Kennis voor de zorgbranche om sterker te worden door financiële automatisering en innovatieve administratievoering.

Blijf op de hoogte
Wat verandert er voor zelfstandigen in de zorg

Wat verandert er voor zelfstandigen in de zorg

Zzp’ers in de zorg krijgen de komende jaren te maken met nieuwe wetgeving. Regels die direct gevolgen hebben op de mogelijkheid om als zelfstandige te starten of te blijven werken. En daarom is het goed om op de hoogte te blijven van wat er verandert voor zelfstandigen in de zorg. In deze blog zetten we de plannen van het kabinet voor u op een rij.

Aantal zzp'ers in de zorg groeit

Op 16 december 2022 maakte het kabinet bekend dat het tijd wordt om de balans te herstellen tussen werknemers in loondienst en zzp’ers. De zorg is een van de weinige sectoren waar de laatste jaren tegelijk het aantal zzp’ers groeit en het aantal werknemers in dienst afneemt. Die onbalans moet, volgens het kabinet, met een aantal plannen hersteld worden.

Maatregelen om groei zelfstandigen te beperken

Het is overduidelijk dat achtereenvolgende regeringen worstelen met de groei van het aantal zelfstandigen en de gevolgen hiervan voor de nationale schatkist. Daar kunt u op politiek niveau veel van vinden, maar in dit artikel beperken we ons tot de gevolgen en de plannen van het kabinet en de veranderingen voor zzp'ers in de zorg.

Het kabinet heeft aangekondigd langs de volgende drie lijnen maatregelen te gaan treffen:

  1. Een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen
  2. Meer duidelijkheid over wanneer iemand als werknemer of als zzp’er werkt
  3. Verbetering van handhaving op schijnzelfstandigheid

 Wat betekenen de maatregelen voor u als zzp’er in de zorg?

Lijn 1: als zelfstandige merkt u dit voornamelijk aan de afbouw van de zelfstandigenaftrek. Deze wordt elk jaar verlaagd tot €900,- in 2027 (dat is dus minder gunstig voor jou als zzp’er). Want daardoor betaalt u dus ieder jaar meer belasting. Daardoor komt de belastingdruk van zzp’ers dichter bij die van een werknemer in loondienst te liggen.

Lijn 3: dit is voornamelijk bedoeld als aankondiging dat er vanuit de Belastingdienst meer gecontroleerd gaat worden op mogelijke schijnconstructies (waarbij werkgevers zelfstandigen werk laten doen dat eigenlijk door een werknemer zou moet worden uitgevoerd).

 De uitwerking van lijn 2 kan echter een enorme impact hebben op veel zzp’ers. Het kabinet heeft aangegeven uit te gaan van de volgende drie hoofdelementen:

  1. Worden er instructies gegeven en wordt toezicht gehouden op het werk? (ook wel aangeduid als materieel gezag)
  2. Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgevende?
  3. Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap binnen een arbeidsrelatie? Dit biedt een contra-indicatie voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Werk zelfstandige organisatorisch ingebed?

Het staat er op dit moment nog cryptisch, maar de vraag ‘is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie van de werkgevende?’ is een vraag waar nu nog geen (of in beperkte mate) rekening mee gehouden wordt. Als dit een leidend punt wordt, dan is dit voor zzp’ers in de zorg geen goed nieuws. Want daar wordt vaak samen met werknemers in loondienst samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld een mondhygiëniste in een tandartsenpraktijk of een poh-assistente in een huisartsenpraktijk. Ook het werk van tandartsen, huisartsen of apothekers vallen dan onder het begrip ‘organisatorisch ingebed’. Dit kan dus zomaar betekenen dat u in al die gevallen niet zomaar meer wordt geaccepteerd als zelfstandige, maar dit verplicht in loondienst moet uitvoeren.

Voor degenen die een laag uurloon krijgen voor een zzp’er onderzoekt de minister of er een tariefcriterium moet komen. Als het uurtarief dan lager is dan een bepaald bedrag dan is een werkgever verplicht deze zzp’er in dienst te nemen.

 Collectieve onderhandelingen voor zzp’ers

Het kabinet noemt in de voortgangsbrief over werken met en als zelfstandige ook maatregelen te willen nemen om het werken als zelfstandige toekomstproof te maken, maar is dat wel zo? Het voorstel is om zelfstandigen een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid te laten afsluiten, worden meer mogelijkheden verkend om als ondernemer te sparen voor de oude dag, komen er meer mogelijkheden voor collectieve onderhandelingen voor zzp’ers en wordt de positie van zelfstandigen binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) verstevigd.

Vrijheid zzp

Dit klinkt mooi, maar uiteindelijk lijkt het er meer op dat het als zelfstandige opereren steeds moeilijker wordt. Zelfstandig ondernemen betekent namelijk vrijheid en zelf keuzes maken, daar past bijvoorbeeld een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering niet bij wat ons betreft.

Ons advies

 Er is echter nog geen reden tot wanhoop. De precieze invulling van de nieuwe wetgeving en dus ook de uitzonderingen zijn nog niet bekend, daarnaast duurt het nog wel even voordat er gehandhaafd gaat worden. Mocht u echter op dit moment bijvoorbeeld maar één opdrachtgever hebben, dan adviseren we u alvast de nodige stappen te ondernemen richting 2025.

Meer informatie over onze dienstverlening voor zzp'ers in de zorg.

 

Deel dit bericht:

Mis nooit zorgnieuws!

Schrijf u in om maandelijks onze updates te ontvangen.