Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte

Wtza verplicht zorgverleners tot financiële jaarverantwoording

Vanaf boekjaar 2022 moeten alle zorgverleners, die bekostigd worden vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet, een financiële jaarverantwoording indienen. Deze cijfers mogen niet later binnen zijn dan 31 mei van elk boekjaar, de eerste keer is dus uiterlijk eind mei 2023. Deze regelgeving is onderdeel van de nieuwe wet Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die in januari 2022 is ingegaan met als doel het verbeteren van de zorgkwaliteit. De Nederlandse zorgautoriteit (Nza), die toezicht houdt op de naleving van de financiële jaarverantwoording streeft hiermee naar een meer professionele bedrijfsvoering en meer transparantie in de zorgsector.

Lees verder

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.