Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Blogserie nieuwe pensioenwet deel 6: Het transitieplan

Blogserie nieuwe pensioenwet deel 6: Het transitieplan

In het laatste deel van de blogserie over de nieuwe pensioenwet bespreken we het transitieplan.  Welke stappen moeten gezet worden richting het nieuwe pensioenstelsel? Lees er alles over in de blog!

Arbeidsvoorwaardelijke overeenstemming

Voordat u overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel, dient u overeenstemming te hebben bereikt met uw werknemers. Pensioen is namelijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Hierover hebben we al het een en ander geschreven in blog 5. Over het nieuwe pensioenstelsel dient arbeidsvoorwaardelijke overeenstemming te zijn en afspraken te worden gemaakt. Dit moet bij elkaar worden vastgelegd in een transitieplan.

Organisaties die zijn aangesloten bij een pensioenfonds

Het transitieplan moet bij organisaties aangesloten bij een pensioenfonds zijn afgerond vóór 1 januari 2025. Dit is al heel snel en daarom is het van belang om als organisatie uit te zoeken of u dit zelf dient te regelen of uw sociale partners dit doen. Neem contact op met uw pensioenfonds om hierover te informeren.

Verzekeraar of premiepensioeninstelling

Als uw organisatie is aangesloten bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling, dan dient het transitieplan af te zijn op uiterlijk 1 oktober 2027. Het kan echter handig zijn om de arbeidsrechtelijke overeenstemming en het transitieplan al eerder af te hebben, namelijk zodra er een nieuwe uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten. Bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling wordt er namelijk altijd een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Deze komt men overeen voor een bepaald aantal jaar en moet hierna opnieuw worden afgesloten. Als uw uitvoeringsovereenkomst bijvoorbeeld over een jaar afloopt, kan het handig zijn om dan al alles af te hebben, zodat u in één keer een aansluitende uitvoeringsovereenkomst kunt afsluiten die bij de nieuwe plannen past.

Als uw huidige uitvoeringsovereenkomst nog loopt, kunt u overwegen om deze tussentijds op te zeggen en alvast een nieuwe uitvoeringsovereenkomst af te sluiten. Op die manier kunt u de transitie al in gang zetten. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als uw huidige uitvoerder niet biedt wat u zoekt en u elders een betere optie heeft gevonden.

Welke punten moeten in het transitieplan staan?

 • Keuze van de pensioenregeling: Het plan specificeert de gekozen pensioenregeling en beschrijft in detail hoe deze regeling is vormgegeven.
 • Behandeling van opgebouwde pensioenen: Er wordt uiteengezet wat er gebeurt met de reeds opgebouwde pensioenen en hoe het pensioenvermogen wordt verdeeld onder de deelnemers.
 • Financiële impact per leeftijdsgroep: Het plan brengt de financiële consequenties van de nieuwe regeling in kaart voor werknemers, uitgesplitst per leeftijdscategorie.
 • Compensatieafspraken: Er worden afspraken gemaakt over eventuele compensatie voor werknemers die nadelige gevolgen ondervinden van de nieuwe regeling, met specifieke aandacht voor verschillende leeftijdsgroepen.
 • Financiering van compensatie: Het plan beschrijft hoe eventuele compensatie wordt gefinancierd en welke middelen hiervoor worden ingezet

Belangrijke aspecten transitieplan 

 1. Instemming werknemers (en ondernemingsraad)
  Voordat uw organisatie het transitieplan officieel kan voorleggen aan de sociale partners, moeten de werknemers en (indien van toepassing) de ondernemingsraad hebben ingestemd.

Wist je dat je de ondernemingsraad (OR) bij een besluit over de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot pensioen verplicht moet worden betrokken? De OR moet namelijk nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het besluit. Daarom is het raadzaam om eerst instemming van de OR te verkrijgen en pas daarna het transitieplan voor te leggen aan de pensioenuitvoerders. Denk hierbij aan besluiten over premievaststelling en de keuze voor een andere uitvoerder. 

 1. Overeenstemming met de pensioenuitvoerder
  Als we instemming van de werknemers en de ondernemingsraad willen, is het ook fijn als deze afspraken ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. Raadpleeg daarom altijd uw pensioenuitvoerder om te controleren of de voorgelegde afspraken wel mogelijk zijn. Vaak kunnen pensioenuitvoerders u uitgebreid informeren over de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de Wet toekomst pensioenen en hun huidige aanbod en wijzigingen.
 1. Doorrekening
  Om de nieuwe pensioenregeling inzichtelijk te maken voor uw werknemers, dient er eerst een doorrekening te worden uitgevoerd. Zo krijgen de werknemers inzicht in de financiële gevolgen van de pensioentransitie. Pas hierna kunnen werknemers goed geïnformeerd instemmen. Als uw organisatie toestemming vraagt, zonder de nieuwe pensioenregeling voldoende inzichtelijk te maken, kan dit ervoor zorgen dat de instemming niet geldt, omdat het wordt gezien als gebrekkig. U heeft als werkgever een informatieplicht en dient daarom volledig en transparant te informeren.

Hopelijk heeft u na het lezen van de blogserie over de nieuwe pensioenwet genoeg kennis om van start te gaan met uw pensioentransitie.

Lees ook de blog: Blogserie nieuwe pensioenwet deel 1: De veranderingen in de nieuwe pensioenwet in het kort

Mocht u nog vragen hebben over de Wet Toekomst Pensioenen of andere HR-zaken, mail dan gerust naar abia@alex-andre.nl.

Alexandré Finance helpt u graag!

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.