450? Dan kun je in aanmerking komen voor de KIA. Dit is een aftrekpost op je winst en bedraagt maximaal €16.784,- bij een totaal investeringsbedrag van  € 110.998. Niet elke investering geeft recht op investeringsaftrek. Controleer dus goed welke investeringen je opgeeft. Je kunt zowel gebruik maken van KIA als van willekeurige afschrijving.

6. Sparen voor je oude dag

Een van de nadelen van werken als zelfstandige is het bijeen harken van het eigen pensioen. Gelukkig zijn er verschillende regelingen die je kunt benutten om fiscaal voordeel te behalen. Zo kun je extra pensioen opbouwen door de jaar- en reserveringsruimte te benutten. Deze regeling zorgt ervoor dat je fiscaal vriendelijk geld opzij kunt zetten, omdat het gereserveerde bedrag afgetrokken mag worden van het inkomen bij de inkomstenbelasting. Hier zijn wel voorwaarden en maximumbedragen aan verbonden. 

Daarnaast kun je tot en met 2022 profiteren van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Hiermee kun je aanvullend pensioen opbouwen door elk jaar een deel van de winst te reserveren. In 2022 bedraagt dit 9,44 procent van de winst met een maximum van € 9.632. Ook met deze fiscale aftrekpost verlaag je de te belasten winst en bespaar je op de inkomstenbelasting. Let wel: de uitgestelde belasting moet wel betaald worden zodra je de onderneming stopt.

7. Aftrekken zakelijke kosten

Van telefoonkosten tot bedrijfsverzekeringen en van de facturen van je boekhouder tot het onderhoud van de website. Bedrijfskosten – alle kosten die je zakelijk maakt - mag je aftrekken van de omzet. Hierdoor betaal je minder belasting, waardoor onderaan de streep meer geld overblijft. 

Wel is het hierbij van belang dat je:

  • Een duidelijke administratie opzet;
  • alle facturen inscant of uploadt;
  • je houdt aan de wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar;
  • de kosten maakt met een voor de Belastingdienst (zakelijk) juist motief. 

Geïmmigreerd of geëmigreerd? Vul een M-biljet in.

Heb je een deel van het jaar in Nederland gewoond? Dan ben je verplicht een M-biljet (‘M’ staat voor migratie) in te vullen. Dit kan – als je het formulier goed invult – fiscaal interessant zijn. In een migratiejaar zijn namelijk extra mogelijkheden voor belastingvoordeel. Denk bijvoorbeeld aan te veel ingehouden loonheffing als je voor vertrek inkomsten genoot uit loondienst.

Financieel interessant: middeling

Werk je minstens 3 jaar als ondernemer en heb je een wisselend inkomen gehad? Dan kan middeling ervoor zorgen dat je belasting terugkrijgt. In dit blog leggen we uit wat middeling precies inhoudt, hoe je de mogelijke belastingteruggave berekent en hoe je een verzoek om middeling kunt aanvragen.

Weinig winst en geen zin in papierwerk?

Dan kan de Kleine ondernemersregeling (KOR) een uitkomst bieden. Bedrijven die gebruikmaken van deze regeling zijn vrijgesteld voor de btw. Zij hoeven dus geen btw te rekenen aan klanten en geen belastingaangifte te doen. Houd er wel rekening mee dat het terugvragen van belasting over kosten en investeringen ook niet mogelijk is. Je kunt meedoen met de KOR als je in Nederland gevestigd bent én maximaal €20.000 omzet draait in een kalenderjaar.

NB. veel zorg is vrijgesteld voor de btw, als ondernemer ben je dan sowieso niet btw-plichtig. Controleer dit eerst voordat je de KOR aanvraagt.

 

    

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.