Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Wtza verplicht zorgverleners tot financiële jaarverantwoording

Wtza verplicht zorgverleners tot financiële jaarverantwoording

Vanaf boekjaar 2022 moeten alle zorgverleners, die bekostigd worden vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet, een financiële jaarverantwoording indienen. Deze cijfers mogen niet later binnen zijn dan 31 mei van elk boekjaar, de eerste keer is dus uiterlijk eind mei 2023. Deze regelgeving is onderdeel van de nieuwe wet Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die in januari 2022 is ingegaan met als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit. De Nederlandse zorgautoriteit (Nza), die toezicht houdt op de naleving van de financiële jaarverantwoording streeft hiermee naar een meer professionele bedrijfsvoering en meer transparantie in de zorgsector.

Uiterlijk 31 mei moet de jaarverantwoording binnen zijn

Zorgaanbieders zoals apotheken, tandartsen, huisartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten en ZZP-ers in de zorg (ZZP alleen als ze als rechtspersoon hun werk uitvoeren, zie ook de lijst met rechtspersonen onderaan dit blog) moeten uiterlijk eind mei 2023 voor de eerste keer verplicht hun cijfers over 2022 aanleveren. Een grote verandering voor zorgverleners die voorheen geen haast hadden met de oplevering van hun financiële resultaten. Zorgverleners in een BV waren altijd al verplicht om jaarcijfers op tijd bij de Kamer van Koophandel in te dienen, maar ook voor hen is de urgentie hoger. In plaats van uiterlijke aanlevering op 31 oktober is dat nu 5 maanden eerder.

Hoe en waar kunt u uw cijfers aanleveren? 

Afhankelijk van hoe groot uw praktijk of apotheek is of hoe u als rechtsvorm georganiseerd bent (rechtspersoon, personenvennootschap, eenmanszaak) dient u de jaarverantwoording volgens bepaalde eisen aan te leveren. De eisen per rechtspersoon vindt u hier. Houdt u bij deze eisen in het oog onder welke ‘categorie zorgaanbieder’ u valt. Bent u een ‘ kleine rechtspersoon’ of een '(middel) grote rechtspersoon'?

Een kleine rechtspersoon bent u bijvoorbeeld als u een maximale netto omzet van € 12 mln heeft en tussen de 10 en 50 medewerkers in dienst hebt. Komt u daarboven en is de maximale netto omzet € 40 mln en heeft u maximaal 250 medewerkers? Dan bent u middelgroot. Bekijk hier het criteria model. Middel grote en grote bedrijven moeten tevens een accountantsverklaring en bestuursverslag aanleveren. Naast de eisen per categorie zorgaanbieder stelt de Wtza ook eisen aan de inhoud van balans, winst en verliesrekening of baten en lasten. Deze vindt u hier. Deze modellen komen voor een groot deel al overeen met de bestaande administratieve verplichtingen. Toch is de veelheid van informatie voor zorgverleners die voorheen geen financiële verantwoording af hoefden te leggen groot. Heeft u behoefte aan meer informatie en duidelijkheid rond uw verplichtingen als zorgaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Het aanleveren van de financiële gegevens en eventuele accountantsverklaring of bestuursverslag kan via het online portaal: online aanleverportaal DigiMV.

Openbare vragenlijst met vragen over uw organisatie

In ditzelfde portaal van DigiMV dient u ook de openbare vragenlijst in te vullen met vragen over personeel, organisatie, patiënten, Wkkgz en cliëntenraden. Deze gegevens zijn na deponering openbaar in te zien o.a. via het landelijk register Zorgaanbieders (LRZa).

Al met al wordt er veel van u verwacht als zorgaanbieder. Wilt u extra advies of zit u met vragen over uw financiële jaarverantwoording? U kunt bij ons terecht met uw vragen over de eisen en regelgeving.

Welke ondernemers zijn een rechtspersoon

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
  • naamloze vennootschap.

  • besloten vennootschap.

  • stichting.

  • vereniging.

  • coöperatie.

  • onderlinge waarborgmaatschappij.

  • kerkgenootschappen.

  • publiekrechtelijke rechtspersonen.

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.