Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
WTZA verplicht zorgverleners tot financiële jaarverantwoording

WTZA verplicht zorgverleners tot financiële jaarverantwoording

Vanaf boekjaar 2022 moeten alle zorgverleners, die bekostigd worden vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet, een financiële jaarverantwoording indienen. De deadline voor het deponeren van de jaarverantwoording van 2022 is gewijzigd naar 31 december 2023 (i.p.v. 1 juni). En de deponering van de jaarverantwoording voor 2023 is gewijzigd naar 1 oktober 2024. Deze regelgeving is onderdeel van de nieuwe wet Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die in januari 2022 is ingegaan met als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit. De Nederlandse zorgautoriteit (Nza), die toezicht houdt op de naleving van de financiële jaarverantwoording streeft hiermee naar een meer professionele bedrijfsvoering en meer transparantie in de zorgsector.

Deadline aanleveren jaarverantwoording 

Zorgaanbieders zoals apotheken, tandartsen, huisartsen, mondhygiënisten, fysiotherapeuten en ZZP-ers in de zorg (ZZP alleen als ze als rechtspersoon hun werk uitvoeren) moeten uiterlijk eind december 2023 voor de eerste keer verplicht hun cijfers over 2022 aanleveren. Deze datum is een verruiming die aangevraagd is door verschillende zorgaanbieders en intermediairs.  Het verplicht aanleveren van jaarcijfers is een grote verandering voor zorgverleners die dit voorheen niet verplicht waren. Zorgverleners in een BV waren altijd al verplicht om jaarcijfers op tijd bij de Kamer van Koophandel in te dienen.  

Hoe en waar jaarcijfers aanleveren Wtza

Afhankelijk van hoe groot uw praktijk of apotheek is of hoe u als rechtsvorm georganiseerd bent (rechtspersoon, personenvennootschap, eenmanszaak) dient u de jaarverantwoording volgens bepaalde eisen aan te leveren. De eisen per rechtspersoon vindt u hier. Houdt u bij deze eisen in het oog onder welke ‘categorie zorgaanbieder’ u valt. Bent u een ‘ kleine rechtspersoon’ of een '(middel) grote rechtspersoon'?

Een kleine rechtspersoon bent u bijvoorbeeld als u een maximale netto omzet van € 12 mln heeft en tussen de 10 en 50 medewerkers in dienst hebt. Komt u daarboven en is de maximale netto omzet € 40 mln en heeft u maximaal 250 medewerkers? Dan bent u middelgroot. Bekijk hier het criteria model. Middelgrote en grote bedrijven moeten tevens een accountantsverklaring en bestuursverslag aanleveren. Naast de eisen per categorie zorgaanbieder stelt de Wtza ook eisen aan de inhoud van balans, winst en verliesrekening of baten en lasten. Deze vindt u hier. Deze modellen komen voor een groot deel al overeen met de bestaande administratieve verplichtingen. Toch is de veelheid aan informatie voor zorgverleners die voorheen geen financiële verantwoording af hoefden te leggen groot. Heeft u behoefte aan meer informatie en duidelijkheid rond uw verplichtingen als zorgaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Hoe kunnen wij u helpen?

of lees eerst de blog: De Wtza in 4 punten

Opbouw en procedure jaarverantwoording

De openbare jaarverantwoording bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Financiële verantwoording
        a. Jaarrekening
        b. Balans
2. Bij de financiële verantwoording te voegen informatie
        a. Verslag interne toezichthouder (in het hoofdstuk ‘Bestuursstructuur wordt de interne toezichthouder uitgelegd)
3. Een online openbare vragenlijst

Het aanleveren van de financiële gegevens en eventuele accountantsverklaring of bestuursverslag kan via het online portaal: online aanleverportaal DigiMV.

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.